Numer PESEL

Obowiązkiem rodziców po urodzeniu jest pójście do urzędu i zarejestrowaniu dziecka jako osoby fizycznej. Każdy polski obywatel wpisany do rejestru ludności otrzymuje unikatowy numer ewidencyjny. Czy wiesz co oznaczają zawarte w nim cyferki i jak sprawdzić, czy PESEL jest prawidłowy?

 

Każdy wpis w rejestrze jest określany unikatowym symbolem jednoznacznie identyfikującym osobę fizyczną.

 

Obowiązek posiadania identyfikatora

Dziecko urodzone na terenie Polski ma numer PESEL przypisywany z urzędu. Nie jest wymagane składnie oddzielnego wniosku o identyfikator, zostaje on nadany wraz z zawiadomieniem urzędu stanu cywilnego o narodzinach potomstwa. Dokument stwierdzający, że dziecko urodziło się wysyła do urzędu szpital. Jednak rodzice muszą osobiście stawić się w urzędzie, aby zarejestrować dziecko, nadać mu imię w ciągu 14 dni od daty narodzin. Nadanie numeru PESEL nie wiąże się z żadnymi opłatami skarbowymi.

Dlaczego potrzebny jest PESEL?

Nadanie numeru PESEL jest ogromnie ważne, ponieważ obecnie jest to jedyny obowiązujący numer, dzięki któremu jesteśmy identyfikowani. Bez niego nie możemy załatwić żadnej sprawy np. w urzędzie czy szpitalu. Procedura nadania numeru nie jest skomplikowana, wystarczy aby jeden z rodziców udał się do urzędu stanu cywilnego i zarejestrował dziecko. Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności nadawany jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

Jak odczytać numer PESEL?

 

Zdjęcie: Pixabay.com

Polecane artykuły
Komentarze
Dodaj komentarz
Aktualnie brak komentarzy dla wpisu