Zmiany w urlopie macierzyńskim i tacierzyńskim od 1 stycznia 2012

Wraz z początkiem roku wchodzą w życie zmiany do przepisów z zakresu urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego. Wnosi je tzw. nowelizacja macierzyńska czyli nowelizacja ustawy z dnia 6. grudnia 2008 roku. Dzięki tym zmianom mamy mogą spędzić na urlopie macierzyńskim 2. tygodnie dłużej, a ojcowie o tydzień dłużej niż w roku ubiegłym.

 

urlop-macierzynski-550x350

 

Wydłużenie urlopu macierzyńskiego – okazja do dodatkowego czasu z dzieckiem

Po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego, pracującej mamie przysługuje również dodatkowy urlop macierzyński zgodnie z art. 182 Kodeksu Pracy. Nie jest on przyznawany "z automatu". Aby go uzyskać trzeba u pracodawcy złożyć wniosek o dodatkowy urlop macierzyński i określić jego wymiar. Wykorzystać go można tylko natychmiast po podstawowym urlopie macierzyńskim. Nie istnieje możliwość skorzystania z niego w innym terminie. W czasie jego trwania mama może wykonywać pracę, ale w skróconym wymiarze, łącząc ją z opieką nad dzieckiem lub całkowicie czas ten poświęcić na opiekę.


Wniosek o taki urlop składamy, co najmniej tydzień przed jego rozpoczęciem. W 2011 roku długość urlopu wynosiła do 2. tygodni w przypadku jednego dziecka i do 3. tygodni dla ciąży mnogiej. Od 1 stycznia 2012 roku, zostaje zwiększony odpowiednio do maksymalnie 4. i 6. tygodni. Do 2014 roku planowane jest zwiększenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego tak, aby osiągnął on wymiar do 6. tygodni przy urodzeniu jednego dziecka i do 8. tygodni dla ciąży mnogiej.

 

Urlop adopcyjny – rodzic zastępczy

Osobom uprawnionym do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego – tzw. urlopu adopcyjnego, również wydłużono okres urlopu dodatkowego. Przy podjęciu się wychowywania jednego dziecka są to maksymalnie 4. tygodnie. W przypadku przyjęcia więcej niż jednego dziecka jest to 6. tygodni. Urlop ten będzie przysługiwał również w przypadku dzieci starszych, ale w zmniejszonym wymiarze: tj. do 2. tygodni w przypadku dzieci powyżej 7. roku życia (lub 10. roku życia gdy obowiązek szkolny wobec dziecka był przesunięty). W przypadku urlopu adopcyjnego do 2014 roku planowane jest wydłużenie urlopu dodatkowego kolejno do 6., 8. i 3. tygodni (ten ostatni wymiar dotyczy dzieci starszych).

 

Urlop ojcowski – więcej czasu dla taty i dziecka

Nieobowiązkowy urlop ojcowski wydłuża się o 1. tydzień, czyli trwa 2. tygodnie. Możliwość skorzystania z niego ma ojciec do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Urlop ojcowski udzielany jest na wniosek ojca, złożony nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem planowanego urlopu.

 

Warto skorzystać z możliwości, jaką daje dodatkowy urlop macierzyński i tacierzyński. Parę tygodni dłużej spędzonych z dzieckiem, zwłaszcza na samym początku jest bezcennym podarunkiem. Sprzyja umacnianiu i rozwijaniu więzi między rodzicami a dzieckiem.

 

Zdjęcie: Fotolia fot by © dundersztyc

Komentarze
Dodaj komentarz
Bądź pierwszą osobą która skomentuje artykuł.