Joanna Kiełbasińska - Położna

Mój zawód jest moją pasją. Od prawie 20 lat jestem dyplomowaną pielęgniarką, a od 12 także położną. Swoją wiedzę i  doświadczenie staram się przekazywać młodym studentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, będąc ich mentorką od 2007 roku.

Aby mieć możliwość zarówno ciągłego uczenia się, zdobywania doświadczenia i nauczania innych pracuję ze studentami w oddziałach szpitalnych.

Jestem inicjatorką grup wsparcia dla pacjentek w każdym wieku. Wykładowcą spotkań dla przyszłych rodziców i rodziców małych dzieci. Od 15 lat interesuję się możliwościami wykorzystywania komórek macierzystych, dlatego też współpracuję z różnymi bankami krwi pępowinowej prowadząc w nich szkolenia personelu z zakresu zakażeń.
Przez 5 lat  byłam konsultantem medycznym czasopisma Encyklopedia Zdrowia Dziecka (dwutygodnika skierowanego do rodziców). Od wielu lat współpracuje z różnymi wydawnictwami medycznymi pisząc artykuły dla młodych rodziców.  

Od lutego 2017r. jestem Redaktorem Naczelnym magazynu dla położnych pt. „Położna Wie”.

Moim największym hobby jest fotografia, szczególnie dziecięca.

Współpracuję z firmą MedBest Care, która powstała w trosce o spokojniejsze i prostsze życie dzieci i ich rodziców.

Monika Jodłowska - położna MedBest