Wywoływanie i przyspieszanie porodu

U większości kobiet poród rozpoczyna się samoistnie między 37. a 42. tygodniem ciąży. Istnieją jednak sytuacje, podyktowane dobrem matki i/lub dziecka, w których lekarz może zalecić wywołanie porodu przez sztuczne wzbudzenie skurczy porodowych.

 

porod_wczesniak_inkubator_szpital_porodowka-550

 

Jak często wywołuje się poród?

W 2002 roku w Australii wywoływano poród u około 26% kobiet, a u kolejnych 19% przyspieszano go przez przebicie pęcherza płodowego lub podanie syntetycznej oksytocyny. W USA w 2004 roku 53% kobiet miało podaną oksytocynę, aby wzmocnić lub przyspieszyć skurcze macicy. W Polsce aż 62% kobiet miało wywołany lub przyspieszany poród oksytocyną i/lub przebiciem błon płodowych.

 

Syntetyczna oksytocyna - ważne różnice

Wywołanie porodu następuje przez podanie oksytocyny (syntetycznego hormonu wywołującego skurcze) za pośrednictwem kroplówki. Syntetyczna oksytocyna podana w trakcie porodu nie działa w identyczny sposób, jak naturalny hormon wydzielany przez kobiece ciało. Po pierwsze, sztucznie wywołane skurcze różnią się od naturalnych. Te różnice mogą znacząco wpłynąć na dziecko. Na przykład, gdy podana dawka syntetycznej oksytocyny jest zbyt duża, fale skurczów mogą następować bezpośrednio jedna po drugiej, co podnosi napięcie spoczynkowe macicy.

Taka nadmierna stymulacja (hiperstymulacja) może pozbawić dziecko koniecznych zapasów krwi oraz tlenu i wywołać zaburzenia czynności serca płodu, zagrożenie dla płodu (co prowadzi do cesarskiego cięcia), a nawet pęknięcie macicy.

 

Te objawy wywołane są wysokim poziomem oksytocyny we krwi, spowodowanym podaniem syntetycznego hormonu kobiecie rodzącej. Oszacowano, że przeciętne dawki stosowane do wywołania lub przyspieszenia postępu porodu sprawiają, że poziom oksytocyny u kobiety będzie 130 do 570 razy wyższy niż ten, który jej ciało wyprodukowałoby naturalnie. Bezpośrednie pomiary tego nie potwierdzają, gdyż poziom hormonu jest bardzo trudny do zmierzenia. Inni badacze sugerują, że podawanie ciągłe tego hormonu przez kroplówkę bardzo różni się od jego naturalnej pulsacyjnej sekrecji i może być odpowiedzialne za niektóre problemy związane z porodem.

 

Skutki przyspieszonego porodu dla matki

Syntetyczna oksytocyna nie może pokonać bariery krew - mózg, wobec czego nie może być przetransportowana z ciała do mózgu. Oznacza to, że nie ma ona właściwości "hormonu miłości". Może jednak przenikać się z działaniem naturalnego hormonu. Ponadto wiemy już, że kobiety, którym podano syntetyczy zamiennik narażone są na ryzyko znacznego krwawienia po porodzie, gdyż macica traci receptory oksytocyny i przez to nie reaguje na jej naturalny szczytowy poziom zapobiegający krwawieniom, występujący po porodzie.

 

rodzić po ludzku Źródło: Fundacja Rodzić po Ludzku

 

Zdjęcie: Fotolia by © PHB.cz

Komentarze
Dodaj komentarz
Aktualnie brak komentarzy dla wpisu