Europejskie ubezpieczenie zdrowotne

Przed wyjazdem za granicę warto udać się do Narodowego Funduszu Zdrowia, bowiem wydawana przez NFZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Szwajcarii.

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu za granicą.

 

Karta (EKUZ) wydawana jest bezpłatnie. Osoba ją posiadająca ma pewność, że przebywając poza granicami swojego kraju w nagłych przypadkach zostanie jej udzielona pomoc medyczna w ramach ubezpieczenia. Prawo do otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego mają osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Każda osoba ubezpieczona oraz członkowie rodziny, otrzymują własną Kartę.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie jest dowodem ubezpieczenia na terenie naszego kraju.

 

Karta_ekuz

 

Kto może ubiegać się o Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego:

Karta jest wydawana osobom wyjeżdżającym czasowo do innego państwa członkowskiego:

  • w celach turystycznych
  • w celu odwiedzenia rodziny
  • w związku z krótką podróżą służbową
  • w celu podjęcia studiów
  • pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę

EKUZ nie przysługuje osobom, które przestały podlegać polskiemu ustawodawstwu (np. w związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim) oraz osobom, które nie mają ubezpieczenia w NFZ.

 

Wniosek o Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego:

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy wypełnić stosowny wniosek i złożyć go we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. W większości przypadków karta wydawana jest od ręki. Do wniosku trzeba załączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Wzór wniosku można pobrać tutaj.

 

W których krajach honorowana jest karta EKUZ?

 

EKUZ uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych (w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia) w innym państwie członkowskim w takim zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie w bezpiecznych warunkach. Za leczenie prywatne pacjent musi zapłacić we własnym zakresie.

Zdjęcie: Pixabay.com

Komentarze
Dodaj komentarz
7-2-2018
Ocena:
Przydatna rzecz. Trzeba trochę postać w kolejce, ale naprawdę warto. Lepiej dmuchać na zimne