Jedzenie podczas porodu?

Data:

Do lat 40-tych XX wieku rodzącym kobietom nie zabraniano jedzenia i picia. Później za sprawą pewnego amerykańskiego położnika - Curtisa Mendelsona - sytuacja uległa zmianie, a zakaz jedzenia i picia funkcjonuje do dziś. Tymczasem współczesne badania naukowe nie potwierdzają jego słuszności.

 

jedzenie podczas porodu

 

Jedzenie podczas porodu - syndrom Medelsona

Wspomniany już Curtis Mendelson wysnuł hipotezę, że występujące u rodzących po zastosowaniu znieczulenia (znieczulenie ogólne) zapalenie płuc (a w jego następstwie śmierć) jest wynikiem aspiracji treści żołądkowych. Zabronienie rodzącym kobietom jedzenia i picia miało zmniejszyć zawartość ich żołądka, a co za tym idzie ryzyko aspiracji kwasu solnego do płuc.

 

Zasada 'nic przez usta' podczas porodu

Po opublikowaniu raportu Mendelsona w wielu szpitalach wprowadzono nakaz 'nil per os' - 'nic przez usta' (NPO). Mimo, że od czasu przeprowadzanych przez Cartisa badań zmieniły się stosowane przy porodach procedury zakaz ten nadal obowiązuje na niektórych porodówkach.

Dawniej poród dość często wymagał zastosowania znieczulenia ogólnego. Jednocześnie nie zabezpieczano odpowiednio dróg oddechowych. Obecnie, gdy wiedza i umiejętności anestezjologów są znacznie rozleglejsze taka forma znieczulenia stosowana jest bardzo rzadko, a aspiracja treści żołądkowej do płuc u kobiet rodzących tak sporadyczna, że trudno nawet przeprowadzić badania wykazujące związek pomiędzy jedzeniem w trakcie porodu, a  zagrożeniem życia. Co więcej w  żołądku pozbawionej jedzenia i picia rodzącej kobiety jest więcej kwasu solnego, a więc teoretycznie zwiększa (a nie jak wykazał Mendelson zminiejsza)  się ryzyko aspiracji i zapalenia płuc.

 

Syndrom Mendelsona, a współczesny poród

Poród zarówno dla matki jak i dla dziecka jest ogromnym wysiłkiem energetycznym. Zakaz jedzenia i picia prowadzi do odwodnienia, zwiększa stres i powoduje przedłużenie się porodu.

Przeprowadzone przez National Birth Center badanie wykazało, że wśród 11 814 jedzących i pijących rodzących kobiet nie zanotowano przypadku wystąpienia syndromu Mendelsona, z czego 22% porodów zakończyło się cesarskim cięciem. Wykazano także, że u kobiet wobec których nie zastosowano NPO  porody były krótsze, mniej bolesne i w mniejszym stopniu wymagały  przyspieszenia oksytocyną.

 

Światowa Organizacja Zdrowia o jedzeniu podczas porodu

Według Światowej Organizacji Zdrowia: „Można bezpiecznie twierdzić, że w przypadku porodu o niskim ryzyku prowadzonego w jakimkolwiek miejscu, nie ma potrzeby zakazywania kobietom przyjmowania pokarmu."

Natomiast brytyjski National Institute for Health and Clinical Excellence w 2007 roku opublikował oświadczenie: "Podczas aktywnej fazy porodu kobiety mogą przyjmować płyny i należy poinformować je, że napoje izotoniczne mogą być bardziej korzystne niż woda. Kobiety mogą spożywać lekkie pokarmy podczas aktywnej fazy porodu, chyba że wcześniej przyjęły opioidy lub są zagrożone czynnikami ryzyka, z powodu których znieczulenie ogólne jest preferowane."

Apetyt zazwyczaj dopisuje na początku porodu, gdy skurcze nie są jeszcze zbyt silne, wraz z ich nasileniem apetyt mija, a pojawia się pragnienie. Spożywane przez rodzącą jedzenie powinno być lekkostrawne.

Oczywiście istnieją przypadki w których jedzenie i picie podczas porodu jest niewskazane np. duża otyłość. Jednakże często zasadę 'nic przez usta' stosuje się rutynowo w obawie przed zakończeniem porodu cesarskim cięciem.

 

Zdjęcie: Fotolia by © Friday All rights reserved

Polecane artykuły
Komentarze
Dodaj komentarz
11-1-2019
Ocena:
Teraz podobno wpislai to jako jedno z praw przyslugujacych cieżarnej.