Zameldowanie noworodka

W Polsce zameldowanie noworodka dokonywane jest z urzędu. Po narodzinach dziecka szpital, w którym maluch przyszedł na świat wysyła stosowne powiadomienie do Urzędu Stanu Cywilnego (właściwego dla miejsca urodzenia dziecka, a nie miejsca zamieszkania mamy). Następnie USC wydaje skrócony akt urodzenia dziecka – dokument, na podstawie którego w Urzędzie Miasta lub w Urzędzie Gminy noworodek jest meldowany.

 

zameldowanie noworodka, jak zameldować noworodka, meldunek dla noworodka

 

Zameldowanie dziecka – formalności  

Dziecko meldowane jest bezpłatnie z urzędu w oparciu o odpis skróconego aktu urodzenia, który zostaje przekazany do Urzędu Miasta lub Gminy przez USC. Data sporządzenia aktu jest jednocześnie datą zameldowania noworodka.

 

Gdzie dziecko może być zameldowane?

Prawo dopuszcza różne miejsca meldunku nowonarodzonego malucha na pobyt stały:

  • W miejscu stałego pobytu matki dziecka
  • W miejscu stałego pobytu tego z rodziców, który faktycznie przebywa z dzieckiem
  • W miejscu wskazanym przez Sąd Opiekuńczy (gdy opieki nad dzieckiem nie sprawuje żaden z rodziców).

 

Jeśli jesteś właścicielem lub lokatorem mieszkania administrowanego przez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową musisz powiadomić stosowny organ o narodzeniu dziecka. Wysokość opłat za mieszkanie obliczana jest na podstawie ilości zameldowanych w nim osób.

 

Zdjęcie: Fotolia by © Konopka Antoni All rights reserved

Komentarze
Dodaj komentarz
Bądź pierwszą osobą która skomentuje artykuł.