Prawo i rodzicielstwo

Niewątpliwie prawo i rodzicielstwo są ze sobą nierozerwalnie połączone, bowiem bycie rodzicem jest przywilejem, ale i wiąże się z konkretnymi obowiązkami, które jasno wynikają z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Niestety związki nie zawsze są udane, a rodziny pełne, a wiele osób szuka informacji na temat tego, w jaki sposób może wyegzekwować alimenty od rodzica, który uchyla się od płatności. Oczywiście nie jest to łatwe, ale prawnik może udzielić cennych rad.

Czasem w przypadku założenia nowej rodziny lepszym rozwiązaniem jest przysposobienie dziecka przez ojczyma czy macochę i pozbawienie praw rodzicielskich biologicznego rodzica bądź też mediacja w sprawie zrzeczenia się przez niego praw rodzicielskich. Oczywiście wiele emocji wywołuje fakt, gdy dzieciom w rodzinach dzieje się krzywda fizyczna i emocjonalna ze strony obojga lub jednego z rodziców. Prawo zawsze stoi po stronie dzieci i ich dobra. Zagadnienia dotyczące praw rodzicielskich są niezwykle istotne i zachęcamy do ich zgłębienia.