Urlop macierzyński - nowe zasady

17 czerwca 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, dotycząca urlopów macierzyńskich, a precyzyjniej mówiąc rodzicielskich. Dzięki nowym zasadom młoda mama może pozostać w domu z dzieckiem nawet przez pierwszy rok jego życia i za cały ten okres otrzyma zasiłek. Co więcej płatnym urlopem może się podzielić z ojcem dziecka.

 

urlop macierzyński, zasiłek macierzyński

 

Kto może wykorzystać urlop macierzyński/rodzicielski na nowych zasadach?

Nowe zasady obowiązują dla rodziców, których dzieci przyszły na świat nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 roku.

 

 

Pobierz wzory podań potrzebnych do uzyskania urlopów:

 

Od kiedy można wziąć urlop macierzyński?

Urlop macierzyński będzie można, podobnie jak przed nowelizacją ustawy, wykorzystać już przed porodem. Przyszłe mamy mogą go rozpocząć najwcześniej 6 tygodni przed rozwiązaniem.

 

Ile trwa urlop macierzyński?

Według nowej ustawy rodzice, których dzieci przyszły na świat od stycznia 2013 roku, mogą wykorzystać w sumie aż 52. tygodnie płatnego urlopu macierzyńskiego. To duża zmiana i ogromna szansa dla mam, które z przyczyn finansowych musiały wracać do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego w podstawowej wersji. Mówimy umownie urlop macierzyński ale jeśli chcemy być poprawne, to musimy wiedzieć, że na te 52. tygodnie składa się:

  • 20-tygodniowy urlop macierzyński (w przypadku urodzenia 1 dziecka); 31 tygodni (w przypadku urodzenia 2 dzieci); 33 tygodnie (w przypadku urodzenia 3 dzieci) - POBIERZ WNIOSEK,
  • 6-tygodniowy dodatkowy urlop macierzyński - w przypadku urodzenia 1 dziecka; 8-tygodniowy urlop macierzyński - w przypadku urodzenia 2 i więcej dzieci - POBIERZ WNIOSEK,
  • 26 – tygodniowy urlop rodzicielski niezależnie od ilości urodzonych dzieci - POBIERZ WNIOSEK.

 

Pierwszy okres (14. tygodni po porodzie) urlopu macierzyńskiego przeznaczony jest wyłącznie dla matki, pozostałą część może wykorzystać ojciec. Dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski mogą wykorzystać oboje, dzieląc je między sobą.

 

Dodatkowy urlop macierzyński można podzielić na dwa okresy, z których krótszy musi trwać co najmniej tydzień, a każdy musi być wielokrotnością tygodnia (np. matka 4 tygodnie, ojciec 2 tygodnie albo matka 5 tygodni, ojciec 1 tydzień).

 

Urlop rodzicielski

Pozostałe 26 tygodni urlopu rodzicielskiego także może wykorzystać zarówno matka, jak i ojciec. Ten okres można podzielić na trzy części, z których każda musi mieć minimum 8 tygodni. Urlop rodzicielski rodzice mogą także wykorzystać jednocześnie, ale wówczas płatny okres skraca się o połowę – do 13 tygodni.

 

Urlop ojcowski

Zasady dotyczące urlopu ojcowskiego pozostały niezmienione. Niezależnie od wykorzystania urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego, ojciec ma dodatkowo prawo do 2. tygodni urlopu ojcowskiego, do momentu kiedy dziecko nie ukończy pierwszego roku życia.

 

Pamiętajmy, że tatusiowie mogą się ubiegać o urlop okolicznościowy z tytułu narodzenia dziecka.

 

Ile wynosi zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński po nowelizacji ustawy wynosi:

  • 100 proc. wynagrodzenia przez pierwsze 26 tygodni (macierzyński + dodatkowy macierzyński),
  • 60 proc. pensji podczas pozostałych 26 tygodni (rodzicielski).

 

Jeśli matka na samym początku zadeklaruje, że wykorzysta całość przysługującego jej urlopu płatnego, czyli 52 tygodnie, zasiłek wyniesie przez cały ten czas 80 proc. wynagrodzenia. Co więcej, jeśli mimo wcześniejszej deklaracji, wykorzysta tylko jego część, przysługuje jej wyrównanie za ten okres (do 100 proc.).

 

Komu i przez jaki okres przysługuje zasiłek macierzyński?

Zasiłek przysługuje wszystkim rodzicom pozostającym w stosunku pracy. Jeśli matka pracuje na umowę o pracę na czas określony, urlop macierzyński może wykorzystać do końca trwania umowy, a jeśli w momencie jej wygaśnięcia ciąża trwa więcej niż 3 miesiące, umowa zostaje wydłużona do dnia porodu. Zasiłek może jednak pobierać tak jak matki pracujące na czas nieokreślony - przez 52 tygodnie. To samo przysługuje osobom pracującym na umowę zlecenie oraz działalność gospodarczą, o ile odprowadzały one składki chorobowe do ZUS. Zasiłek wynosi dla nich 80 proc. średniego przychodu z ostatnich 12 miesięcy. Składki nie odprowadza się w przypadku umów o dzieło, więc osoby pracujące w ten sposób niestety nie mogą otrzymać zasiłku macierzyńskiego.

 

 

Przeczytaj również: Urlop macierzyński - adopcja i rodzina zastępcza

 

Zdjęcie: Fotolia by © Monkey Business All rights reserved

Komentarze
Dodaj komentarz
Aktualnie brak komentarzy dla wpisu