Data modyfikacji:

Co oznacza niedomykalność zastawki trójdzielnej u płodu?

W sercu każdego z nas wyróżnia się cztery zastawki: aortalną, mitralną, płucną oraz trójdzielną. Ostatnia z wymienionych umożliwia sprawny przepływ krwi z prawego przedsionka serca do prawej komory. Niestety czasem zdarza się, że krew, która przepływa przez tę zastawkę, cofa się do przedsionka – mówi się wówczas o niedomykalności zastawki. Czy niedomykalność zastawki trójdzielnej u płodu, stwierdzana w czasie badania USG, jest groźna?
niedomykalność zastawki trójdzielnej u płodu

Niedomykalność zastawki trójdzielnej u płodu – co oznacza?

Niedomykalność zastawki trójdzielnej u płodu oznacza, że podczas skurczu serca u dziecka dochodzi do cofania się krwi przez zastawkę do przedsionka. Nieprawidłowość tę można zdiagnozować podczas badania ultrasonograficznego. Można też przeprowadzić echo serca płodu (badanie echokardiograficzne), dzięki któremu możliwe jest ocenienie między innymi nasilenia cofania się krwi do przedsionka. Śladowa niedomykalność zastawki trójdzielnej u płodu oznacza, że krew cofa się w niewielkim nasileniu. Jeśli przypadłość ma większe nasilenie, mówi się u niedomykalności w stopniu umiarkowanym albo ciężkim.

Niedomykalność zastawki trójdzielnej u płodu – przyczyny

Dość często zdarza się, że niedomykalność zastawki trójdzielnej u płodu nie ma związku z żadnymi nieprawidłowościami. Szczególnie dobrze „rokuje” stwierdzenie wady w stopniu śladowym, jako izolowanej, w I trymestrze ciąży – wówczas może się zdarzyć, że nieprawidłowość ustąpi samoistnie. Nie docieka się wówczas przyczyn tego zjawiska.
Jeśli niedomykalność zastawki trójdzielnej u płodu występuje wraz z innymi nieprawidłowościami (nie jest objawem izolowanym, czyli jedynym) oraz gdy ma większe nasilenie, może świadczyć o wadzie serca u dziecka albo o chorobach genetycznych płodu.

Niedomykalność zastawki trójdzielnej a zespół Downa i inne zaburzenia genetyczne

Przyszłe mamy często martwią się, że niedomykalność zastawki trójdzielnie u płodu może świadczyć o poważnych zaburzeniach. Niestety nie można tego wykluczyć. Szacuje się, że u około 50% dzieci z zespołem Downa występują wady serca, stwierdza się je również u około 30% dzieci cierpiących na zespół Patau bądź Edwardsa. Prawdopodobieństwo występowania u dziecka wady genetycznej rośnie, jeżeli w trakcie badań stwierdza się również inne nieprawidłowości – np. brak kości nosowej albo zwiększoną przezierność karkową. W takich przypadkach lekarz może zaproponować przyszłej mamie poddanie się badaniom, które szacują wystąpienie choroby genetycznej u dziecka albo jednoznacznie określają, czy dziecko je ma.

Czy niedomykalność zastawki trójdzielnej u płodu jest groźna?

Jak już zostało to wspomniane, niedomykalność zastawki trójdzielnej u płodu nie musi oznaczać nieprawidłowości, choć niestety może świadczyć o chorobie serca bądź wadzie genetycznej. Wiele zależy od tego, kiedy stwierdzono wadę, jakie jest jej nasilenie i czy u płodu stwierdza się inne zaburzenia rozwojowe.

Niedomykalność zastawki trójdzielnej u płodu – zasady postępowania

W przypadku stwierdzenia u dziecka omawianej wady, wskazane jest przeprowadzenie badania echokardiograficznego, czyli echo serca. Pozwala ono dokładnie ocenić stopień nasilenia wady oraz jej ewentualny wpływ na dobrostan płodu. Echo pozwala również ocenić inne parametry pracy serca oraz jego budowę.
Echo serca jest badaniem bezpiecznym, bezbolesnym i nieinwazyjnym (nie stanowi dla dziecka żadnego zagrożenia). Z punktu widzenia kobiety w ciąży jego przebieg nie różni się od klasycznego badania ultrasonograficznego przeprowadzanego przez powłoki brzuszne.
Zdjęcie: Envato Elements
Robert Wojtaś
Robert Wojtaś

Absolwent Akademii Morskiej i pasjonat motoryzacji. W wolnym czasie czyta, tworzy własne meble i podróżuje z dwoma fantastycznymi synami oraz żoną. Uwielbia eksperymentować w kuchni, poznawać nowe miejsca i spędzać wieczory filmowe w gronie stałych przyjaciół.