Prawo pacjenta do wglądu w dokumentację

Data:

Prowadzona przez szpital dokumentacja medyczna stanowi jedno z instytucjonalnych praw i gwarancji. Jest ona bowiem nierozłącznie związana z jakością i bezpieczeństwem świadczeń oferowanych przez zakłady opieki zdrowotnej. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta mają prawo dostępu do dokumentacji na swój wniosek, przy czym nie jest konieczne podawanie celu/przyczyny takiego wniosku.

 

lekarz_dokumentacja_recepta_wizyta-550

 

Rodzaje dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna dzieli się na indywidualną, odnoszącą się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń medycznych zakładu oraz zbiorczą, odnoszącą się do ogółu pacjentów, korzystających ze świadczeń zakładu (prowadzona jest w formie ksiąg, rejestrów, formularzy lub kartotek).

Z kolei dokumentacja indywidualna dzieli się na dokumentację zewnętrzną (przeznaczoną dla pacjentów - są to np. różnego rodzaju skierowania na badania) i wewnętrzną (przeznaczoną na potrzeby zakładu, np. historia choroby). Prawo dostępu do dokumentacji medycznej odnosi się zarówno do dokumentacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej. A więc, zakład opieki zdrowotnej na każdy wniosek pacjenta ma również obowiązek udostępnić jego indywidualną dokumentację wewnętrzną. Przy czym koszty wykonania kopii ponosi pacjent.

 

Jakie przepisy prawa mówią o prawie do wglądu w dokumentację?

  • Art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakłada na podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych obowiązek udostępnienia dokumentacji pacjentowi (jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta) na jego wniosek.
  • O prawie do wglądu w dokumentację medyczną stanowią również art. 20 ust. 6 ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej oraz art. 41 ust. 3 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
  • Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej oraz jej udostępniania w zakładach opieki zdrowotnej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania.

 

Przeczytaj koniecznie: Prawa rodziców - noworodek w szpitalu, Poród w szpitalu - prawa rodzącej kobiety.

 

rodzić po ludzkuŹródło: Fundacja Rodzić po Ludzku

 

Zdjęcie: Fotolia by © endostock

Polecane artykuły
Komentarze
Dodaj komentarz
Bądź pierwszą osobą która skomentuje artykuł.