Kto dostanie becikowe?

Właśnie urodziłaś dziecko i chciałabyś otrzymać na nie becikowe? Od 1 stycznia 2013 roku zmieniły się zasady przyznawania tego świadczenia. Nie wystarczy pozostawać w trakcie ciąży pod opieką lekarza, musisz także spełnić kryterium dochodowe. Jeśli chcesz otrzymać zasiłek Twój dochód nie może przekroczyć 1 922 zł na rękę na członka rodziny.

 

becikowe

 

Komu przysługuje becikowe?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, czyli mówić prościej becikowe, przysługuje w kwocie 1 000 zł na każde żywe nowonarodzone dziecko. Kwota ta od lat pozostaje niezmienna i jest zwolniona od podatku. 

 

 

Niestety od 1 stycznia 2013 roku przepisy dotyczące przyznawania becikowego uległy zmianie i obecnie otrzymać je może nie każda rodzina, ale tylko te, których miesięczny dochód liczony na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1 922 zł netto miesięcznie. Uwaga! Dla dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowe nie obowiązuje. 

 

O becikowe może się ubiegać matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka.

 

Co potrzebujemy aby otrzymać zapomogę?

Aby otrzymać zasiłek musimy zgromadzić becikowe dokumenty. Przede wszystkim będziemy potrzebować:

  • wniosek,

Wniosek o becikowe należy złożyć w urzędzie miasta, gminy lub ośrodku pomocy społecznej w terminie 12. miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką faktyczną lub prawną albo dziecka przysposobionego, należy złożyć go w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieki nad dzieckiem.

  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarza przynajmniej od 10. tygodnia ciąży aż do chwili porodu,

Musi ona wykazać, że przynajmniej raz w każdym z trzech trymestrów ciąży przyszła mama odbyła wizytę lekarską, poddała się badaniom ambulatoryjnym lub leczeniu szpitalnemu. Oczywiście, aby móc uzyskać wymagany dokument wszystkie te badania muszą być udokumentowane. Odpowiednie zaświadczenie lekarze po porodzie na podstawie karty przebiegu ciąży.

  • dokument tożsamości osoby ubiegającej się o becikowe (+ksero),
  • akt urodzenia dziecka,
  • pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało już pobrane becikowe,
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny.

 

Zdjęcie: Fotolia © Joellen Armstrong All rights reserved

 

Komentarze
Dodaj komentarz
Bądź pierwszą osobą która skomentuje artykuł.