Wysokość alimentów

Obowiązkiem rodziców dziecka jest zapewnienie mu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz finansowych niezbędnych do rozwoju, wychowania i wykształcenia dziecka. W przypadku gdy jedno z rodziców nie łoży na utrzymanie potomka zasądza się mu alimenty, a ich wysokość uzależniona jest od potrzeb dziecka i możliwości finansowych rodziców.

 

wysokość alimentów

 

Wysokość alimentów

Wysokość alimentów jest ustalana indywidualnie dla każdego dziecka i jest uzależniona od sytuacji finansowej rodziców. Oceniając możliwości spełnienia obowiązku alimentacyjnego bierze się pod uwagę nie tylko wysokość otrzymywanych dochodów, ale i możliwości ich uzyskania.

Gdy już alimenty zostaną zasądzone należy pamiętać, że ich wysokość nie jest ustalana raz na zawsze. Dorastające dziecko ma zazwyczaj większe potrzeby. Pojawiają się wydatki związane z edukacją. Wraz z wzrostem potrzeb dziecka powinna zmieniać się wysokość alimentów. O ich zmianę może wystąpić rodzic wychowujący dziecko, a także samo dziecko, gdy osiągnie pełnoletność.

 

Zmiana wysokości zasądzonych alimentów

O zmianę wysokości alimentów może wystąpić także rodzic płacący świadczenia. Jeśli jego sytuacja finansowa pogorszy się np. straci pracę może złożyć wniosek o zmniejszenie wysokości płaconego świadczenia. Sytuacją życiowa i materialna obu stron obowiązku alimentacyjnego może z biegiem czasu ulec zmianie. Dlatego każda ze stron może wystąpić z żądaniem:

  • zasądzenia alimentów;
  • podwyższenia alimentów;
  • zmniejszenia alimentów;
  • wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

 

Zdjęcie: Fotolia © liveostockimages All rights reserved


 

Komentarze
Dodaj komentarz
Aktualnie brak komentarzy dla wpisu