Data publikacji:

36. tydzień ciąży poród przedwczesny – rozwój dziecka

O porodzie o czasie mówi się wtedy, kiedy dziecko przyjdzie na świat po ukończonym 37. tygodniu ciąży. Zgodnie z tą klasyfikacją poród w 36. tygodniu to poród przedwczesny, a narodzone dziecko nazywane jest późnym wcześniakiem. Z jakimi trudnościami rozwojowymi może się zmagać taki maluszek? Czy u tzw. późnych wcześniaków często spotyka się komplikacje zdrowotne? Odpowiadamy na wszystkie te pytania.
noworodek

36. tydzień ciąży – poród przedwczesny?

Choć w 36. tygodniu życia płodowego dziecko jest już niemal gotowe do przyjścia na świat, nie powinno się jeszcze rodzić – jeśli tak się stanie, jest to poród przedwczesny, a noworodek zostaje uznany za tzw. późnego wcześniaka (jak każde dziecko urodzone między początkiem 34. a końcem 36. tygodnia ciąży).
Maluszek urodzony w tym czasie waży średnio około 2,7 kilograma i mierzy 47 cm. Zazwyczaj jest już doskonale rozwinięty, aczkolwiek należy pamiętać, że 36. tygodniu ciąży układ oddechowy oraz pokarmowy wciąż mogą nie być w pełni wykształcone.

36. tydzień ciąży poród przedwczesny – szanse dziecka na przeżycie

Dziecko urodzone w 36. tygodniu ciąży, choć jest wcześniakiem, ma takie same szanse na przeżycie jak noworodek urodzony o czasie – czyli niemal 100%. Co więcej, ryzyko, że dziecko będzie zmagało się z poważnymi komplikacjami zdrowotnymi, również jest bardzo niskie.

Poród przedwczesny w 36. tygodniu ciąży – przyczyny

Spośród wszystkich dzieci przedwcześnie urodzonych (które stanowią około 7% noworodków w ogóle) późne wcześniaki stanowią najliczniejszą grupę – to aż 2/3 wszystkich wcześniaków. Najczęściej do rozpoczęcia akcji porodowej dochodzi samoistnie – z nieznanych przyczyn u ciężarnej występują skurcze albo dochodzi do pęknięcia wód płodowych. Taki poród przedwczesny może wystąpić również na skutek silnego stresu czy infekcji. Ponadto część dzieci przychodzi na świat drogą cesarskiego cięcia, którego przeprowadzenie jest niezbędne z uwagi na stan zdrowia matki albo zagrożenie życia malca.

Poród przedwczesny w 36. tygodniu – zagrożenia

Poród przedwczesny zawsze zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań zdrowotnych u dziecka. U tzw. późnych wcześniaków najczęściej występują:
  • Niestabilna temperatura ciała
Średnio u co dziesiątego późnego wcześniaka obserwuje się trudności z utrzymaniem prawidłowej temperatury ciała. Jest to efekt niedojrzałego jeszcze układu termoregulacji oraz mniejszej ilości tkanki tłuszczowej – w porównaniu do dzieci urodzonych o czasie. Kłopoty z termoregulacją mijają samoistnie, ale wymagają obserwacji, a czasem również umieszczenia maluszka w inkubatorze otwartym.
  • Zaburzenia oddychania
Poród przedwczesny bardzo często skutkuje zaburzeniami oddychania u dziecka. W grupie późnych wcześniaków problem ten może dotyczyć nawet około 30% maluszków – jest tak dlatego, że to właśnie w ostatnich tygodniach ciąży płuca intensywnie się rozwijają. U części dzieci urodzonych przedwcześnie niezbędne jest zastosowanie nieinwazyjnego wsparcia oddechowego.
W tym miejscu warto wspomnieć, że u dzieci przedwcześnie urodzonych – nawet tych, które przyszły na świat w ósmym miesiącu ciąży, mogą zdarzyć się bezdechy (dotyczy to około 6% dzieci z tej grupy). Stąd tego często zaleca się rodzicom wcześniaków, aby zainstalowali w łóżeczku dziecka (już w domu) monitor oddechu.
  • Żółtaczka
U sporej części wcześniaków wydłuża się fizjologiczna żółtaczka. Około 25% noworodków z tej grupy wymaga z tego powodu doświetlania specjalnymi lampami (tzw. fototerapia), w poważnych przypadkach niezbędna jest transfuzja krwi.
  • Trudności w karmieniu
U sporej części dzieci urodzonych w 36. tygodniu zauważa się trudności z ssaniem, a także ze skoordynowaniem oddychania, ssania i połykania – dlatego też maluszki te bardzo często muszą być dokarmiane. Jednocześnie bardzo istotne jest, aby dziecko otrzymywało naturalny pokarm, dlatego młoda mama powinna być pod opieką doradcy laktacyjnego. Jeśli mama nie jest w stanie wykarmić malca, podaje mu się mleko z banku mleka kobiecego. Dopiero gdy i to nie jest możliwe, dziecko karmione jest mlekiem modyfikowanym (specjalną mieszanką dla wcześniaków).

36. tydzień ciąży poród przedwczesny – jak długo będzie trwał pobyt dziecka w szpitalu?

Dzieci urodzone w 36. tygodniu ciąży niemal zawsze pozostają w szpitalu nieco dłużej niż noworodki, które przyszły na świat o czasie. Jednocześnie trzeba nadmienić, że hospitalizacja nie trwa kilka czy kilkanaście tygodni – jak to jest w przypadku średnich czy skrajnych wcześniaków. Gdy tylko malec staje się stabilny pod kątem funkcji życiowych, zaczyna systematycznie przybierać na wadze, a żółtaczka zostaje opanowana, może udać się z rodzicami do domu.

Poród przedwczesny w 36. tygodniu a rozwój dziecka

O ile trudno przewidzieć, jak będzie rozwijać się skrajny wcześniak i z jakimi trudnościami będzie się mierzył, o tyle u dzieci urodzonych w 36. tygodniu ciąży rokowania są bardzo dobre. Ogromna większość maluszków z tej grupy rozwija się świetnie i błyskawicznie dogadania rówieśników.
Należy jednak pamiętać, że z uwagi na poród przedwczesny dziecko musi znajdować się pod kontrolą lekarzy. Po wypisie rodzice powinni zgłosić się z malcem do pediatry, a także do poradni neonatologicznej oraz fizjoterapeutycznej. W niektórych przypadkach dodatkowo zaleca się wizytę w poradni okulistycznej.
Bardzo ważne jest, aby rodzice wcześniaka stosowali się do wszystkich zaleceń, które zostały zawarte w wypisie ze szpitala. To indywidualnie opracowany plan, dzięki któremu maluszek będzie miał duże szanse na szybkie pokonanie zaległości wynikających z przedwczesnego przyjścia na świat.
Robert Wojtaś
Robert Wojtaś

Absolwent Akademii Morskiej i pasjonat motoryzacji. W wolnym czasie czyta, tworzy własne meble i podróżuje z dwoma fantastycznymi synami oraz żoną. Uwielbia eksperymentować w kuchni, poznawać nowe miejsca i spędzać wieczory filmowe w gronie stałych przyjaciół.