Jak zarejestrować dziecko - kompletny przewodnik dla rodzica

W pierwszych dniach po przyjściu na świat Waszego malucha, musicie pomyśleć o formalnościach i zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wszystko po to aby dziecko zostało zapisane w rejestrach państwowych. W USC nadacie dziecku imię i otrzymacie pierwszy ważny dokument - skrócony odpis aktu urodzenia. Specjalnie dla Was mały poradnik jak uporać się z formalnościami, jakie dokumenty będą Wam potrzebne do zarejestrowania dziecka i jak wygląda cały ten proces. Przekonacie się, że nie jest to takie trudne.

 

Po porodzie młodzi rodzice muszą zarejestrować dziecko w USC aby otrzymać jego akt urodzenia

 

Rejestracja dziecka w urzędzie - gdzie i w jakim terminie?

Zaczyna się od karty urodzenia, którą sporządza szpital po porodzie i przekazuje do właściwego USC w terminie max. 3 dni od jej sporządzenia. Dzieje się to poza Wami, w sensie nie uczestniczycie w tym procesie. Następnie macie 21 dni (liczone od sporządzenia karty urodzenia) na rejestrację dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwym dla miejsca urodzenia dziecka. Warto o tym pamiętać, szczególnie gdy poród odbył się w innej miejscowości niż ta, w której mieszkają rodzice. Wcześniej można było zgłosić narodzin dziecka w miejscowości zgodnej z miejscem zamieszkania rodziców, ale to zostało zmienione. Teraz jeżeli mieszkamy np. w Warszawie, a rodziliśmy w Łodzi, to zgłoszenie narodzin dziecka, musimy dokonać w Łodzi.

 

Akt urodzenia - dlaczego muszę zarejestrować malucha

Podczas rejestracji, sporządzony zostanie akt urodzenia dziecka. To jego metryka urodzenia, zawierająca podstawowe dane osobowe (imię nazwisko), datę i miejsce urodzenia oraz dane jego rodziców. Sporządzenie aktu urodzenia umożliwi dalsze działania: nadanie dziecku numeru PESEL, który jest niezbędny dla jego identyfikacji w rejestrach państwowych i zameldowanie. Co ważne, podczas dokonywania rejestracji dziecku nadawane jest imię (imiona). W skrajnych przypadkach (rodzice dziecka nie dokonali rejestracji, ani nie stawili się na wezwanie urzędnika), imię nadaje dziecku urzędnik.

 

WAŻNE! W raz z rejestracją dziecka urzędnik dokona zameldowania, oraz automatycznie zgłosi je do nadania numeru PESEL

 

Rejestracja jest bezpłatna, bez ponoszenia kosztów otrzymacie także jeden odpis aktu urodzenia dziecka. Za kolejne będzie trzeba zapłacić, ale możecie o nie poprosić w dowolnym USC.

 

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Ważna dla Was informacja - zgłoszenia dziecka nie muszą dokonywać oboje rodzice. Do urzędu może pójść jedno z nich, przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki dziecka, albo reprezentujący ich pełnomocnik. Nie trzeba przedstawiać, jak to było wcześniej, aktów urodzenia rodziców, czy aktu małżeństwa - obecnie osoba składająca zgłoszenie musi jedynie okazać dokument tożsamości. Jeżeli natomiast zgłoszenia dokonuje pełnomocnik, będzie musiał mieć ze sobą stosowne pełnomocnictwo.

 

 

Jakie imię dla dziecka możemy wybrać?

Jeśli chodzi o wybór imienia dla dziecka, z roku na rok urzędy stają się coraz bardziej liberalne i np. obecnie dopuszczają nadanie obcobrzmiących imion, co kiedyś było nie do pomyślenia. Jakie mamy ograniczenia w tym zakresie?

  • nie można nadawać więcej niż dwóch imion
  • nie można nadawać imion w formie zdrobniałej
  • nie można nadawać imion ośmieszających
  • nie można nadawać imion nieprzyzwoitych
  • nie można nadawać imion, które nie wskazują na płeć (chyba, że są przypisane do konkretnej płci)

 

Co z nazwiskiem dziecka jeśli rodzice nie są małżeństwem?

Jeśli nie jesteście małżeństwem, a dziecko ma nosić nazwisko po ojcu, podczas rejestracji będzie potrzebne oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Oświadczenie składa tata przed urzędnikiem stanu cywilnego, a potwierdza je mama dziecka. Może to zrobić od razu (wymagana obecność obojga rodziców) lub w ciągu trzech miesięcy od momentu złożenia oświadczenia przez ojca. Uznania ojcostwa można także dokonać dla dziecka poczętego, jeszcze przed jego narodzinami. Dziecko będzie nosiło nazwisko, które ZGODNIE wskażą oboje rodzice. Jeśli nie ma zgody w tym temacie, otrzyma nazwiska mamy i taty.

 

Artykuł powstał na podstawie danych z MSWiA

 

Zdjęcie: Fotolia.pl

Komentarze
Dodaj komentarz
Ocena:
Kwiecień 11, 2017
A co jeśli dziecko zostało urodzone w domu?