Data publikacji:

Dziecko urodzone w 31. tygodniu ciąży – rozwój dziecka

Dziecko urodzone w 31. tygodniu ciąży to tzw. skrajny wcześniak, który nie jest gotowy do życia poza łonem matki i który wymaga intensywnej opieki medycznej. Niestety niezależnie od wysiłków lekarzy istnieje pewne prawdopodobieństwo, że w późniejszych latach dziecko będzie rozwijać się wolniej od rówieśników, a także że będzie zmagało się z zaburzeniami zdrowotnymi. Wyjaśniamy, jak rozwija się dziecko urodzone w 31. tygodniu, na jakie problemy zdrowotne jest narażone i na co zwracać uwagę w kolejnych miesiącach i latach jego życia.
dziecko urodzone w 31. tygodniu ciąży

Dziecko urodzone w 31. tygodniu – jak wygląda? Jakie ma szanse na przeżycie?

Dziecko urodzone w 31. tygodniu ciąży jest bardzo malutkie – waży zaledwie około 1500 gramów i mierzy 40 cm. W oczy rzuca się fakt, że nie ma ono zbyt dużo tkanki tłuszczowej – jest tak dlatego, że maluch „nabiera ciała” dopiero w ostatnich tygodniach spędzonych w brzuchu mamy. Noworodek pokryty jest mazią płodową, ma niezwykle cienką skórę, pokryty jest też meszkiem płodowym.
Choć tak maleńkie i kruche dziecko może wydawać się niezdolne do przeżycia, w istocie jego szanse są całkiem spore. Precyzując, wśród dzieci urodzonych w 31. tygodniu ciąży przeżywa aż 97%. Co ważne, sporej części z nich z biegiem czasu udaje się „dogonić” rówieśników pod kątem rozwoju, a w dorosłym życiu osiągnąć całkowitą samodzielność. Innymi słowy – nawet tak małe dziecko może pokonać problemy zdrowotne i cieszyć w przyszłości znakomitą kondycją fizyczną i intelektualną.

Dziecko urodzone w 31. tygodniu ciąży – na jakie problemy zdrowotne jest narażone?

Dziecko urodzone w 31. tygodniu jest, niestety, narażone na całe mnóstwo komplikacji zdrowotnych. Oto najczęstsze z nich.
 • Problemy z oddychaniem
Niemal u każdego wcześniaka, zwłaszcza skrajnego, może wystąpić niewydolność oddechowa. Z dużym prawdopodobieństwem maluch będzie potrzebował zatem nieinwazyjnego wsparcia oddechowego (w czasie którego dziecko oddycha samodzielnie, ale ten oddech jest wspomagany). Inną przypadłością typową dla wcześniaków są bezdechy, które, na szczęście, z czasem mijają samoistnie.
 • Problemy ze strony układu pokarmowego i wydalniczego
Dziecko urodzone w 31. tygodniu ciąży nie ma wykształconego odruchu ssania, dlatego karmienie piersią jest niemożliwe. Maluch oczywiście może (a nawet powinien) otrzymywać mleko mamy, jednak podaje się je przez cewnik.
Brak odruchu ssania nie jest niestety jedynym zaburzeniem ze strony układu pokarmowego, jaki może wystąpić u wcześniaka. Dość częste jest również martwicze zapalenie jelit, które polega na uszkodzeniu jego ściany. Na martwicze zapalenie jelit najbardziej narażone są skrajne wcześniaki, a w najpoważniejszych postaciach choroby konieczne jest przeprowadzenie operacji.
 • Kłopoty kardiologiczne
U skrajnych wcześniaków może dojść do niewydolności układu krążenia, często spotykaną przypadłością jest również przetrwały przewód tętniczy (ogólnie rzecz biorąc, jest to jedna z najczęściej występujących wad serca).
 • Problemy neurologiczne
Dziecko urodzone w 31. tygodniu ciąży jest, niestety, narażone na krwawienia dokomorowe, czyli wylewy krwi do mózgu. Ryzyko ich wystąpienia jest największe w ciągu pierwszych dni po przyjściu dziecka na świat. Wylewy mogą mieć różne nasilenie i mogą, ale nie muszą, skutkować trwałą fizyczną lub/i intelektualną niepełnosprawnością dziecka.
 • Problemy okulistyczne
Dzieci przedwcześnie urodzone w dużym stopniu narażone są również na retinopatię wcześniaczą – dotyczy to zwłaszcza skrajnych wcześniaków. Retinopatia jest chorobą wzroku, która polega na niewłaściwym unaczynieniu siatkówki.

Dziecko urodzone w 31. tygodniu – jak się rozwija?

Niestety, nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jak będzie rozwijało się dziecko urodzone w 31. tygodniu ciąży. Jest to uzależnione od różnych czynników: wagi dziecka, od tego, czy doświadczyło wylewów do mózgu, odporności i wielu innych. Niektóre dzieci rozwojowo „doganiają” rówieśników już w ciągu 2–3 lat po przyjściu na świat i w późniejszych latach nie zmagają się z żadnymi konsekwencjami wcześniactwa, inne są na nie skazane przez całe życie.
Niemniej warto wiedzieć, że dziecko przedwcześnie urodzone jest pod stałą opieką lekarzy, co umożliwia szybkie zauważenie nieprawidłowości rozwojowych i odpowiednio wczesne podjęcie rehabilitacji.

Jak ocenia się rozwój wcześniaka?

Rozwój wcześniaka ocenia się przy uwzględnieniu wieku korygowanego. Wiek ten oblicza się, odejmując od wieku kalendarzowego dziecka liczbę tygodni, które dzieliły go od terminu porodu w chwili przyjścia na świat. Dla przykładu, jeśli dziecko ma 16 tygodni, a urodziło się w 31. tygodniu ciąży (9 tygodni przed terminem), to jego rozwój powinien odpowiadać rozwojowi dziecka 7-tygodniowego (16 – 9 = 7).
W nieco inny sposób oceniają rozwój wcześniaka pediatrzy. Precyzując, używają oni siatek centylowych stworzonych specjalnie dla wcześniaków, dzięki których mogą zauważyć znaczące klinicznie nagłe załamanie wzrostu lub wagi albo znaczne dysproporcje.

Dziecko urodzone w 31. tygodniu ciąży – objawy zaburzeń rozwoju w kolejnych miesiącach życia

Dziecko urodzone w 31. tygodniu znajduje się pod stałą obserwacją – nie tylko lekarzy i fizjoterapeutów, ale również rodziców. Oto, na co powinni być wyczuleni ci ostatni:
 • asymetria ciała;
 • niechęć dziecka do jedzenia, męczenie się w czasie ssania;
 • brak umiejętności utrzymywania głowy w czasie leżenia na brzuchu;
 • zaciskanie pięści (częste nie tylko w czasie płaczu);
 • wiotkość ciała;
 • zaburzenia snu, ciągłe budzenie się malca;
 • intensywne ulewanie;
 • brak kontaktu wzrokowego z dzieckiem;
 • brak wodzenia wzrokiem za zabawkami.
W razie zaobserwowania u dziecka powyższych lub innych objawów nieprawidłowości rozwojowych koniecznie należy skonsultować się z lekarzem.
Zdjęcie: Envato Elements
Robert Wojtaś
Robert Wojtaś

Absolwent Akademii Morskiej i pasjonat motoryzacji. W wolnym czasie czyta, tworzy własne meble i podróżuje z dwoma fantastycznymi synami oraz żoną. Uwielbia eksperymentować w kuchni, poznawać nowe miejsca i spędzać wieczory filmowe w gronie stałych przyjaciół.