Europejskie ubezpieczenie zdrowotne

Data:

Przed wyjazdem za granicę warto udać się do Narodowego Funduszu Zdrowia, bowiem wydawana przez NFZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Szwajcarii.

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu za granicą.

 

Karta (EKUZ) wydawana jest bezpłatnie. Osoba ją posiadająca ma pewność, że przebywając poza granicami swojego kraju w nagłych przypadkach zostanie jej udzielona pomoc medyczna w ramach ubezpieczenia. Prawo do otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego mają osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Każda osoba ubezpieczona oraz członkowie rodziny, otrzymują własną Kartę.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie jest dowodem ubezpieczenia na terenie naszego kraju.

 

Karta_ekuz

 

Kto może ubiegać się o Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego:

Karta jest wydawana osobom wyjeżdżającym czasowo do innego państwa członkowskiego:

  • w celach turystycznych
  • w celu odwiedzenia rodziny
  • w związku z krótką podróżą służbową
  • w celu podjęcia studiów
  • pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę

EKUZ nie przysługuje osobom, które przestały podlegać polskiemu ustawodawstwu (np. w związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim) oraz osobom, które nie mają ubezpieczenia w NFZ.

 

Wniosek o Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego:

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy wypełnić stosowny wniosek i złożyć go we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. W większości przypadków karta wydawana jest od ręki. Do wniosku trzeba załączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Wzór wniosku można pobrać tutaj.

 

W których krajach honorowana jest karta EKUZ?

 

EKUZ uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych (w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia) w innym państwie członkowskim w takim zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie w bezpiecznych warunkach. Za leczenie prywatne pacjent musi zapłacić we własnym zakresie.

Zdjęcie: Pixabay.com

Polecane artykuły
Komentarze
Dodaj komentarz
7-2-2018
Ocena:
Przydatna rzecz. Trzeba trochę postać w kolejce, ale naprawdę warto. Lepiej dmuchać na zimne