Urlop tacierzyński - ojcowski

Od 1 stycznia 2010 roku pracujący ojciec ma prawo do tygodniowego, płatnego urlopu. Urlop ojcowski należy wykorzystać w dowolnej chwili jednak najpóźniej do czasu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.

 

urlop tacierzyński

 

Urlop ojcowski - formalności

Teraz nie tylko matka, ale i ojciec dziecka będący pracownikiem lub innym ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu ma prawo do urlopu tacierzyńskiego w wymiarze 1 tygodnia, a od stycznia 2012 roku do 2 tygodni.

Urlop tacierzyński udzielany jest przez pracodawcę na pisemny wniosek, który należy złożyć najpóźniej 7 przed rozpoczęciem korzystania z· urlopu. Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu ojcowskiego, podczas którego pracownik otrzyma zasiłek w wysokości 100 % średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy.

Ojciec dziecka, który jest ubezpieczonym innym niż pracownik o zasiłek ojcowski musi wystąpić do ZUS-u.

 

Pobierz wzory podań potrzebnych do uzyskania urlopów:

 

Urlop tacierzyński - dokumenty

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
  • wniosek o zasiłek;
  • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu ojcowskiego - w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem;
  • oświadczenie o przerwaniu działalności pozarolniczej - w przypadku ubezpieczonego będącego osobą prowadzącą działalność pozarolniczą;
  • zaświadczenie o przerwaniu działalności zarobkowej - w przypadku pozostałych ubezpieczonych;
  • oświadczenie, że zasiłek za okres urlopu tacierzyńskiego nie został wcześniej pobrany z innego tytułu;
  • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników;
  • zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

 

Niewątpliwą zaletą urlopu ojcowskiego jest to, że można z niego skorzystać równolegle z urlopem macierzyńskim. Zatem oboje rodzice mogą spędzić wspólnie pierwsze dni życia dziecka.

 

Zdjęcie: Fotolia by © Günter Menzl All rights reserved

Komentarze
Dodaj komentarz
Aktualnie brak komentarzy dla wpisu