Bożena Kierył - Terapeuta Rozwoju Psychomotorycznego

Bożena Kierył - Terapeuta Rozwoju Psychomotorycznego

Przez wiele lat prowadziła terapię dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które przy problemach z nauką (dysleksja, dysgrafia, koncentracja uwagi), ADHD, tzw. niezgrabnością ruchową czy opóźnionym rozwojem mowy, miały przede wszystkim problemy z emocjami i zachowaniem.

Obecnie zajmuje się noworodkami i i niemowlętami, które mają problemy ze ssaniem, snem, są niespokojne lub często płaczą z niezrozumiałych dla rodziców powodów, mają wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe, częste kłopoty z brzuszkiem (tzw. kolki), nie lubią przytulać się lub trudno je uspokoić.

Pracowała jako terapeutka w psychiatrycznych oddziałach dla dorosłych i dla dzieci w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Rodzinnym Ośrodku Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Obecnie pracuje w Centrum Psychologiczno-Medycznym MABOR, gdzie prowadzi konsultacje dzieci do 3-go roku życia, które mają problemy z zachowaniem i emocjami. W przychodni dla kobiet i dzieci Babka Medica udziela porad rodzicom niespokojnych noworodków i niemowląt. Pomaga zrozumieć zachowanie i potrzeby dziecka, zorganizować przyjazne otoczenie i zabawy stymulujące rozwój.

Prowadzi edukację w szkołach rodzenia, na konferencjach dla położnych i lekarzy, współpracuje z redakcjami portali internetowych zajmujących się tematyką rozwoju i zachowania noworodków i niemowląt. W praktyce prowadzi również wizyty domowe. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Opracowała autorski Program Wczesnej Stymulacji Rozwoju Noworodków i Niemowląt (CCCC i SKS) szczególnie polecany dla dzieci ryzyka zaburzeń rozwojowych.

Tel. kontaktowy +48 605 069 434