Badania prenatalne - Kordocenteza

Jednym z badań inwazyjnych, obciążonych ryzykiem poronienia, jest kordocenteza. Przeprowadza się ją dość rzadko, jedynie w wyjątkowych przypadkach, kiedy to wynik może zdecydować o życiu, śmierci lub trwałym kalectwie dziecka.

 

prenatalne badania inwazyjne

 

Czym jest kordocenteza?

Kordocenteza to badanie prenatalne, w którym przeprowadza się analizę biochemiczną krwi pępowinowej dziecka. Metoda ta jest wysoce wyspecjalizowana, a sama procedura trudna do przeprowadzenia, szczególnie w sytuacji złego umiejscowienia łożyska. W swej procedurze podobna jest do amnioiopunkcji i biopsji kosmówki. Jednak w przeciwieństwie do nich, nie jest w stanie wykryć nieprawidłowości cewy nerwowej, takich jak rozszczep kręgosłupa. Wykrywa natomiast zaburzenia chromosomowe, jak zespół Downa, niektóre wady rozwoje płodu, niedokrwistość, wady serca. Jest również bardzo istotnym badaniem w diagnostyce chorób hemolitycznych płodu (wynikających z konfliktu serologicznego).

Próbkę krwi, podobnie jak w przypadku innych badań prenatalnych, testuje się pod względem problemów genetycznych lub istniejących zakażeń. Ponadto, kardocentezę przeprowadza się jeszcze w innym celu – może być ona wykorzystywana dla transfuzji krwi lub podania leków przez pępowinę. Badanie można wykonać po 18. tygodniu ciąży. Główną zaletą kordocentezy jest jej szybkość – na wyniki czeka się zazwyczaj nie dłużej niż 72 godziny. W niektórych przypadkach można je mieć nawet w ciągu 2 godzin. Przeciwwskazaniami do wykonania tego badania inwazyjnego są: wzw typu B i C u matki oraz HIV u matki.

 

 

Jak wykonuje się badanie?

Badanie kordocentezy przeprowadza się z użyciem ultrasonografu, dzięki któremu lekarz może określić dokładne położenie łożyska i pępowiny. Następnie, przez ścianę jamy brzusznej i macicę, do pępowiny wprowadzana jest igła. Przez nią pobierana jest mała próbka krwi, którą lekarz w następnym etapie bada laboratoryjnie.

Największym ryzykiem związanym z kordocentezą jest poronienie. Zdarza się to mniej więcej raz na 100 procedur. Do innych zagrożeń związanych z badaniem należą: utrata krwi w miejscu, w którym wbijano igłę, zakażenie, zmniejszenie tętna płodu, lub przedwczesne pęknięcie błon płodowych.

Każda para, która spodziewa się dziecka i w związku z czynnikami ryzyka niepokoi się, że może się ono urodzić chore, powinna wziąć pod uwagę przeprowadzenie tego badania. Decyzję o kordocentezie najlepiej skonsultować z lekarzem, gdyż w niektórych przypadkach może się okazać, że ryzyko związane z przeprowadzeniem samego badania jest większe, niż potencjalne problemy płodu.

 

Zdjęcie: Fotolia by © Alliance All right reserved

Komentarze
Dodaj komentarz
Aktualnie brak komentarzy dla wpisu