Późne odcięcie pępowiny

Wśród specjalistów pojawia się coraz więcej głosów opowiadających się za tym, by pępowina była odcinana nieco później. Podejrzewa się, że zbyt wczesne odcięcie pępowiny podczas porodu może doprowadzić do chwilowego niedokrwienia mózgu lub anemii, a w konsekwencji do nieodwracalnych zmian w organizmie dziecka.

 

noworodek

 

Co rozumiemy przez późne odpępnianie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia (art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej) określające tzw. standard opieki okołoporodowej nakazuje, aby zaciśnięcie i odcięcie pępowiny odbyło się po ustaniu tętnienia, gdy poród naturalny odbył się bez zakłóceń i pozwala na to stan zdrowia matki. Mimo to istnieją rozbieżności w definiowaniu "późnego odpępniania", a wśród specjalistów nadal nie ma jednoznaczności w określaniu długości okresu, jaki zawiera się pomiędzy narodzinami a przecięciem pępowiny.

Trudno jako wyznacznik stosować ustanie tętnienia, gdyż często opiera się ono na subiektywnych odczuciach położnych, dlatego moment ten nie może być stosowany jako precyzyjne kryterium.

 

Dlaczego czas jest tak istotny

U zdrowego, donoszonego dziecka jeszcze w momencie porodu, 20-60% krążenia matczyno- płodowego odbywa się w łożysku. Przepływ krwi w naczyniach pępowinowych natomiast, po opuszczeniu przez dziecko macicy, prowadzi do 30% wzrostu objętości krwi krążącej i znacznego, 60% wzrostu liczby erytrocytów. Jest to istotna ilość krwi, której zarówno nadmiar, jak i niedobór może wywoływać efekt biologiczny.

 

Jakie ma znaczenie wczesne odcięcie pępowiny

Specjaliści uważają, że wczesne odpępnienie może spowodować chwilowe niedokrwienie mózgu i utrzymującą się hipowolemię i anemię, co w rezultacie prowadzi do nieodwracających uszkodzeń szybko rozwijających się struktur mózgu. Badacze zajmujący się genezą autyzmu podejrzewają, że jedną z przyczyn jego występowania może być krótkie niedotlenienie mózgu z powodu nie wystarczającego przepływu krwi związanego z wczesnym przecięciem pępowiny. Nieodpowiednie zaopatrzenie w krew mózgu dziecka może w skrajnych przypadkach prowadzić do porażenia mózgowego i opóźnienia rozwoju umysłowego u dzieci. Obecnie przyjmuje się, że organizm dziecka sam wie, ile potrzebuje czasu na zaciśnięcie naczyń.

Dodatkowym argumentem na poparcie tej tezy jest fakt, że wśród chłopców występuje większy odsetek dzieci z zaburzeniami zachowania, autyzmem i zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Wynika to prawdopodobnie z tego, że u chłopców wyższy metabolizm wymaga zaopatrzenia w większą ilość krwi (o 10%) niż u dziewczynek.

 

Miejsce porodu a odpępnienie noworodka

W przypadku oceny znaczenia czasu odpępnienia powinno się również brać pod uwagę miejsce porodu. Późne odpępnienie jest praktyką stosowaną w domach narodzin, gdzie czas przecięcia pępowiny zazwyczaj wynosi około 5 minut. Ostatnie badania prowadzone na podstawie 6. letnich doświadczeń porodów domowych, pokazują, że dzieci urodzone w domu nie rozwijały żadnych skutków ubocznych związanych z późnym odcięciem pępowiny.

 

rodzić po ludzku Źródło: Fundacja Rodzić po Ludzku

 

Zdjęcie: Fotolia by © Galina Barskaya

Komentarze
Dodaj komentarz
Bądź pierwszą osobą która skomentuje artykuł.