Zameldowanie noworodka

W Polsce zameldowania noworodka dokonuje się na podstawie otrzymanego w Urzędzie Stanu Cywilnego aktu urodzenia dziecka.
 

zameldowanie noworodka


Po rejestracji urodzenia dziecka otrzymasz z Urzędu Stanu Cywilnego odpis skróconego aktu urodzenia dziecka. To właśnie na podstawie tego dokumentu dokonywane jest zameldowanie noworodka.

Dziecko meldowane jest z urzędu przez właściwy organ gminy w  miejscu pobytu stałego rodziców lub rodzica u którego dziecko faktycznie przebywa, albo w miejscu określonym przez sąd opiekuńczy.

Za zameldowanie noworodka nie pobiera się opłat.

  • Art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U z 2001 r., Nr 87, poz. 960)
  • § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz. U Nr 236, poz. 1996)

Jeśli jesteś właścicielem, albo lokatorem mieszkania wchodzącego w skład spółdzielni mieszkaniowej, musisz zgłosić narodzenie dziecka, gdyż wysokość opłat za mieszkanie wyliczana jest na podstawie ilości zameldowanych osób.

Polecane artykuły
Komentarze
Dodaj komentarz
Aktualnie brak komentarzy dla wpisu