Edyta Dzierżak-Postek - Położna

Edyta Dzierżak-Postek - Położna

Położna pracująca w zawodzie od 15 lat. Ukończyła AWF wydział rehabilitacji ruchowej. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w pracy z rodzącą oraz w opiece nad noworodkiem. Od 1998 roku prowadzi indywidualną  praktykę położniczą w miejscu wezwania pacjentki .Obejmuję opieką położniczą kobiety w ciąży, porodzie i w  okresie poporodowym (porady laktacyjne, opieka nad noworodkiem, wsparcie emocjonalne dla obojga rodziców). Przygotowuje pary do porodu w szkole rodzenia oraz indywidualnie. Przyjmuje porody w domu oraz współpracuję z Domem Narodzin.

"W porodzie staram się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rodzącej i nie zaburzać fizjologicznego przebiegu porodu. Położnictwo to moja pasja."

tel. 601 336 182