Data publikacji:

Rodzina adopcyjna

Autor: Serwis Dzidziusiowo

Adopcja polega na formalnym ustanowieniu przez sąd rodzinny więzi prawnej pomiędzy dzieckiem, a rodzicami. Zanim dojdzie do adopcji czyli przysposobienia, przyszli rodzice adopcyjni są bardzo wnikliwie badani. W naszym kraju przysposobienie dziecka może mieć trzy formy. Jedną z nich jest rodzina adopcyjna. Funkcjonuje ona na takich samych zasadach jak rodzina naturalna, a jej głównym zadaniem jest dbałość o dobro adoptowanego dziecka. Kiedy mamy do czynienia z rodziną adopcyjną i czym się ona różni od pozostałych form przysposobienia?

 

rodzina_adopcyjna

 

1. Adopcja czyli przysposobienie pełne

Przysposobienie pełne to najczęściej orzekana forma przysposobienia. W jej wyniku dziecko zrywa więzi ze swoją biologiczną rodziną i ustają wszelkie prawa oraz obowiązki w stosunku do rodziców i krewnych biologicznych. Jednocześnie dziecko zostaje włączone do rodziny adopcyjnej. Między adoptowanym dzieckiem, a rodzicami adopcyjnymi powstają takie same więzi prawno – rodzinne, jak w rodzinie biologicznej ze wszystkimi ich konsekwencjami.

 

Adopcja pełna może zostać rozwiązana przez sąd na wniosek dziecka, rodziców lub prokuratora. W każdym przypadku sąd orzekając rozwiązanie przysposobienia kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka.

 

2. Rodzina adopcyjna czyli przysposobienie całkowite

Przysposobienie całkowite orzekane jest wówczas gdy biologiczni rodzice dziecka wyrażą zgodę na jego adopcję (6. tygodni po narodzinach). Adopcja całkowita rodzi wszelkie konsekwencje rodzinno - prawne jak w rodzinie biologicznej, z tą różnicą, że jest nierozwiązywalna. W jej wyniku rodzice biologiczni tracą prawa do dziecka na zawsze.

 

3. Adopcja dziecka - przysposobienie niepełne

Przysposobienie niepełne to najrzadziej orzekany rodzaj adopcji. Rodzinno - prawne skutki przysposobienia powstają tylko między przysposabianym dzieckiem a przysposabiającym rodzicem. W odróżnieniu od pozostałych rodzajów przysposobień na skutek adopcji niepełnej nie powstają więzi łączące adoptowane dziecko z rodziną adoptującego. Polega ona na przyjęciu dziecka przez nowych opiekunów bez zrywania więzi prawnych z rodziną biologiczną. Przysposabiający stają się rodzicami, ale dalszych krewnych - babcie, dziadków, ciocie, wujków - dziecko ma nadal w swojej rodzinie biologicznej.

 

Przyszli rodzice adopcyjni muszą spełnić szereg warunków formalnych. Ostateczną zgodę na adopcję wydaje Sąd Rodzinny na podstawie opinii wydanej przez ośrodek adopcyjny.

 Artykuł powstał przy współpracy z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

   

  Zdjęcie: Fotolia© goodluz All rights reserved

  Komentarze
  18-10-2018
  Ocena:
  Procedura adopcyjna jest dość długa. Proponuje uzbroić się w cierpliwość.