Data publikacji:

Saturacja u noworodka: ile powinna wynosić?

Saturacja tlenowa to parametr, który mówi o ilości tlenu zawartego we krwi. U niemowląt i dzieci jest to szczególnie istotne, ponieważ ich organizmy wciąż się rozwijają, przez co wymagają dużej ilości tlenu. Nieprawidłowa saturacja może prowadzić do poważnych konsekwencji, dlatego ważne jest, aby monitorować jej poziom i wiedzieć, jakie wartości są prawidłowe. Sprawdź, ile powinna wynosić saturacja u noworodka.
saturacja u noworodka

Czym jest saturacja u noworodka? 

Saturacja u noworodka to poziom nasycenia krwi tlenem, czyli ilość tlenu obecna we krwi w stosunku do maksymalnej możliwej ilości tlenu, którą krew mogłaby transportować. Saturacja mierzona jest za pomocą pulsoksymetru, który umieszcza się na palec lub stopę dziecka i przesyła wynik pomiaru do monitora.
Badanie to pozwala sprawdzić funkcjonowanie układu krążenia oraz wykryć ukryte wady serca, które mogą być na tym etapie jeszcze niezauważalne. Wartość saturacji u noworodka jest bardzo ważnym parametrem, ponieważ nieleczone niedotlenienie może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia dziecka, a w skrajnych przypadkach nawet zagrażać jego życiu. Dlatego wartości saturacji u noworodka powinny być regularnie monitorowane, szczególnie w pierwszych dniach i tygodniach życia dziecka.

Saturacja u dziecka: normy

Pomiaru dokonuje się na dolnej prawej kończynie noworodka między 2 a 24 godziną jego życia. Prawidłowa saturacja u dziecka po narodzinach to wartość między 95 a 100%. Jeśli odczyt saturacji jest niższy niż 95%, lekarz może w pierwszej kolejności zalecić powtórzenie pomiaru na prawej kończynie górnej dziecka. W przypadku powtórzenia niepokojącego wyniku, wykonywane są specjalistyczne badania serca. Warto też dodać, że saturacja u noworodka wyższa na górnej kończynie niż na dolnej może świadczyć o takich schorzeniach jak hipoplazja serca, atrezja lub zwężenie zastawki.

Ile powinna wynosić saturacja u noworodka?

Prawidłowa saturacja u noworodka powinna wynosić ponad 95%. Niższy poziom stanowi wskazanie do przeprowadzenia badania echokardiograficznego, które ma na celu wykrycie wad serca.

Spadek saturacji u noworodka – przyczyny

Spadek saturacji u noworodka przyczynę ma często w zatrzymaniu oddechu (zbyt krótkie lub nieregularne oddychanie), który doprowadza do dostarczania do krwi coraz mniejszej ilości tlenu. Inną przyczyną może być wrodzona wada serca lub zaburzenia krążenia. 

Niska saturacja u noworodka – skutki

Niska saturacja u noworodka może prowadzić do poważnych konsekwencji. Jeśli poziom saturacji jest zbyt niski, organizm dziecka nie otrzymuje odpowiedniej ilości tlenu, co może prowadzić do niedotlenienia. Niedotlenienie może z kolei spowodować uszkodzenia mózgu, nerek i innych narządów.

Saturacja u dziecka podczas snu

Podczas snu wartości saturacji u dziecka mogą nieco się obniżyć, co jest normalne, ponieważ oddycha płycej niż normalnie. Jednak wartości te powinny być nadal zbliżone do normy. Prawidłowa saturacja u dziecka podczas snu powinna wynosić ponad 90%. 

Jaka saturacja jest niebezpieczna u dziecka?

Saturacja u noworodka poniżej 90% jest niebezpieczna i wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Jeśli poziom saturacji spada poniżej tej wartości, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, wezwać pogotowie lub udać się na oddział ratunkowy.
Podsumowując, wartości saturacji u noworodka to ważny parametr, który powinien być regularnie monitorowany, szczególnie w pierwszych dniach i tygodniach życia dziecka. Dzięki wczesnemu wykryciu problemów z saturacją i natychmiastowej interwencji medycznej można uniknąć poważnych konsekwencji i zapewnić dziecku zdrowy rozwój.
Zdjęcie: Envato Elements
Autor: Rita Turbiarz