Jakie prawa ma nieletnia matka

Jeśli urodziłaś dziecko przed ukończeniem 18. roku życia nie masz praw do dziecka bowiem sama pozostajesz jeszcze pod władzą rodzicielską swoich rodziców. Dopiero uzyskanie przez Ciebie pełnoletności pozwala na osiągnięcie statusu prawnego opiekuna swojego dziecka.

 

nieletnia matka

 

Nieletnia matka

Przez dziewięć miesięcy nosiłaś dziecko pod sercem. Dbałaś o nie, rozmawiałaś z nim, liczyłaś kopniaki i z niecierpliwością czekałaś na dzień, w którym przyjdzie na świat. Teraz gdy maluch jest już z Tobą opiekujesz się nim, karmisz, przewijasz i kochasz go najbardziej na świecie. Mimo tego, że jesteś jego biologiczną mamą w świetle prawa nie przysługuje Ci władza rodzicielska. A to dlatego, że sama jako osoba nieletnia nie masz tzw. pełnej zdolności do czynności prawnych. Ponadto przed ukończeniem 18. roku życia sama pozostajesz pod opieką rodziców lub innych opiekunów.

 

Prawny opiekun dziecka

Opiekun prawny dziecka musi być pełnoletni. Dlatego Sąd rodzinny najprawdopodobniej ustanowi nim jednego z Twoich rodziców. Osoba chcąca sprawować opiekę prawną nad Twoim dzieckiem musi złożyć do sądu stosowny wniosek o ustanowienie jej opiekunem dziecka. Jeżeli żadne z Twoich rodziców nie może lub z jakiegoś powodu nie chce, opiekę nad dzieckiem może przejąć ustanowiony przez sąd kurator. Sąd może także ustanowić rodzinę zastępczą dla Twojego dziecka. Mogą to być Twoi rodzice lub inni krewni. Każda rodzina zastępcza otrzymuje pieniądze na pokrycie części kosztów związanych z wychowywaniem dziecka.

Wraz z osiągnięciem pełnoletności matka dziecka nabywa·prawną władze rodzicielską nad swoim dzieckiem. Wówczas sąd umorzy postępowanie opiekuńcze i zwolni opiekuna z jego obowiązków.

Opiekun prawny - ojciec

Obowiązki rodzica może także przejąć pełnoletni ojciec dziecka. Jednakże, nie nabędzie on władzy rodzicielskiej automatycznie, gdyżdo uznania ojcostwa jest mu niezbędna zgoda matki dziecka. Jednakże w przypadku, gdy jesteś niepełnoletnia nie możesz sama dać partnerowi takiej zgody. Musi ją zatem wyrazić opiekun prawny dziecka. Gdy takowego opiekuna nie ma, albo nie wyraża on zgody na uznanie ojcostwa wówczas ojciec dziecka może złożyć pozew o sądowe ustalenie ojcostwa


Reasumując najpierw należy złożyć wniosek o ustalenie prawnego opiekuna narodzonego dziecka, a gdy ten zostanie ustanowiony wówczas złożyć kolejny wniosek o uznanie ojcostwa.

 

Nieletnia matka - małżeństwo

Jeśli masz skończone 16 lat za zgodą sądu możesz wstąpić w związek małżeński. Mężczyźni mogą żenić się dopiero po ukończeniu 18 lat. Zamążpójście zmienia status prawny młodej mamy, gdyż jako mężatka uzyskuje ona pełną władzę rodzicielską i ma prawo do wypłaty świadczeń na dziecko.

 

Jak pogodzić obowiązki mamy z nauką?

W Polsce istnieje tzw. obowiązek szkolny. Trwa on do końca roku szkolnego, w którym obchodziłaś swoje 17-te urodziny. Jeśli urodziłaś dziecko zanim ukończyłaś 18. rok życia zapewne jesteś jeszcze uczennicą. Jak zatem pogodzić zadania młodej mamy z codziennymi zajęciami szkolnymi? Twoja szkoła ma obowiązek zapewnienia Ci pomocy niezbędnej do ukończenia edukacji. Na wniosek Twoich opiekunów szkoła może zezwolić na indywidualne nauczanie lub wyznaczyć dogodne dla Ciebie daty egzaminów. Warto skorzystać z tego udogodnienia.

Powodzenia !

 

Zdjęcie: Fotolia by © S.Kobold All rights reserved

Komentarze
Dodaj komentarz
Aktualnie brak komentarzy dla wpisu