Alimenty na dziecko

Art. 133. § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny wobec dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Przyznanie i wysokość alimentów uzależnione jest od potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców.

alimenty na dziecko - obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny

Dziecko, które nie ma możliwości samo się utrzymać uzyska alimenty od rodziców. Potrzeby jakie rodzice muszą zaspokajać są różne, w zależności od wieku i stanu zdrowia dziecka. Należą do nich:

 • wyżywienie;
 • mieszkanie;
 • leczenie;
 • ubrania;
 • środki higieny osobistej;
 • koszty wychowania i kształcenia;
 • wydatki na rozrywkę i wypoczynek.

Zarobki rodziców

Wysokość alimentów uzależniona jest od możliwości zarobkowych rodziców. Oceniając możliwość spełnienia obowiązku alimentacyjnego bierze się pod uwagę nie tylko wysokość otrzymywanych dochodów, ale też czy ich uzyskanie leży realnie w zasięgu rodziców. Jeśli pozwany uchyla się od podjęcia pracy, by nie płacić alimentów, nie może powoływać się z tego powodu na brak możliwości płacenia alimentów. Gdy rodzic nie może spełnić obowiązku alimentacyjnego, przechodzi on na rodziców, bądź rodzeństwo niewypłacalnego rodzica.

Pozew o alimenty

Pozew o alimenty należy złożyć w sądzie rejonowym, właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego lub miejsca zamieszkania dziecka. Wybór sądu należy do osoby składającej pozew o alimenty.

W pozwie musisz podać, jakiej wysokości alimentów oczekujesz i udowodnić, że są one niezbędne do utrzymania i wychowania dziecka. Do pozwu o alimenty należy dołączyć:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie ze szkoły lub przedszkola;
 • zaświadczenie o wysokości Twoich zarobków;
 • wszystkie dokumenty świadczące o kosztach utrzymania dziecka: rachunki, zaświadczenia lekarskie itd.

Pozew należy sporządzić w trzech egzemplarzach (dwa pozostają w sądzie, a jeden - poświadczony, w biurze podawczym, zatrzymuje sobie powód). O terminie rozprawy zostaniecie powiadomieni drogą pocztową.

 

cpklogo

 

Artykuł powstał przy współpracy z fundacją CENTRUM PRAW KOBIET

 

 

Zdjęcie: Fotolia© Junial Enterprises All rights reserved

Komentarze
Dodaj komentarz
Aktualnie brak komentarzy dla wpisu