Prawa kobiet w ciąży i rodziców

Aspekty związane z prawem mają dla kobiet w ciąży duże znaczenie, zarówno przed porodem, jak i po nim. Często to od nich w dużej mierze zależy byt rodziny i możliwość zapewnienia dziecku utrzymania. Świadomość swoich praw w trakcie trwania ciąży i po narodzinach dziecka może pomóc kobiecie uporządkować swoje życie zawodowe oraz ochronić ją przed nadmiernym obciążeniem zdrowotnym, które mogłoby zagrozić dziecku, nawet jeśli pracodawca usiłowałby być nieuczciwy.