WWR – wczesne wspomaganie rozwoju

Data:

Pierwsze lata życia dziecka są kluczowe dla jego całego rozwoju. Maluchom warto poświecić jak najwięcej czasu i uwagi. W przypadku dzieci, u których stwierdzono zaburzenia w rozwoju, niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań. Wczesne wspomaganie rozwoju – czym jest i co dokładnie kryje się pod tym pojęciem?

wczesne wspomaganie rozwoju

 

Wczesne wspomaganie rozwoju – na czym polega?

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to specjalistyczne zajęcia, którymi obejmowane są dzieci dotknięte zaburzeniami rozwojowymi, nieprawidłowościami, niepełnosprawnością. Wspomaganie rozwoju już we wczesnym etapie życia, pomaga w pokonywaniu trudności życia codziennego, w kontaktach społecznych. W większości przypadków zajęcia nie są w stanie całkowicie wyeliminować zaburzeń i nieprawidłowości, jednak sprawiają, że mimo istniejących ograniczeń dzieci funkcjonują i czują się o wiele lepiej. Należy podkreślić, że celem zajęć jest także wsparcie i pomoc rodzinie uczestnika.

 

Kto może skorzystać z zajęć WWR?

Każde dziecko, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe może skorzystać z zajęć WWR. Nie istnieje jedna, określona lista zaburzeń kwalifikująca do uczestnictwa w zajęciach. Jednak do najczęstszych nieprawidłowości możemy zaliczyć:

  • opóźnienia rozwoju ruchowego
  • opóźnienia rozwoju mowy
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu
  • uszkodzenie wzroku
  • uszkodzenie słuchu
  • niepełnosprawność umysłową

Należy pamiętać, że im wcześniej zostanie postawiona właściwa diagnoza i im wcześniej zostaną rozpoczęte działania wspomagające rozwój malucha, tym większa jest szansa na jego lepsze funkcjonowanie. Zalecane jest, aby dzieci zaczęły uczestnictwo w WWR od chwili wykrycia zaburzeń rozwojowych.

Mózg małych dzieci charakteryzuje się wyjątkowo dużą plastycznością, dzięki czemu jest bardzo podatny na bodźce zewnętrzne. Maluchy posiadają większą łatwość uczenia się, a tym samym są bardziej podatne na terapię. Dzięki programom rehabilitacyjnym, dzieci z zaburzeniami rozwojowymi czynią szybsze postępy.

 

Jak wyglądają zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju?

Zajęcia wspomaganego rozwoju mogą być organizowane zarówno w miejscach publicznych i niepublicznych np. przedszkolach i szkołach podstawowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.  Zdarza się, że zajęcia odbywają się w domu dziecka.

Prowadzeniem zajęć zajmuje się wielu specjalistów, jednak najczęściej uczestniczą w nich psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, a także osoby wyspecjalizowane w pracy z osobami niewidomymi. Wszystko uzależnione jest od potrzeb danego dziecka i jego najbliższych.

Zajęcia WWR odbywają się indywidualnie lub w niewielkich grupach 2-4 osobowych, trwają od 4 do 8 godzin w miesiącu.  Wygląd i przebieg zajęć uzależniony jest od potrzeb danego dziecka, a ich harmonogram ustalany jest przez wykwalifikowany zespół WWR. W trakcie zajęć maluch na bieżąco poddawany jest ocenie specjalistów, dlatego też ich plan może ulegać modyfikacji. Ćwiczenia logopedyczne, zajęcia ruchowe – to tylko dwa z wielu przykładowych ćwiczeń. Zajęcia są w stanie przynieść zaskakujące efekty, dlatego rodzice u których pojawi się chociaż cień wątpliwości dotyczący zdrowia dziecka, powinni niezwłocznie skonsultować się ze specjalistami. 

Warto jednak pamiętać, że na pomoc i wsparcie mogą liczyć nie tylko dzieci, ale także najbliższa rodzina. Specjaliści pomogą w zrozumieniu zaburzeń jakie pojawiły się u malucha, podzielą się cenną wiedzą i wieloma wskazówkami.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju – niezbędne dokumenty

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są całkowicie bezpłatne. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest załatwienie niezbędnych formalności. Zadaniem rodziców dziecka jest uzyskanie właściwej opinii dotyczącej uczestnictwa dziecka w zajęciach WWR.

  • Pierwszym krokiem powinno być zgłoszenie się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której rodzice, opiekunowie uzyskają wszystkie niezbędne informacje.
  • W następnej kolejności należy wypełnić wniosek o wydanie opinii o potrzebie uczestnictwa w  zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju.
  • W wyznaczonym terminie dziecko wraz z rodzicem powinno zgłosić się na badania, po przeprowadzeniu których zostanie wystawiona rzetelna opinia.

Zasady kwalifikacji do zajęć jak i ich przebieg i organizacja zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

 

Polecane artykuły
Komentarze
Dodaj komentarz
Bądź pierwszą osobą która skomentuje artykuł.