Pozew o alimenty

Wniosek o zasądzenie alimentów należy złożyć do Sądu Rejonowego. Jednakże, aby pozew o alimenty został rozpatrzony musi zawierać niezbędne dane i informacje dotyczące zarówno dziecka jak i obojga rodziców.

pozew o alimenty

 

Wniosek o alimenty - formalności

Pozew o alimenty wnosi się do jednego z dwóch Sądów Rejonowych:

 • właściwego ze względu zamieszkania osoby pozwanej (matki lub ojca dziecka);
 • właściwego ze względu zamieszkania dziecka.

Osoba składająca wniosek o alimenty zwolniona jest z kosztów sądowych i może wystąpić o przydzielenie jej adwokata. Pozew o alimenty musi zawierać:

 • nazwę aądu i wydziału do którego kierujemy wniosek;
 • imię i nazwisko osoby pozywającej o alimenty, czyli samegodziecka oraz jeśli jest niepełnoletnie osoby je reprezentującej - rodzica, opiekuna;
 • imię i nazwisko i adres zamieszkania pozwanego;
 • żądaną, płatną co miesiąc  kwotę alimentów oraz dzień miesiąca do którego alimenty mają być płacone;
 • można zawrzeć wniosek o powołanie konkretnych świadków;
 • warto wnieść wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonywalności wyroku;
 • należy uzasadnić, że pozwany ma możliwości finansowe, aby płacić zasądzone alimenty oraz, że osoba pozywająca nie ma żadnego majątku z którego mogłaby czerpać korzyści;
 • na koniec należy podać załączniki, a więc wszystkie dokumenty na jakie powołujemy się w pozwie;
 • pozew o alimenty musi być własnoręcznie podpisany.

Do pozwu należy dołączyć kserokopie załączników oraz odpis dla strony pozwanej.

 

Zdjęcie: Fotolia © webdata  All rights reserved

Komentarze
Dodaj komentarz
Aktualnie brak komentarzy dla wpisu