Zmiany w kalendarzu szczepień na 2016 r.

Data:

Pod koniec 2015 roku, Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowy Program Szczepień Ochronnych (PSO), obowiązujący w roku 2016. Zmian względem poprzednich lat wprawdzie jest niewiele i są często czysto kosmetyczne, ale i tak warto się z nimi zapoznać. Dotyczą one głównie polio, krztuśca i ospy wietrznej. Zobaczcie dokładnie co wprowadzono.

 

Dziecko przyjmuje nową dawkę szczepienia

 

Zmiany w podawaniu szczepionki na Polio

Nagminne porażenie dziecięce, choroba Heinego Medina, wirusowe porażenie dziecięce - to nic innego, jak właśnie polio. Zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień, pierwszą dawkę szczepionki przeciw polio dziecko powinno dostać w 3-4 miesiącu życia, drugą - między 5, a 6 miesiącem (po 6 do 8 tygodni od poprzedniego szczepienia), a trzecią - między 16, a 18 miesiącem życia. Wszystkie trzy dawki podaje się domięśniowo lub podskórnie. Zmiana względem 2015 roku dotyczy, podawanej doustnie lub domięśniowo, dawki przypominającej, którą dziecko powinno otrzymać w 6. roku życia. Nowe wytyczne mówią, że dotychczasowa szczepionka atenuowana (zawierająca żywe wirusy o osłabionej zjadliwości) OPV poliwalentna (1,2,3 typ wirusa) ma być używana jedynie do wyczerpania zapasów, ale nie dłużej, niż do 31 marca 2016. Obowiązkowo, od 1 kwietnia 2016 należy używać wyłącznie szczepionki inaktywowanej (zawierającej zabite szczepy wirusów) IPV poliwalentnej (1,2,3 typ wirusa). Zmiany wynikają ze strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i braku zachorowalności na polio w Europie. 

 

Krztusiec - dodatkowa dawka przypominająca

Krztusiec, potocznie nazywany kokluszem (to też dawna nazwa tej choroby) to ostra choroba zakaźna układu oddechowego. PSO przewiduje szczepienie przeciw tej chorobie w ramach jednej, łączonej szczepionki zwanej DTP (przeciw błonicy, tężcowy i krztuścowi właśnie). Podawanie zaczyna się od 3 dawek podstawowych (7-8 tydzień życia, 3-4 miesiąc życia, 5-6 miesiąc życia), podawanych w odstępie od 6 do 8 tygodni od poprzedniego szczepienia, a następnie, podaje się czwartą dawkę między 16, a 18 miesiącem życia. Gdy dziecko ma 6 lat, podaje się pierwszą dawkę przypominającą. Do tej pory, druga dawka (i tu mamy zmianę w zaleceniach względem roku 2015) była jedynie szczepieniem przeciw tężcowi i błonicy. Obecnie, druga dawka przypominająca, którą podaje się w 14 roku życia (uwaga: odstęp między dawkami przypominającymi nie powinien być krótszy, niż 5 lat) to szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, ze zmniejszoną zawartością komponentu krztuścowego, zawierającą bezkomórkowy komponent krztuśca (dTap). Trzecia i zarazem ostatnia dawka przypominająca, podawana w 19 roku życia, nie zawiera już komponentu krztuścowego (jest jedynie przeciw tężcowi i błonicy - Td). 

 

Nowe wytyczne w kwestii ospy wietrznej

W nowym programie szczepień, rozszerzony został także obowiązek szczepienia przeciw ospie wietrznejDotyczy on dzieci do 12 roku życia z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby, z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji, dzieci zakażonych wirusem HIV, czy dzieci przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią, a także dzieci do 12 roku życia z otoczenia tych wyżej wymienionych, a które na ospę wietrzną jeszcze nie chorowały. Dodatkowo, nowe wytyczne dotyczą też dzieci (także do ukończenia 12 roku życia), które przebywają w:

  • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, 
  • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  • rodzinnych domach dziecka, 
  • domach pomocy społecznej, 
  • domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych,
  • interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych.

 

Ostatni zapis dotyczy dzieci nie wymienionych powyżej, przebywających w żłobkach lub klubach dziecięcych. 

 

Pozostałe zmiany

Poza zmianami kosmetycznymi, typu zamiana sformułowania 'pierwsza dawka' na 'pierwsza dawka szczepienia podstawowego', nowy PSO zawiera także szczegółowo rozpisany wariant szczepień z użyciem szczepionki wysoko skojarzonej DTaP-IPV-Hib.

 

Warto zapoznać się z całym Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2016, a w razie pytań lub wątpliwości, skonsultować się z swoim lekarzem prowadzącym. 

 

Zdjęcie: Pixabay.com CC0

Polecane artykuły
Komentarze
Dodaj komentarz
Bądź pierwszą osobą która skomentuje artykuł.