Badanie inteligencji u dzieci

Inteligencja to nic innego jak zdolność rozumienia relacji pomiędzy poszczególnymi elementami danej sytuacji i umiejętność dopasowania się do nich w taki sposób, aby osiągnąć swój cel. To również zdolność współdziałania z ludźmi, lekkość przyswajania wiedzy oraz umiejętność jej wykorzystywania.

 

Integralną częścią badania dziecka przez psychologa klinicznego jest badanie inteligencji.

 

Inteligencja małych dzieci

W pierwszym okresie życia dziecka bada się głównie jego rozwój psychoruchowy. Biorąc pod uwagę jego lokomocję, kontrolę postawy, koordynację wzrokowo – ruchową, mowę oraz kontakty społeczne ocenia się czy maluszek różni się umiejętnościami od swoich rówieśników lub czy występują u niego ewentualne opóźnienia.

 

Wskazania do wykonania testu na inteligencję

Wskazaniem do przeprowadzenia testów są wszelkie niepokoje związane z rozwojem dziecka. Jeśli zauważamy, że rozwija się ono wolniej niż jego rówieśnicy warto skonsultować to ze specjalistą. Jeżeli dziecko przejdzie test na inteligencję pomyślnie będziemy bardziej spokojni. W przypadku gdy lekarz zauważy pewne ‘deficyty rozwojowe’, dzięki specjalistycznej pomocy będziemy mogli spróbować je zawczasu skorygować. Przy tym ważne jest, że czym wcześniej problemy rozwojowe zostaną zdiagnozowane, tym większa szansa na pomoc dziecku.

 

Rozwój psychoruchowy małego dziecka

Najpopularniejszym testem na inteligencję dla dzieci od trzeciego miesiąca życia jest Skala Rozwoju Psychoruchowego Brunet – Lezine. Podczasbadania dziecku musi towarzyszyć rodzic lub opiekun, który będzie umiał odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących zachowania maluszka. Taka osoba będzie również niezbędna jeśli będzie trzeba ukoić dziecięcy lek przed psychologiem, czy zachęcić dziecko do wykonania poleconych mu zadań.
Test ten pozwala na określenie wieku i ilorazu rozwojowego dziecka. Podczas badania określa się, czy dziecko potrafi wykonać szereg zadań ‘przypisanych’ do swojego wieku. Przykładowe zadania dla siedmiomiesięcznego dziecka:

 • utrzymanie się przez moment w pozycji siedzącej bez podtrzymywania;
 • uwolnienie się od pieluszki zarzuconej na głowę (przy tym zadaniu dziecko znajduje się w pozycji siedzącej z oparciem);
 • chwycenie dwóch klocków – po jednym każdą ręką;
 • chwycenie małego przedmiotu zagarniając go dłonią;
 • podniesienie za ucho kubeczka, obróconego dnem do góry;
 • wyciąganie ręki do lustra i gładzenie swojego odbicia.

Oczywiście nie jest powiedziane, że o prawidłowym rozwoju dziecka świadczy prawidłowe wykonanie tych wszystkich prób. Często dzieci nie potrafią zrobić którejś z wymienionych czynności, za to świetnie radzą sobie z innymi zadaniami przewidzianymi dla późniejszego wieku.

Pamiętaj. Wyniki tradycyjnych testów stosowanych w okresie niemowlęctwanie zawsze są adekwatne z wynikami testów mierzących inteligencję dzieci w późniejszych okresach życia.

Testy dla dzieci od 3 roku życia

W późniejszym wieku inteligencja dzieci podlega następującym badaniom:

 • Skala Inteligencji Termana – Merrill – Badanie IQ składa się z zadań, które wymagają udziału złożonych procesów umysłowych, angażujących wnioskowanie i rozumowanie. W badaniu bierze się także pod uwagę wiek badanego oraz jego wiek umysłowy (liczba prawidłowo rozwiązanych zadań testowych). Iloraz inteligencji obliczany jest według wzoru:

 

Jak obliczyć iloraz inteligencji?

 

 • Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera - Stosuje się ją u dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Badanie jest szczególnie przydatne w przypadku dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony. Wykonanie zadań nie wymaga bowiem ani używania, ani rozumienia mowy. Test składa się z zadań polegających na odtworzeniu przy pomocy klocków układu przedstawionego na wzorze.
 • Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia – Stosowana jest u dzieci w wieku od 4 do 10 roku życia i służy do oceny poziomu dojrzałości umysłowej dziecka. Test jest szczególnie przydatny w przypadku dzieci niemówiących, niesłyszących oraz cierpiących na porażenie mózgowe. Zadanie polega na wskazaniu na rysunkach elementów nie wiążących się z pozostałymi.

 •  

IQ u dzieci po 6 roku życia

W ocenie poziomu inteligencji dzieci po szóstym roku życia najczęściej stosowane są:

 • Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci (WISC-R) – To podstawowy test, który pozwala określić predyspozycje dziecka do dalszej nauki. Zdarza się bowiem tak, że przedszkolak lubi komputery, ale jego myślenie logiczne jest obniżone w związku z czym ciężko byłoby mu w klasie informatycznej. Badanie bardzo dobrze określa rozwój dziecka w zakresie sfery werbalnej i praktycznej. Pozwala na dokładne określenie mocnych stron i uzdolnień dziecka oraz ewentualnych deficytów w jego rozwoju.
 • Diagnoza Możliwości Intelektualnych – DMI-2 – Test składa się z serii zadań opartych na materiale werbalnym, rysunkowym i liczbowym. Zadania polegają na wybraniu potrzebnego elementu spośród pięciu podanych oraz na uzasadnieniu swojego wyboru.

 

Zdjęcie: Fotolia by © Andrey Stratilatov All rights reserved

Komentarze
Dodaj komentarz
Ocena:
Wrzesień 30, 2015
Poza testami IQ warto pomyśleć też o testach sprawdzających rozwój malucha w różnych dziecinach. Takie testy pozwolą nam sprawdzić w czym dziecko jest lepsze, a co sprawia mu problem i odpowiednio ukierunkować rozwój dziecka, polecam zajrzeć na evokids :)