Data modyfikacji:

ZMIANY w zasiłku rodzinnym - kto dostanie świadczenie?

Autor: Patrycja Wrotek

W 2016 r. mamy sporo zmian dotyczących zasad przyznawania zasiłku rodzinnego. Przede wszystkim zmianie ulega jego kwota, kryterium dochodowe oraz weszła w życie tzw. zasada "Złotówka za złotówkę", która umożliwi wypłatę wsparcia także rodzinom, które nieznacznie przekroczyły próg dochodowy. Ile wynoszą zasiłki rodzinne 2016, komu przysługują i o jakie dodatki możemy się ubiegać?  Przeczytasz w tym artykule.

 

Zasiłek rodzinny w 2015

 

Jaki dochód do zasiłku rodzinnego?

Aby pokryć liczne wydatki na utrzymanie i wychowanie dzieci możemy skorzystać z pomocy państwa: programu Rodzina 500 plus lub zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia tzw. kryterium dochodowego. Jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza określonej kwoty (kryterium dochodowe), wtedy zasiłek przysługuje.

 

W 2016 r. kryterium dochodowe wynosi:

  • 674 zł netto
  • 764 zł jeśli w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem niepełnosprawności

W jaki sposób ustalić dochód netto na osobę w rodzinie? Nie jest to skomplikowane. W tym celu dodajemy dochody netto („na rękę”) każdego członka rodziny, a uzyskaną w ten sposób sumę dzielimy przez liczbę miesięcy, w których zostały one uzyskane, a następnie dzielimy przez liczbę osób w rodzinie i porównujemy z kwotą z rozporządzenia.

 

Zasada "Złotówka za złotówkę"

Tu mamy ważną zmianę. W ubiegłych latach, rodziny które przekroczyły progi kryterium dochodowego, nawet o niewielkie kwoty, traciły prawo do zasiłku rodzinnego. W tym roku to się zmieniło. Od 1 stycznia 2016 r. weszła w życie zasada “Złotówka za złotówkę”, dzięki której świadczenia nie będą odbierane po przekroczeniu progu, tylko stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Dotyczy ona tak zasiłku rodzinnego, jak i świadczeń dodatkowych.

 

Oznacza to, że jeśli np. dochód uzyskany na członka naszej rodziny wyniesie 675 zł, a więc o 1 zł powyżej progu, otrzymamy świadczenie pomniejszone o 1 zł. Czyli na dziecko 4 letnie otrzymamy 88 zł (89 zł - 1zł), zamiast 89 zł. Analogicznie inne przypadki - za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących spada o 1 zł.

 

Jak otrzymać wsparcie?

Aby ubiegać się o zasiłek rodzinny musimy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Składamy go w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Realizacja świadczeń rodzinnych może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej.

 

Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2016 roku?

  • 89 zł na miesiąc – na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
  • 118 zł na miesiąc - na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  • 129,00 zł na miesiąc - na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Pamiętajmy, że zasiłki rodzinne przyznawane są w tzw. okresach zasiłkowych trwających od 1 listopada danego roku do 31 października roku kolejnego. W tym okresie kwota zasiłku jest niezmienna. Prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami ustalane jest od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

 

Uprawnieni do zasiłku

Zasiłek na dzieci, a także świadczenia dodatkowe mogą dostać:
•    rodzice, jedno z rodziców lub opiekun prawny
•    opiekun faktyczny dziecka
•    dziecko jeśli jest osobą uczącą się, a jego oboje rodzice zmarli albo sąd orzekł od nich alimenty


 
A kiedy NIE otrzymamy zasiłku rodzinnego?

  • gdy dziecko wyszło za mąż lub ożeniło się;
  • gdy dziecko bierze zasiłek na swoje dziecko;
  • gdy dziecko jest umieszczone w instytucji z całodobowym utrzymaniem albo w pieczy zastępczej;
  • samotnie wychowujemy dzieci, ale nie mamy zasądzonych przez sąd alimentów od drugiego z rodziców (z pewnymi wyjątkami);
  • gdy pobieramy świadczenia rodzinne z innego państwa.

 

O jakie świadczenia dodatkowe można się ubiegać?

Jeśli Wasza rodzina pobiera zasiłek, macie prawo do następujących dodatków:

Rodzaj dodatkuWysokość świadczeniaSposób wypłatyDodatkowe informacje
Urodzenie dziecka1000 złjednorazowona każde dziecko
na opiekę nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego400 złmiesięcznienie dłużej niż przez okres: 24 miesięcy kalendarzowych; 36 miesięcy (poród mnogi), 72 miesiące (dziecko niepełnosprawne)
dla rodzica samotnie wychowującego dziecko185 złmiesięcznienie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci
dla rodzica samotnie wychowującego dziecko niepełnosprawne265 złmiesięcznienie więcej niż 530 zł na wszystkie dzieci
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (3 plus więcej dzieci)90 złmiesięczniena każde dziecko
na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego

80 zł 1)

100 zł 2)

miesięcznie1) do 5. roku życia

2) powyżej 5. roku życia

na  rozpoczęcie roku szkolnego100 złjednorazowona każde dziecko szkolnepodjęcia przez dziecko nauki w szkole na wydatki związane z zamieszkaniem w miejscowości, w której jest szkoła105 złmiesięcznie na wydatki związane z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła63 zł miesięcznie 

 

Przeczytaj również:

Zasady programu rządowego Rodzina 500+ >>>

Becikowe - jak otrzymać dodatek na urodzenie dziecka >>>

Kto dostanie, a komu nie przysługuje 500 zł na dziecko? >>>

Zdjęcie: Pixabay.com CC0


Autor

Patrycja Wrotek

Prywatnie mama trzech przesłodkich dziewczynek Hani, Oli i Wiktorii, które zajmują jej wszystkie wolne i te mniej wolne chwile. Zwolenniczka noszenia w chuście, wychowywania dzieci w bliskości z rodzicami i kochania ich takimi, jakimi są. Nieustannie poszukuje dobrych odpowiedzi i "sposobu na dziecko".

Mając 1 dziecko możesz nie dostać 500 zł z programu Rodzina

Czy dostanę 500 zł na dziecko - komu NIE przysługuje świadczenie?

2021-03-03
Sprawdź kiedy możesz skorzystać z programu Rodzina 500+ oraz w jakich sytuacjach NIE dostaniesz świadczenia. Rodziny patchworkowe, samotne matki, cudzoziemcy - kto nie skorzysta z 500 zł na dziecko.
alimenty na dziecko - obowiązek alimentacyjny

Alimenty na dziecko - wszystko, co musisz wiedzieć

2021-03-02
Alimenty - kto i komu powinien je płacić alimenty? W jakiej wysokości? Co zrobić, żeby alimenty na dziecko dostać i jak wyegzekwować ich płacenie? Sprawdź, co musisz wiedzieć.
Masz rodzinę i co najmniej 2 dzieci, zobacz jak wypełnić wni

Jak poprawnie wypełnić wniosek 500+ ? [WZÓR WNIOSKU]

2021-03-01
Zobacz jak krok po kroku prawidłowo wypełnić wniosek o 500 zł na dziecko, które pola musisz uzupełnić, a które pozostają puste. Zobacz wzór wniosku i wypełnij swój bez błędów.
500 plus wniosek

Jak dostać 500+ na pierwsze dziecko? Terminy, dokumenty, ważne informacje

2019-05-29
Jak dostać 500+ na pierwsze dziecko? Podpowiadamy kiedy i jakie dokumenty trzeba wypełnić. 500+ można obecnie dostać na każde dziecko do 18 roku życia....
sprzątanie mieszkania w Warszawie

Macierzyństwo to czas także dla Ciebie!

2019-04-10
Współczesna matka to w wielu przypadkach obraz osoby wielozadaniowej, która wychowuje dziecko, dba o dom, załatwia dużo spraw na co dzień. Jak w tym wszystkim z...
strajk w przedszkolu

Strajk nauczycieli, jakie prawa mają rodzice?

2019-04-08
Jakie prawa przysługują rodzicom, kiedy nauczyciele w przedszkolach i szkołach strajkują?...
mama 4 plus dla kogo

Dla kogo emerytura Mama 4 plus i 500 plus na każde dziecko - Dzidziusiowo.pl

2019-03-12
Kolejne newsy o świadczeniach finansowych dla rodziców. Już można składać wnioski o emeryturę dla matki lub ojca, który wychowując czworo dzieci lub więcej nie ...