Ojciec na urlopie wychowawczym

Urlop wychowawczy przysługuje pracującym rodzicom do momentu ukończenia przez ich dziecko 4. roku życia. Dlaczego warto o nim pomyśleć, choć jest to urlop bezpłatny i za spędzony na nim czas ojcu nie przysługuje wynagrodzenie?

Prawa rodziców - noworodek w szpitalu

Rodzice dziecka od chwili jego narodzin są jego przedstawicielami ustawowymi. Zatem personel medyczny ma obowiązek informowania ich o wszystkim, co dotyczy noworodka. Co więcej, ma obowiązek pytania rodziców o zgodę na każdą interwencje medyczną.

Poród w szpitalu - prawa rodzącej kobiety

Każda pacjentka ma prawo do intymności i godności osobistej, a personel medyczny powinien uszanować jej indywidualne poczucie wstydu. Podczas hospitalizacji kobieta ma prawo odmówić rozbierania się przed nieznanymi jej osobami, bycia badaną przez studentów czy opowiadania o swoich sprawach intymnych.

Urlop okolicznościowy - urodzenie dziecka

Niezależnie od urlopu ojcowskiego pracującemu ojcu przysługuje urlop okolicznościowy - 2 dni zwolnienia od pracy z tytułu urodzenia dziecka. W czasie wolnym pracownikownik otrzymuje pełne wynagrodzenie.

Jakie prawa ma nieletnia matka?

Szacuje się, że wśród rodzących kobiet co dziesiąta jest nieletnia. Małoletnie matki nie budzą już takich kontrowersji, jak jeszcze kilkanaście lat temu – pod względem obyczajowym sytuacja zmieniła się na plus dla młodych mam. Tym, co w tej kwestii niezmienne, jest prawo. Przeczytaj, jak w jego świetle wygląda sytuacja nieletnich matek.

Prawa kobiet w ciąży

Według Konstytucji RP każda kobieta ma prawo do troskliwej opieki zdrowotnej zarówno w ciąży jak i po urodzeniu dziecka. Niestety nadal to tylko teoria, a w rzeczywistości sprawy nie wyglądają już tak różowo.

Zmiany w urlopie macierzyńskim i tacierzyńskim od 1 stycznia 2012

Wraz z początkiem roku wchodzą w życie zmiany do przepisów z zakresu urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego. Wnosi je tzw. nowelizacja macierzyńska czyli nowelizacja ustawy z dnia 6. grudnia 2008 roku. Dzięki tym zmianom mamy mogą spędzić na urlopie macierzyńskim 2. tygodnie dłużej, a ojcowie o tydzień dłużej niż w roku ubiegłym.

Ustalenie ojcostwa

W Polsce ojcostwo można ustalić na trzy sposoby: przez domniemanie, uznanie dziecka lub sądowe ustalenie ojcostwa. Jest to uzależnione między innymi od stanu cywilnego rodziców oraz od ich relacji.

Zameldowanie noworodka

W Polsce zameldowanie noworodka dokonywane jest z urzędu. Po narodzinach dziecka szpital, w którym maluch przyszedł na świat wysyła stosowne powiadomienie do Urzędu Stanu Cywilnego (właściwego dla miejsca urodzenia dziecka, a nie miejsca zamieszkania mamy).