Urlop ojcowski - wymiar i formalności

Data:

Mamusie mają urlop macierzyński, a tatusiowie ojcowski. Dzięki niemu, także ojciec może spędzić czas ze swoim dzieckiem i stawić czoła wyzwaniom jakie stawia opieka nad maleństwem. Sprawdź jaki jest wymiar tego urlopu, komu przysługuje i czy w 2018 tatusiów czekają w tej kwestii jakieś zmiany.

 

tacierzyński, ojciec opiekujący się dzieckiem, ojciec trzymający dziecko na rękach

 

Przepisy dotyczące urlopu ojcowskiego zapisane są w Kodeksie Pracy. Znajdziesz tam opisane wymagania formalne jakie tata dziecka musi spełnić, aby z urlopu skorzystać. 

 

Wymiar urlopu ojcowskiego

Urlop ten przysługuje ojcu, który jest zatrudniony na umowę o pracę. Zgodnie z artykułem 182 Kodeksu Pracy, taki tata może skorzystać z urlopu w wymiarze 2 tygodni. Ale uwaga: może to zrobić nie dłużej niż do ukończenia przez malucha 24 miesiąca życia, albo po upływie 24 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez nie 7 roku życia. Wyjątek stanowią dzieci, dla których została podjęta decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego – wówczas jest to nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia.

Co ważne, w przeciwieństwie do mam, u których ilość dzieci urodzonych podczas jednego porodu wpływa na długość urlopu, dla tatusiów to niezmiennie 2 tygodnie.

Pamiętaj: urlop ojcowski nie powoduje obniżenia wymiaru urlopu wychowawczego!

 

Sposoby korzystania z urlopu

Urlop ojcowski może być przez ojca wykorzystany na 2 sposoby:

  • jednorazowo w całości
  • w nie więcej niż dwóch częściach, zakładając, że żadna z nich nie jest krótsza niż tydzień.

 

Urlop ojcowski, czy tacierzyński?

Warto wiedzieć, że urlop ojcowski i tacierzyński to dwa różne pojęcia i nie należy ich ze sobą mylić. To co je łączy, to fakt, że przysługują ojcu, który chce sprawować opiekę nad dzieckiem. Czym się w takim razie różnią? Urlop tacierzyński zależy od matki i tego, czy wróci do pracy, rezygnując z części urlopu macierzyńskiego, a ojcowski udzielany jest niezależnie od urlopu macierzyńskiego. 

 

Urlop ojcowski - formalności

Urlop ojcowski udzielany jest przez pracodawcę na pisemny wniosek, który należy złożyć najpóźniej 7 przed rozpoczęciem korzystania z urlopu! Taki wniosek powinien zawierać imię i nazwisko pracownika, a także okres na jaki ma zostać udzielony urlop (lub jego część).  Do wniosku należy dołączyć, następujące dokumenty:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (albo dzieci), ewentualnie zagraniczny akt urodzenia dziecka,
  • jeśli mamy do czynienia z dzieckiem przysposobionym - kopia prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka,
  • oświadczenie pracującego ojca wychowującego dziecko, czy korzystał już z urlopu lub jego jednej z jego części,
  • w przypadku dziecka z odroczeniem obowiązku szkolnego - kopia prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Ojciec dziecka, który jest ubezpieczonym innym niż pracownik o zasiłek ojcowski musi wystąpić do ZUS-u.

 

Wynagrodzenie za urlop ojcowski

Ten rodzaj urlopu jest odpłatny w 100%, co oznacza, że korzystający z niego tatusiowie otrzymają za jego czas wynagrodzenie równe temu, jakie przysługuje im za wykonywanie normalnej pracy.  

 

Tata przedsiębiorca

A co z ojcami prowadzącymi własną działalność gospodarczą? Spokojnie, im także przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego. Co ważne, nie ma znaczenia, czy ojciec jest z matką dziecka w związku małżeńskim, ważne jednak by opłacał składkę chorobową. 

 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, podstawę prawną znajdziesz w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r., w Kodeksie Pracy oraz w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. Pamiętaj także, że urlopy macierzyński ojcowski to nie jedyne urlopy przysługujące rodzicom.

 

Zdjęcie: pexels.com

Polecane artykuły
Komentarze
Dodaj komentarz
Bądź pierwszą osobą która skomentuje artykuł.