Data publikacji:

Urlop macierzyński – ile trwa, jakie dokumenty i jakie zasady?

Urlop macierzyński przysługuje wszystkim kobietom, które urodziły dziecko i są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Czas trwania urlopu jest zależny od liczby urodzonych dzieci oraz kilku innych czynników. Na jakich zasadach pracodawca udziela urlopu macierzyńskiego? Jakie dokumenty powinna przygotować kobieta?

kobieta z dzieckiem

Ile trwa urlop macierzyński?

Odpowiedź na pytanie, ile trwa urlop macierzyński, zależy przede wszystkim od liczby urodzonych dzieci. Kobieta, która urodziła jedno dziecko, może przebywać na urlopie przez 20 tygodni. Urodzenie dwojga dzieci z jednej ciąży wydłuża ten okres do 31 tygodni, trojga – do 33 tygodni, czworga – do 35 tygodni, a pięciorga i więcej – aż do 37 tygodni.

Urlop macierzyński po poronieniu trwa 56 dni i jest liczony od dnia poronienia. W przypadku urodzenia martwego dziecka po ukończeniu 22. tygodnia ciąży, pracownica może skorzystać z 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego. Czas trwania urlopu po urodzeniu martwego dziecka nie może być krótszy niż 7 dni.

Od kiedy urlop macierzyński?

Zgodnie z prawem urlop macierzyński jest obowiązkowy. Kobieta musi wykorzystać co najmniej 14 tygodni urlopu, zanim wróci do pracy. Pracownica może rozpocząć urlop w dniu porodu lub nie wcześniej niż na 14 dni przed planowaną datą porodu. Pozostałe 6 tygodni przysługującego jej urlopu matka może przekazać ojcu dziecka lub innemu członkowi rodziny.

Urlop macierzyński a rodzicielski

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego matka ma prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego. Czas trwania urlopu rodzicielskiego wynosi 32 tygodnie niezależnie od liczby urodzonych dzieci. W czasie przebywania na urlopie rodzicielskim matce należy się wynagrodzenie w wysokości 60% pensji. Urlop macierzyński i rodzicielski trwają łącznie 52 tygodnie.

Urlop macierzyński – wynagrodzenie

Na urlopie macierzyńskim kobiecie przysługuje prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia może wynosić 80% procent, jeżeli pracownica zdecyduje się od razu na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio na urlopie macierzyńskim. W takim przypadku matka ma prawo do wnioskowania o wypłatę 80% wynagrodzenia przez cały okres sprawowania opieki nad niemowlęciem, czyli przez rok.

Pracownica otrzymuje zasiłek w wysokości 80% pensji, jeśli podanie o urlop macierzyński i rodzicielski udzielony bezpośrednio po zakończeniu pierwszego z nich złoży w ciągu 21 dni od urodzenia dziecka. Zasiłek rodzicielski musi być w tym przypadku wykorzystany w pełnym wymiarze 32 tygodni.

Zasiłek w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego przysługuje na urlopie macierzyńskim po poronieniu i urodzeniu martwego dziecka.

Wniosek o urlop macierzyński – jakie dokumenty przygotować?

Po urodzeniu dziecka powinno się wypełnić wniosek o urlop macierzyński u pracodawcy. Wniosek zawiera informacje takie jak dane personalne matki, imię i nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia, terminy planowanego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz oświadczenie, że drugi rodzic nie będzie z nich korzystał. Taki sam wniosek składa się w przypadku urodzenia martwego dziecka lub poronienia.

Do wniosku o urlop macierzyński powinno się dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczenie od ginekologa o planowanym terminie porodu, jeśli urlop zamierza się rozpocząć przed narodzinami dziecka. Jeśli doszło do poronienia, pracownica powinna przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające ten fakt. W przypadku zgonu dziecka do wniosku o urlop macierzyński dołącza się akt zgonu noworodka.

Autorka: Monika Kocher