Poród w szpitalu - prawa rodzącej kobiety

Każda pacjentka ma prawo do intymności i godności osobistej, a personel medyczny powinien uszanować jej indywidualne poczucie wstydu. Podczas hospitalizacji kobieta ma prawo odmówić rozbierania się przed nieznanymi jej osobami, bycia badaną przez studentów czy opowiadania o swoich sprawach intymnych.

Urlop okolicznościowy - urodzenie dziecka

Niezależnie od urlopu ojcowskiego pracującemu ojcu przysługuje urlop okolicznościowy - 2 dni zwolnienia od pracy z tytułu urodzenia dziecka. W czasie wolnym pracownikownik otrzymuje pełne wynagrodzenie.

Jakie prawa ma nieletnia matka?

Szacuje się, że wśród rodzących kobiet co dziesiąta jest nieletnia. Małoletnie matki nie budzą już takich kontrowersji, jak jeszcze kilkanaście lat temu – pod względem obyczajowym sytuacja zmieniła się na plus dla młodych mam. Tym, co w tej kwestii niezmienne, jest prawo. Przeczytaj, jak w jego świetle wygląda sytuacja nieletnich matek.

Prawa kobiet w ciąży

Według Konstytucji RP każda kobieta ma prawo do troskliwej opieki zdrowotnej zarówno w ciąży jak i po urodzeniu dziecka. Niestety nadal to tylko teoria, a w rzeczywistości sprawy nie wyglądają już tak różowo.

Urlop tacierzyński - ojcowski

Od 1 stycznia 2010 roku pracujący ojciec ma prawo do tygodniowego, płatnego urlopu. Urlop ojcowski należy wykorzystać w dowolnej chwili jednak najpóźniej do czasu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.

Zmiany w urlopie macierzyńskim i tacierzyńskim od 1 stycznia 2012

Wraz z początkiem roku wchodzą w życie zmiany do przepisów z zakresu urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego. Wnosi je tzw. nowelizacja macierzyńska czyli nowelizacja ustawy z dnia 6. grudnia 2008 roku. Dzięki tym zmianom mamy mogą spędzić na urlopie macierzyńskim 2. tygodnie dłużej, a ojcowie o tydzień dłużej niż w roku ubiegłym.

Kto dostanie becikowe?

Właśnie urodziłaś dziecko i chciałabyś otrzymać na nie becikowe? Od 1 stycznia 2013 roku zmieniły się zasady przyznawania tego świadczenia. Nie wystarczy pozostawać w trakcie ciąży pod opieką lekarza, musisz także spełnić kryterium dochodowe. Jeśli chcesz otrzymać zasiłek Twój dochód nie może przekroczyć 1 922 zł na rękę na członka rodziny.

Ustalenie ojcostwa

W Polsce ojcostwo można ustalić na trzy sposoby: przez domniemanie, uznanie dziecka lub sądowe ustalenie ojcostwa. Jest to uzależnione między innymi od stanu cywilnego rodziców oraz od ich relacji.

Zameldowanie noworodka

W Polsce zameldowanie noworodka dokonywane jest z urzędu. Po narodzinach dziecka szpital, w którym maluch przyszedł na świat wysyła stosowne powiadomienie do Urzędu Stanu Cywilnego (właściwego dla miejsca urodzenia dziecka, a nie miejsca zamieszkania mamy).

______test