Wieloraczki

Dawniej ciąża mnoga była rzadkością. Dziś wieloraczki rodzą się coraz częściej, a widok bliźniaków lub trojaczków nie wzbudza już takich emocji, jak kiedyś. Choć ciąża wielopłodowa jest fenomenem natury, to coraz popularniejsze terapie hormonalne, zapłodnienie in vitro oraz zaawansowana medycyna pozwalająca donosić nawet "trudne" ciąże sprawiły, że wiele mam doświadcza tego cudu.

 

Wieloraczki ciąża mnoga

 

Większe szanse na zajście w ciążę wieloraczą mają kobiety, które:

 • same pochodzą z ciąży wielopłodowej
 • miały w rodzinie wieloraczki (dziedziczne są skłonności do bliźniąt dwujajowych)
 • są po 35 roku życia

O ciąży mnogiej mówimy wówczas gdy w macicy jednocześnie rozwijają się przynajmniej dwa płody. W zależności od ich ilości mamy:

 • bliźniaki
 • trojaczki
 • czworaczki
 • pięcioraczki
 • sześcioraczki
 • - itd.

Najczęściej występuje ciąża bliźniacza, która może być jednojajowa (monozygotyczna) lub dwujajowa (dwuzygotyczna). Należy dodać, że w przypadku ciąż wieloraczych ryzyko poronienia jest wyższe niż w standardowej ciąży.  

 

 

Bliźnięta jednojajowe

Bliźnięta jednojajowe (monozygotyczne) powstają w wyniku zapłodnienia pojedynczej komórki jajowej przez jeden plemnik. Mniej więcej w 1 na 250 przypadków zapłodnione jajo dzieli się na dwa i pozwala rosnąć dwóm takim samym jajeczkom. W wyniku takiego podziału powstają bliźnięta jednojajowe. Do końca nie wiadomo dlaczego tak się dzieje.


Największa liczba wieloraczków monozygotycznych powstaje u kobiet, które są na początku, albo na końcu wieku rozrodczego. Niektórzy naukowcy uważają, że komórki jajowe starszych kobiet są słabsze, a co za tym idzie bardziej podatne na dzielenie się. Do podziału komórki dochodzi zawsze w pierwszych czternastu dniach po zapłodnieniu.

 

W zależności od dnia, w którym zygota podzieli się, powstają różne rodzaje ciąży bliźniaczej jednojajowej:

 • dwie kosmówki i dwie owodnie - podział zygoty następuje do 4 dnia od zapłodnienia - z racji wczesnego podziału bliźnięta te są do siebie najbardziej podobne (czym później dochodzi do podziału, tym prawdopodobieństwo powstania dwóch idealnie równych części jest mniejsze).
 • jedna kosmówka i dwie owodnie - zygota dzieli się między 4, a 8 dniem od zapłodnienia.
 • jedna kosmówka i jedna owodnia - podział zygoty następuje po 8 dniu od zapłodnienia - przeważają tu płody płci żeńskiej.
 • niecałkowicie rozdzielona - podział komórki następuje po 13 dniu od zapłodnienia, w wyniku czego rodzą się bliźnięta syjamskie.

Bliźnięta monozygotyczne bywają traktowane jak rodzaj cudownej anomalii nawet przez naukowców. Przyczyny powstawania ciąż tego typu są słabo poznane, ale wydaje się, że wpływ mają między innymi czynniki genetyczne oraz stan zdrowia - warto też dodać, że za ciąże tego typu "odpowiada" organizm matki.  

 

Bliźnięta jednojajowe dwuplemnikowe

Zdarza się tak, że komórka jajowa ulega podziałowi, a dopiero później dochodzi do zapłodnienia dwoma plemnikami. Obie części komórki jajowej po podziale są identyczne genetycznie i mogą zostać zapłodnione przez dwa różne plemniki, czyli geny ojca mogą się różnić. W wyniku tego dzieci mogą mieć różną płeć i są do siebie bardziej podobne niż bliźnięta dwujajowe, ale nie identyczne (jak jednojajowe).

 

Bliźnięta dwujajowe

Bliźnięta dwujajowe są najczęściej występującym rodzajem ciąży mnogiej u człowieka. Powstają w wyniku zapłodnienia dwóch odrębnych komórek jajowych przez dwa plemniki. Tworzą się więc dwa oddzielne embriony. W związku z tym rodzeństwo jest od siebie zupełnie różne.


Warunkiem powstania tego typu ciąży jest wystąpienie poliowulacji, czyli jednoczesnego uwolnienia co najmniej dwóch komórek jajowych. Ciąża dwujajowa może też powstać w wyniku tzw. nadpłodnienia. Nadpłodnienie jest to zapłodnienie dwóch (lub większej ilości) komórek jajowych w tym samym cyklu przez plemniki z różnych stosunków płciowych. Kolejne zapłodnienie występuje od 3 do 14 dni później. Może zatem zdarzyć się tak, że każdy z bliźniaków ma innego tatusia.

 

Zdjęcie: Fotolia

Komentarze
Dodaj komentarz
Ocena:
Luty 7, 2018
Tyle radości za jednym podejściem :) ale też tyle samo obowiązków