Polskie kolędy - Pójdźmy wszyscy do stajenki

Pójdźmy wszyscy do stajenki,· Do Jezusa i Panienki!· Powitajmy maleńkiego· I Maryję, Matkę Jego.

Polskie kolędy - Wśród nocnej ciszy

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: Wstańcie, pasterze, Bóg się nam rodzi! Czym prędzej się wybierajcie, Do Betlejem pośpieszajcie Przywitać Pana.

Polskie kolędy - W żłobie leży

W żłobie leży, któż pobieży Kolędować małemu Jezusowi Chrystusowi Dziś nam narodzonemu?