Data publikacji:

ADHD u niemowlaka – jak rozpoznać?

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej, jest diagnozowany najczęściej w wieku szkolnym, a także w przedszkolnym, jeśli nadmierna ruchliwość dziecka staje się szczególnie niepokojąca. Natomiast ADHD u niemowlaka nie jest badane, choć można zauważyć nadpobudliwość u niemowląt. Jak rozpoznać ADHD u niemowlaka i jak takiemu dziecku pomóc? Czy bardziej żywiołowy maluszek jest nadpobudliwy psychoruchowo?
adhd u niemowlaka

Jak rozpoznać ADHD u niemowlaka?

Rozpoznanie ADHD u niemowlaka jest dość trudne, ponieważ nie są dostępne żadne narzędzia diagnostyczne. Objawy nadpobudliwości psychoruchowej są najbardziej zauważalne i zwykle najmocniej nasilone w wieku 6–9 lat, czyli w czasie rozpoczęcia edukacji szkolnej. Wynika to w głównej mierze z tego, że mały uczeń musi wysiedzieć kilka lekcji w ławce, a przy tym koncentrować uwagę i skupiać się, co staje się niezwykle trudne. O ile dziecko przedszkolne z ADHD jest przede wszystkim nadmiernie ruchliwe (co jeszcze można tłumaczyć wiekiem rozwojowym czy cechami indywidualnymi sprawiającymi, że tego dziecka „jest wszędzie pełno”), o tyle w szkole wykazuje nadmierną impulsywność i zaburzenia koncentracji uwagi. ADHD jest następnie diagnozowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które bardzo często sugerują dodatkowe wizyty u specjalistów, na przykład u neurologa dziecięcego. Niestety, takich narzędzi diagnostycznych nie posiadamy w przypadku niemowląt, co skutkuje opieraniem diagnozy bardziej na domysłach. Poza tym o tym, że niemowlę przejawiało pierwsze objawy ADHD, dowiadujemy się zwykle po czasie, właśnie w okresie przedszkolnym i szkolnym. Niemniej warto zwrócić uwagę na pewne zachowania niemowlaka, które mogą, choć nie muszą, sugerować nadpobudliwość psychoruchową.

Pierwsze objawy ADHD u niemowląt

Pierwsze objawy ADHD u niemowląt poniżej 1. roku życia przypominają zachowanie maluszka bardziej żywiołowego i absorbującego:
 • kłopoty z zasypianiem – trudności z usypianiem, płytki sen i częste wybudzanie się,
 • problemy z karmieniem – „wybrzydzanie”, często pojawiające się kolki, ale również wymioty,
 • wzmożona płaczliwość,
 • nadaktywność i nadmierne pobudzenie, ale też zauważalny niepokój u malucha – częsty płacz i zanoszenie się płaczem, trudność w uspokojeniu,
 • bogata mimika twarzy,
 • intensywne wymachiwanie rączkami, poruszanie nóżkami, częste przebywanie w ruchu,
 • złość i płacz, gdy coś się nie udaje,
 • szybkie uleganie znudzeniu, dziecku sprawia trudność krótka samodzielna zabawa,
 • nieunikanie miejsc czy sytuacji, w których maluch, np. raczkując, kilkakrotnie wcześniej się uderzył (nie uczenie się na własnych błędach),
 • częste psucie zabawek, uderzanie nimi.
 • Oczywiście, jeśli niemowlak przejawia te zachowania, nie oznacza od razu, że ma ADHD. Warto obserwować dziecko, mając jednak świadomość, że o ewentualnej diagnozie można mówić dopiero w wieku przedszkolnym, około 6. roku życia. Każdy maluch ma inny temperament, jeden jest bardziej spokojny, wrażliwy, inny marudny czy żywiołowy. To, co rodzic może robić w przypadku każdego dziecka, bez względu na jego charakter, dotyczy codziennego dbania o rutynę i stały plan dnia.

  Jak usypiać nadpobudliwe niemowlę?

  Jeśli mamy w domu wyjątkowo żywiołowego maluszka, którego usypianie jest długie i żmudne, dobrze jest przeanalizować plan dnia. Każde dziecko potrzebuje bowiem stałych pór spania, drzemek, posiłków, kąpieli i spacerów. W miarę stały plan dnia zapewnia poczucie bezpieczeństwa, a przewidywalność daje większe poczucie spokoju. Ład i harmonia zdecydowanie lepiej wpływają na funkcjonowanie dziecka niż chaos, ciągłe niespodziewane zmiany czy improwizacja.
  Chcąc dojść do spokojnego usypiania nadpobudliwego niemowlaka, trzeba więc rozpocząć od ustalenia stałego planu dnia i dołożenia starań do jego realizowania. Taka systematyczność na pewno wyciszy malucha, przynajmniej w pewnym stopniu zapobiegając wieczornym bataliom o zasypianie.
  Zdarza się, że rodzice, szczególnie zaniepokojeni nadmiernym pobudzeniem niemowlaka, już nawet z takim maluchem udają się do specjalisty, na przykład psychologa dziecięcego. Specjalista może zasugerować między innymi działania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. Psycholog najprawdopodobniej zaproponuje sposoby łagodzenia wzmożonego pobudzenia, a także metody wspomagania rozwoju dziecięcych umiejętności. Spotkania u specjalisty mogą odbywać się cyklicznie, aby rzetelnie zaobserwować postępy oraz w przypadku utrzymujących się trudności, rozważyć możliwość przeprowadzenia odpowiedniej diagnozy.
  Zdjęcie: Envato Elements
  Autor: Anna Chmielewska