Data modyfikacji:

Wysokie tętno płodu pod koniec ciąży: czy należy się martwić?

Tętno płodu ma inne normy niż tętno dzieci oraz dorosłych. Co oznacza więc wysokie tętno płodu pod koniec ciąży? Czy należy się martwić? Jakie wartości uznaje się za prawidłowe tętno płodu? Pamiętaj, że prawidłowe tętno płodu to jego prawidłowy rozwój.
wysokie tętno płodu pod koniec ciąży

Tętno płodu – jakie są normy?

Norma tętna płodu, czyli tętna nienarodzonego jeszcze małego człowieka, mieści się w zakresie od 110 do 170 uderzeń na minutę. Jest to prawidłowe tętno płodu.
Wartość przekraczająca 160 uderzeń na minutę (niektóre źródła podają, że 150 uderzeń na minuta) powinna dać lekarzowi sygnał do podjęcia dalszych badań. Więcej niż 160 (150) stuknięć serduszka w minucie oznaczać może bowiem tachykardię. Analizę pracy serca dziecka przeprowadza się w trakcie badania KTG, czyli kardiotokografii. 

Ile wynosi podwyższone tętno dziecka przed porodem?

Serduszko rozwijającego się w łonie matki maluszka jest bardzo malutkie. Jeśli lekarz zarejestruje przyspieszone bicie serca w spoczynku mamy (bez stresów i nerwów, nie w trakcie oraz po wysiłku fizycznym), to może być to dla niego sygnał do diagnozy tachykardii. 

Czym jest tachykardia?

Tachykardia płodu to zaburzenie polegające na przyspieszonej pracy serca nienarodzonego dziecka. Bardzo ważne jest postawienie szybkiej diagnozy i rozpoczęcie leczenia (czyli znalezienie przyczyny, która wywołuje tachykardię; o przyczynach przeczytasz w następnym podrozdziale, zatytułowanym „Wysokie tętno płodu – przyczyny”), ponieważ zaburzenie to może się skończyć wieloma negatywnymi skutkami zdrowotnymi, prowadzącymi nawet do śmierci płodu. W poważnych przypadkach tachykardia jest wskazaniem do indukowania porodu.
Tachykardia występuje, kiedy serce nienarodzonego dziecka przyspiesza do ponad 160 uderzeń na minutę i ten stan się utrzymuje. Nowonarodzone dziecko, u którego jeszcze w życiu płodowym stwierdzono tachykardię, pozbywa się jej zazwyczaj samoistnie już w pierwszym roku po urodzeniu.

Wysokie tętno płodu – przyczyny

Jakie są przyczyny wysokiego tętna u płodu? Poznaj przyczyny, a będziesz mogła zadziałać szybko i celnie, by twój maluszek narodził się zdrowy. Oto one:
 • niedotlenienie płodu,
 • gorączka ciężarnej,
 • zakażenie błon płodowych,
 • wady serca rozwijającego się dziecka,
 • niedokrwistość płodu,
 • choroby przewlekłe kobiety w ciąży,
 • działanie leków przyjmowanych przez kobietę spodziewającą się dziecka,
 • aberracje chromosomalne (zespół Pataua i zespół Turnera),
 • zaburzenia budowy albo funkcjonowania łożyska.

Wysokie tętno płodu pod koniec ciąży – czy należy się martwić?

Lekarz lub położna diagnozują zdrowie dziecka między innymi poprzez wykonywanie badań USG oraz KTG. Jeśli personel medyczny zareaguje w porę oraz podejmie odpowiednie działanie, to tachykardię płodu da się wyleczyć bez indukowania porodu. Jeśli praca serduszka malucha wraca do normalnego poziomu, a zaburzenie jest wywoływane przejściowymi czynnikami, to najczęściej nie odciska się to na jego zdrowiu.

Wysokie tętno płodu pod koniec ciąży – czy należy się martwić? Wyjątek, który ma znaczenie

Wyjątkiem jest tachykardia spowodowana wrodzonymi wadami płodu, jak nieprawidłowości w budowie serca czy aberracje chromosomalne, jak zespół Turnera czy zespół Patau. Jeśli więc lekarz obserwuje wysokie tętno płodu pod koniec ciąży, to w opisanym przypadku powinnaś zacząć się martwić (wysokie tętno płodu przed porodem).

Czy tachykardia oznacza indukcję płodu?

Kiedy tachykardia oznacza konieczność indukcji płodu? Wtedy, gdy pomimo wprowadzonego leczenia i leków mających unormować pracę serca dziecka, podwyższone tętno nie spada. Jeśli bezpieczniejsze jest zakończenie ciąży, zwłaszcza w przypadku poważnego zagrożenia życia dziecka, zapada decyzja o indukcji płodu. Pamiętaj jednak, że nie zawsze jest tak, że tachykardia oznacza indukcję płodu. Zazwyczaj wystarczające jest doraźne leczenie jeszcze w łonie matki.

Czym jest badanie KTG? Czyli mierzymy wysokie tętno płodu pod koniec ciąży

KTG to jedno z podstawowych badań w położnictwie.
 • Badanie monitoruje czynność serca płodu oraz czynność rozkurczową macicy.
 • Pozwala na stały monitoring pracy serca dziecka, dzięki czemu można szybko zareagować, gdy pojawią się nieprawidłowości.
 • Przeprowadzane jest za pomocą dwóch pasów z czujnikami, które umieszcza się na brzuchu ciężarnej.
 • Trwa około 30 minut. W przypadku nieprawidłowości lekarz może zadecydować o wydłużeniu do godziny.
 • KTG wykonuje się w ostatnich tygodniach ciąży oraz w trakcie porodu. 

Kiedy wykonuje się KTG?

Dzięki KTG można monitorować stan płodu już od 25. tygodnia ciąży – to w przypadku ciąży mnogiej oraz ciąży z powikłaniami. Jeśli jednak te dwa przypadki nie występują, ciąża przebiega prawidłowo, to pierwsze KTG wykonuje się przeważnie około terminu porodu. Jeśli przewidywany termin porodu minął, a akcja porodowa nie rozpoczęła się samoczynnie, to KTG wykonuje się co 2–3 dni, aż do faktycznego porodu.

Co oznacza tętno płodu poniżej 110 uderzeń na minutę?

Tętno płodu poniżej 110 uderzeń na minutę oznacza bradykardię.
Jeśli spadek tętna płodu pojawia się w trakcie porodu, to może być tzw. objaw Gaussa, czyli odruchowy spadek tętna, który jest odpowiedzią na ucisk główki.
Jeśli zaś występuje w trakcie ciąży, to powodami niskiego tętna płodu są:
 • niskie ciśnienie krwi matki,
 • silne skurcze macicy,
 • niedotlenienie dziecka spowodowane zaciśnięciem lub owinięciem pępowiny wokół szyi płodu,
 • wady wrodzone u dziecka,
 • arytmia serca u dziecka,
 • przedwczesne odklejenie się łożyska.
Za wysokie tętno płodu w 38. tygodniu ciąży (oraz wysokie tętno płodu pod koniec ciąży) uznaje się wartość powyżej 160 uderzeń malutkiego serduszka na minutę.
Zdjęcie: Envato Elements
Ewa Doniec
Ewa Doniec

Podróże z plecakiem, kolarstwo szosowe, góry wysokie. Pilot wycieczek, absolwentka ekonomii oraz turystyki i rekreacji.