Przepisy dotyczące nadawania imienia dziecka przez urzędnika

Dnia 1 marca 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014r. „Prawo o aktach stanu cywilnego”, uchylająca dotychczasową ustawę z dnia 29 września 1986r. Ustawa wprowadza liczne zmiany, m.in. w zakresie nadawania dziecku imienia.

 

Zmiana przepisów dotyczących nadawania imienia dziecka przez urzędnika

 

Nadawanie dzieciom imion obcych

Nowa ustawa liberalizuje przepisy dotyczące nadawania dzieciom imion obcych. W rezultacie urzędnicy nie powinni robić przeszkód, jeśli nasz syn nie ma być Janem, ale Johnem, a córka nie Marią, a Mary. Nadawanie imienia staje się niezależne od kraju pochodzenia rodziców.

Nadal jednak obowiązują podstawowe zasady:

  • Nie można nadać dziecku więcej niż dwóch imion,
  • Wybrane imię nie może być w formie zdrobniałej (Katarzyna, a nie Kasia),
  • Imię nie może być ośmieszające lub nieprzyzwoite.

Novum jest również możliwość nadawania dziecku imienia obcego, nie wskazującego płci dziecka, ale które są przypisane do płci w powszechnym znaczeniu i użyciu. Imię Andrea w większość krajów jest imieniem damskim, jednak we Włoszech – męskim. Do tej pory imię miało wskazywać na płeć. Pozostaje mieć nadzieję na rozwagę rodziców w tym zakresie. Dziecko nie zawsze będzie małe, po latach wkroczy w życie dorosłe i odpowiedzialne życie zawodowe, w którym do innych zwracamy się zwrotem Pan/ Pani.

Nadawanie imienia z urzędu

Nowa ustawa wprowadza jeszcze jedną, niezwykle ważną zmianę, w efekcie której imię dla noworodka może zostać wybrane i nadane przez urzędnika.

U podstaw takiej rewolucyjnej nowości leży zmiana terminu zgłaszania urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Do tej pory rodzice mieli na to 14 dni, ale tak naprawdę, jeśli nie zrobili tego w terminie, urząd nie podejmował żadnych czynności. Dopiero po upływie miesiąca matka była wzywana do sporządzenia aktu urodzenia.

Teraz zgłoszenie urodzenia dziecka powinno nastąpić w ciągu 21 dni, liczonych od dnia wystawienia przez szpital karty urodzenia dziecka (karta taka, dostarcza do Urzędu Stanu Cywilnego, jest zakładana najczęściej w dniu narodzin). Jeśli w wyznaczonym terminie 21 dni urodzenie dziecka nie zostanie zgłoszone, akt urodzenia dziecka, na podstawie szpitalnej karty urodzenia, zostanie sporządzony przez urzędnika USC, który również wybierze dziecku imię. Zmiany są więc bardzo restrykcyjne. 

Podobna procedura ma miejsce w przypadku dzieci martwo urodzonych, jednak termin zgłoszenia urodzenia skraca się do 3 dni. 

Sytuacje, w których urzędnik wybiera i nadaje dziecku imię, są rzadkością. Niemniej, faktem jest sama możliwość. Urzędnik, wybierając imię, kieruje się zwykle listą imion najczęściej nadawanych w roku ubiegłym, bądź imieninami obchodzonymi według kalendarza w dniu sporządzania aktu urodzenia. 

Na szczęście, imię, które zostanie wybrane i nadane przez urzędnika, może zostać zmienione przez rodziców dziecka. W tym celu muszą oni złożyć w USC oświadczenie o zmianie imienia wpisanego w akcie urodzenia. Mają na to 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu. W takiej sytuacji konieczna jest wizyta obojga rodziców w USC.

 

Pozostałe zmiany

Nowa ustawa wprowadza jeszcze inne zmiany:

  • Numer PESEL jest nadawany dziecku od razu przy sporządzaniu aktu urodzenia (do tej pory po PESEL trzeba było zgłaszać się osobno).
  • Urodzenie dziecka nie może być zgłoszone za pośrednictwem innego USC niż w USC miejsca urodzenia dziecka. 
  • Zgłoszenie urodzenia dziecka może zostać dokonane przez pełnomocnika (pełnomocnictwo udzielone na piśmie, podpisane, zawierające wskazanie czynności, do której zostaje udzielone oraz wybór imienia dla dziecka).

Autor: Anna Chmielewska

Zdjęcia: Pixabay.com

Komentarze
Dodaj komentarz
Aktualnie brak komentarzy dla wpisu