Data publikacji:

Jak mądrze nagradzać dziecko?

Wykonywania obowiązków i pomocy rodzicom warto uczyć dziecko od najmłodszych lat. Za odpowiednie zaangażowanie dobrze jest dziecko nagradzać. Pomoże to w zbudowaniu poczucia własnej wartości u dziecka, a także zmotywuje je do działania. Nagrody powinny być jednak przemyślane. Jak nagradzać dziecko?
kobieta z dzieckiem

Jak karać i nagradzać dziecko?

Pomoc w domowych obowiązkach nauczy dziecko samodzielności i odpowiedzialności, a także stosowania się do ustalonych zasad. Zmotywowanie dziecka do pomocy w domu nie jest jednak takie łatwe. Wielu rodziców zastanawia się, jak karać i nagradzać dziecko, aby zaczęło wykonywać swoje obowiązki.

Nie ma nic złego w tym, żeby nagradzać dziecko za właściwe zachowanie. Nagradzanie dzieci jest bardzo popularną metodą nie tylko wychowawczą, ale i niezłym środkiem motywacyjnym. Nagrody pomogą zmobilizować malucha do podejmowania coraz trudniejszych wyzwań, a także są doskonałym środkiem realizacji jego potrzeb uznania i sukcesu.

Nagrody wobec jednego dziecka wpłyną też motywująco na jego rodzeństwo, które też uzna, że warto pomagać. Nagrody stosowane wobec dzieci to przede wszystkim świetny sposób na to, aby zmobilizować je do działania, oczekujące na nagrodę dziecko będzie bardziej chętne do pomocy. Nagradzanie wpływa też na poczucie własnej wartości dziecka, a także umacnia więzi między rodzicami a dzieckiem.

Jak nagradzać dziecko za dobre zachowanie?

Wielu rodziców zadaje sobie pytanie, jak mądrze nagradzać dziecko. Nagradzanie powinno być adekwatne do działań dziecka i wykonanych przez niego obowiązków. Dziecko musi też dobrze rozumieć, za co dokładnie otrzyma nagrodę. System nagród i obowiązków trzeba też dostosować odpowiednio do wieku dziecka. Niezwykle ważne jest, aby nagroda została przyznana zaraz po wykonaniu przez dziecko pracy.

Dobrym sposobem na nagradzanie dziecka jest stosowanie nagród rzeczowych, takich jak np. słodycze czy wymarzona przez dziecko zabawka. Warto obserwować swoje dziecko i dowiedzieć się, co najbardziej sprawi mu przyjemność, nagrodą może być np. wspólne wyjście na lody czy do kina.

W przypadku małych dzieci należy raczej unikać nagród w formie pieniędzy, ta metoda sprawdzi się u starszych dzieci np. nastolatków, których dodatek do kieszonkowego z pewnością ucieszy. Ciekawym pomysłem na nagrodę dla dziecka będzie też wręczeniu mu np. zabawnego kubka czy medalu wspaniałego dzieciaka.

Chwal dziecko i obdarz je zaufaniem

Nagrody dla dzieci nie muszą, a nawet nie powinny być tylko rzeczowe. Nagrodą może być obdarzenie dziecka zaufaniem, co będzie ważne zwłaszcza dla nastolatków, którym zapewni to przedsmak dorosłości i wpłynie na odpowiedzialne zachowanie w przyszłości. Dla dziecka ważna będzie już sama pochwała i uznanie, czy wyróżnienie na tle innych członków rodziny.

Warto tutaj jednak uważać, żeby pochwała nie brzmiała jak krytyka, chwaląc należy unikać zdziwienia, że dziecko podołało obowiązkom, gdyż to może je zniechęcić do dalszej pomocy. Nie warto też pomniejszać sukcesów innych osób, żeby docenić to, co zrobiło dziecko, ponieważ w ten sposób miarą jego sukcesu będą porażki innych. Rodzeństwa nie powinno się też do siebie porównywać i mówić dziecku np. że jego siostra czy brat pomagają więcej czy zrobili coś lepiej. To wywoła u dziecka tylko niepotrzebną rywalizację, a także poczucie, że jest kimś gorszym niż jego rodzeństwo.

Zastanawiając się, jak nagradzać dziecko za dobre zachowanie, trzeba jednak pamiętać, że nagroda nie może stać się bodźcem do pożądanego działania, a tylko środkiem do osiągnięcia zamierzonego celu. Z nagrodami nie wolno więc przesadzać. Dziecko nie może mieć poczucia, że za wszystko należy mu się nagroda i że cokolwiek robi, to robi to tylko i wyłącznie dla nagrody.

Autor: Agata Mrowiec