Data modyfikacji:

Kalendarz szczepień 0-3 lat

Autor: Maciej Pawłowski - Lekarz

Zaraz po urodzeniu noworodek posiada wrodzoną odporność. Te naturalne przeciwciała zostały przekazane dziecku jeszcze w okresie życia płodowego. Kolejną dawkę otrzymał tuż po porodzie podczas pierwszego kontaktu z matką lub ojcem. Niestety nie oznacza to, że dziecko jest bezpieczne. Z czasem odporność dziecka spada, zaczynają się infekcje, a jego układ immunologiczny dopiero uczy się walki z bakteriami i wirusami. Będzie on się rozwijał przez kolejne lata, a pełną odporność uzyska w okolicy 12-15 roku życia, dlatego warto wspomóc układ odpornościowy szczepieniami. Zobacz, jak wygląda kalendarz szczepień obowiązkowych dla dzieci w wieku 0-3 lat

 

szczepienia dziecka

 

Kalendarz szczepień obowiązkowych

W Polsce szczepienie dzieci jest obowiązkowe. Każdego roku Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) publikuje kalendarz szczepień obowiązkowych u dzieci oraz schemat szczepień dodatkowych. Schemat ten powinien być doskonale znany każdemu lekarzowi rodzinnemu i pediatrze, ale warto, aby także rodzice zapoznali się z nim jeszcze przed planowaną wizytą. Znajdziecie go tu. Co prawda, jeśli zapomnimy o wizycie szczepiennej, nie musimy się szczególnie martwić. Powinniśmy bowiem dostać wezwanie z przychodni, w której dziecko jest zapisane. W ich obowiązku jest informowanie rodziców, umawianie dzieci na szczepienia i prowadzenie kalendarza szczepień każdego zapisanego dziecka.

 

Szczepienia zgodnie z kalendarzem GIS są bezpłatne, ale obowiązkowe. Oznacza to, że ich unikanie, może wiązać się z konsekwencjami prawnymi.

 

Od 2017 r. mamy kilka zmian w kalendarzu szczepień:

 • najważniejszą zmianą jest wprowadzenie od 1 stycznia 2017 roku do szczepień refundowanych szczepionki przeciw pneumokokom. Szczepionka będzie podawana w 3 dawkach. Wszystkie dzieci urodzone po 1 stycznia 2017 r. zostaną objęte refundacją. Wcześniej bezpłatną szczepionkę dostawały jedynie dzieci z grup ryzyka i wcześniaki.
 • W 2017 r. dzieci dostaną bezpłatnie bezpieczniejszą szczepionkę przeciw polio. Będzie to szczepionka inaktywowana (IPV), "zabita".

 

Szczepić czy nie szczepić danego dnia?

Przed każdym szczepieniem dziecko powinno być dokładnie zbadane przez lekarza mającego doświadczenie w szczepieniach małych dzieci. Lekarz musi upewnić się, że dziecko może być poddane szczepieniu. Wszelkie poniższe stany, będą stanowiły przeciwwskazanie do wykonania szczepień, zwłaszcza tych zawierających żywe drobnoustroje (odra, świnka i różyczka, ospa wietrzna, gruźlica, rotawirusy, żółta febra). Do stanów tych należą:

 • wysoka gorączka,
 • nasilenie objawów infekcji,
 • ciężkie niedobory immunologiczne,
 • wstrząs anafilaktyczny po poprzednich dawkach szczepionki,
 • przyjmowanie sterydów w dużych dawkach,
 • oraz niektóre inne stany.

Lekarz musi pamiętać również o koniecznym, 4. tygodniowym odstępie pomiędzy dwiema szczepionkami zawierającymi żywe drobnoustroje.

 

Szczepienia nie powinny być odraczane, jeśli dziecko ma na przykład lekki katar czy kaszel.

 


Dlaczego w pierwszych miesiącach życia szczepimy tak często?

Szczepienie dzieci jest jak dotychczas najskuteczniejszą metodą ich ochrony przed groźnymi chorobami zakaźnymi. Dzięki programom szczepień profilaktycznych nie musimy bać się tak groźnych chorób, jak polio, czy gruźlica. Jak działa szczepionka? To preparat pochodzenia biologicznego, którego zadaniem jest pobudzenie układ immunologiczny do wytworzenia odporności przeciw chorobie. Po wprowadzeniu do organizmu dziecka pozbawionych właściwości chorobotwórczych drobnoustrojów lub ich fragmentów organizm odpowiada wytworzeniem swoistych przeciwciał, które zapewniają ochronę przed chorobą na wiele lat. Aby wytworzyć pełną odporność, niektóre szczepionki muszą być powtarzane kilkakrotnie, dlatego maluszek w pierwszych miesiącach życia będzie częstym gościem w punkcie szczepień.

 

Faktycznie, dziecko w wieku od 0 do 3 lat przechodzi najwięcej szczepień. Jest to o tyle ważne, że układ odpornościowy małego dziecka jest bardzo słaby. Co więcej, wrodzona odporność, którą dziecko otrzymało od matki jeszcze podczas okresu płodowego oraz tuż po porodzie maleje zaraz po skończeniu przez dziecko 6. tygodnia życia. Pojawia się tzw. luka odpornościowa, dołek immunologiczny. Również przeciwciała pochodzące z mleka matki, wraz z upływem czasu, chronią je coraz słabiej. Stąd konieczność intensywnego szczepienia.

 


Kiedy i jak szczepimy?

Standardowy kalendarz szczepień obowiązkowych od urodzenia do ukończenia 3 roku życia wygląda następująco:

 • Jeszcze na oddziale noworodkowym (pierwsze doby po porodzie) dziecko powinno być zaszczepione przeciwko gruźlicy i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Obecnie stosuje się tylko jedną dawkę szczepionki przeciwko gruźlicy (przy masie ciała powyżej 2000g) oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (to szczepienie będzie obowiązkowe jeszcze dwukrotnie – w drugim i siódmym miesiącu życia dziecka).
 • Na kolejne szczepienie rodzice umawiają się w wybranej dla dziecka przychodni. Pierwszą wizytę szczepienną po wyjściu ze szpitala najlepiej umówić w 6-8 tygodniu życia dziecka, kolejne według kalendarza szczepień.
 • Po szczepieniu przeciwko gruźlicy i WZW B czeka nas szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi. Odpowiednio dawki szczepienia dziecko będzie otrzymywać w 2. miesiącu życia, 3-4 miesiącu życia, 5-6 miesiącu życia, 16-18 miesiącu życia.
 • Haemophilus influenzae typu b. Szczepimy w 2. miesiącu życia, 3-4 miesiącu życia, 5-6 miesiącu życia, 16-18 miesiącu życia
 • Polio - szczepionką IPV szczepimy w 3-4 miesiącu życia, 5-6 miesiącu życia, 16-18 miesiącu życia
 • Na odrę, świnkę i różyczkę czeka nas szczepienie w 13-14 miesiącu życia
 • I na pneumokoki: szczepionką Synflorix 10 – należy zaszczepić między 6. tygodniem życia, a 6. miesiącem życia trzema dawkami w odstępie co najmniej 1 miesiąca oraz podać dawkę uzupełniającą w wieku 12-15 miesięcy.

 

U małych dzieci staramy się szczepić domięśniowo w przednioboczną powierzchnię uda lub mięsień naramienny. Dokładne miejsce wkłucia, tzn. informacja o tym, w którą część ciała zaszczepiliśmy dziecko, powinno być zawsze podane w książeczce zdrowia dziecka. Wyjątkiem jest tu szczepienie przeciwko gruźlicy, które podajemy w inny sposób.

 Objawy niepożądane

Przed wykonaniem szczepienia lekarz lub pielęgniarka wykonująca szczepienie powinni poinformować rodziców o możliwości wystąpienia tzw. objawów poszczepiennych, a także powinni poinstruować, co rodzice mają zrobić, jeśli takowe wystąpią. Generalnie, jeśli po szczepieniu pojawią się jakiekolwiek objawy niepożądane, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, który powinien wypełnić druk na niepożądany odczyn poszczepienny oraz wysłać go niezwłocznie do sanepidu.

 

Część dzieci z uwagi na wady wrodzone, małą masą urodzeniową, liczne infekcje, a także dzieci urodzone i wychowane poza terytorium Polski, będą przyjmowały szczepionki według indywidualnego kalendarza szczepień. Kalendarz ten ustala lekarz prowadzący samodzielnie lub po konsultacji z odpowiednią poradnią szczepień.

 


Szczepienia bezpłatne czy płatne?

Część rodziców wybiera dla swoich pociech szczepionki płatne. Do takich należą wszystkie szczepienia zalecane oraz szczepionki skojarzone. Dlaczego rodzice decydują się na szczepionki skojarzone (wieloskładnikowe), skoro mogą wybrać darmowe szczepienia? Najczęstszym powodem takiej decyzji jest chęć zaoszczędzenia dziecku cierpień i stresu związanego z licznymi wkłuciami. Szczepionki skojarzone zawierają liczne drobnoustroje - uodparniają one dziecko przeciwko kilku chorobom jednocześnie, w jednym zastrzyku. Dzięki temu charakteryzują się znacznie mniejszą ilością wkłuć niż szczepionki refundowane. Dla przykładu Pentaxim (koszt jednej szczepionki to około 140 zł) – zawiera toksoid błoniczy i tężcowy, szczepionkę przeciwko krztuścowi, H. influenzae typu b, poliomyelitis. A zatem 5 w 1. Wybierając tę szczepionkę na jednej wizycie wykonujemy jedno wkłucie zamiast trzech.

 

Do najczęściej stosowanych szczepionek skojarzonych należą:

 • 3 w 1 (MMR) - przeciwko: odrze, śwince i różyczce,
 • 5 w 1 (DTPa + IPV + Hib) - przeciwko: błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, Hib,
 • 6 w 1 (DTPa + IPV + Hib + wzw B) - przeciwko: błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, Hib, wzw B.Szczepionki monowalentne czy skojarzone?

Mówiliśmy już o mniejszej ilości wkłuć w przypadku szczepień skojarzonych, co za tym idzie mniejszym stresie i bólu dla dziecka. W tym miejscu warto wspomnieć o jeszcze jednym atucie szczepionek 5 w 1 i 6 w 1, a mianowicie bezkomórkowym komponencie krztuśca. Szczepionka przeciwko krztuścowi wchodząca w ich skład zawiera właśnie acelularny (bezkomórkowy) składnik krztuśca. Dzięki temu rzadziej występują po nich reakcje poszczepienne, np. wysoka temperatura. Natomiast szczepionka tradycyjna, za którą nie musimy płacić, zawiera formę pełnokomórkową (tzw. DTPw) - znajdują się w niej całe komórki bakterii.

 

Powyższe nie dotyczy dzieci z grup ryzyka. Wcześniaki, dzieci urodzone z wagą poniżej 2500 g i te ze wskazaniami neurologicznymi będą otrzymywać szczepionkę z bezkomórkowym komponentem krztuśca (DTaP) bezpłatnie.
 

 


Szczepienia zalecane

Kolejna kwestia to szczepienia zalecane - czyli szczepionki przeciwko innym, dość częstym chorobom, które obowiązkowe nie są, a przeciwko którym profilaktyka nie jest refundowana z budżetu państwa, czyli koszty pokrywają rodzice.

 

Jak wyglądają koszty szczepień zalecanych?:

 • na rota wirusy (koszt dwóch szczepionek Rotarix to około 800 zł),
 • przeciwko grypie (2 dawki szczepionki to wydatek około 55 zł, szczepienie powtarza się co roku, ale już tylko jedną dawką – koszt około 27 zł),
 • meningokoki (w zależności o rodzaju – typu B, C, A itp. – dostępne szczepionki Bexsero, NeisVac-C  - koszt profilaktyki to co najmniej kilkaset złotych).
 • rzadziej szczepi się na ospę wietrzną, czy wirusowe zapalenie wątroby typu A.

Rodzicom, którzy dopytują o szczepienia, zawsze powtarzam, że warto szczepić dzieci, nawet pomimo znacznych kosztów szczepionki. Jak dotąd nie wymyślono nic lepszego niż szczepienia, a koszty hospitalizacji, rehabilitacji, czy powikłań po zachorowaniu są znacznie poważniejsze. Warto to wziąć pod uwagę.Jakie choroby wchodzą w skład programu szczepień obowiązkowych?

Szczepienia obowiązkowe zgodnie z aktualnym programem szczepień prowadzone są od chwili narodzin dziecka aż do 19. roku życia. W Polskim Kalendarzu Szczepień Ochronnych wśród szczepień obowiązkowych dominują szczepionki monowalentne – pojedyncze (chroniące tylko przed jedną chorobą). Szczepimy przeciw:

 


Szczepienia zalecane - dodatkowe

Jak już powiedzieliśmy, w Polsce są one płatne, natomiast w wielu krajach UE są to również szczepienia obowiązkowe, a co za tym idzie bezpłatne. Do szczepień zalecanych zaliczamy szczepionki przeciw:

 


Szczepienia zalecane refundowane przez NFZ (określone przypadki):

Szczepienia przeciwko ospie wietrznej:

• dzieci do 12 roku życia z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby
• dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji
• dzieci zakażone wirusem HIV
• dzieci przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią.

 

Podczas pierwszej wizyty u lekarza pediatry poproś, aby omówił z Tobą kalendarz szczepień i pomógł dopasować go do indywidualnych potrzeb Twojego dziecka.

 

Przeczytaj również:

Czego dotyczą zmiany w kalendarzu szczepień na 2016 r.? >>>Zdjęcie: Fotolia by © Dmitry Naumov All rights reserved


Autor

Maciej Pawłowski - Lekarz

Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii w Łodzi. Oprócz zagadnień związanych z medycyną interesuję się sportem i językami obcymi.

Komentarze
06-10-2018
Ocena:
Mozg sobie zaszczep ty nedzny lekarzyno! Moje malenstwo nigdy nie bylo szczepione i nawet kataru nie mial. Kolega zaszczepil i lata teraz po lekarzach i nikt nie chce powiedziec co tak wlasciwie dziecku dolega. A ono najzwyczajniej ma NOP! Wszyscy bedziecie sie kiedys przed Bogiem tlumaczyc..
18-07-2018
Ocena:
Anna ma Pani (jak Pani pisze )47 lat i co? Ile szczepionek Pani otrzymała dzieciństwie? Nawet połowy Pani nie dostała tego co te biedne dzieci dziś dostają! A Pani dzieci jeśli są dorosłe to MMR też nie były szczepione ( szczepionka podawana od 2005 roku) Jeśli są urodzone przed 95 rokiem to w pierwszej dobie życia również nie były szczepione! Więc niech Pani nie porównuje siebie i swojej rodziny do obecnej sytuacji. Jak to jest teraz będzie Pani mieć okazję przekonać się na swoich wnukach - oby nie boleśnie. Nerwowej wysypki dostaje jak osoba blisko 50- letnia pisze: bo ja byłam szcepiona i nic mi nie jest. To dowodzi tylko tego że pojęcia nie mają ani o swoich szczepieniach ani o obecnym kalendarzu szczepień!
17-07-2018
Ocena:
My mamy szczepionki skojarzone, 6w 1 , syn był szczepiony serią 5w1. Za jednym razem jedno ukucie. Ten powrót krztuśca mnie przeraża... przez to "modne" nieszczepienie dzieci. My na DTP (błonica tężec krztusiec) osobno nie musimy szczepić bo jest ona w pakiecie, że tak napisze, w tym zestawie 6w1. Dodatkowo szczepiłam moje pociechy na rotawirusy oraz Ospę bo szli do żłobka.
26-03-2018
Ocena:
Drodzy rodzice, spójrzcie prawdzie w oczy - to dzięki współczesnej medycynie nie mamy współczynnika śmiertelności niemowląt na poziomie 17-18%, jak to było w dwudziestoleciu międzywojennym. Tak, to dostęp do służby zdrowia i między innymi szczepienia sprawiły, że nie w każdej rodzinie zdarza się śmierć dziecka: jedna, dwie lub nawet więcej. Bardzo dobry artykuł i dziękuję autorowi za napisanie go! Choć ludzi "na bakier z faktami" to i tak nie przekona.
05-01-2018
Ocena:
Co może się stać dziecku jak jest nie szczepionki od 6 mc
04-01-2018
Ocena:
Witam mam coreczke dwuletnia i nie szczepilam jej po skonczeniu dwuch lat czy nic sie nie stanie jak ja zaszczepie dwa miesiace pozniej?
10-12-2017
Ocena:
Dlaczego Pan nie napisze, że dziecko kwalifikowane przez lekarza do szczepienia nie jest prawidłowo zbadane? Dlaczego rodzic nie jest informowany o tym, że zanim dziecko przyjmie szczepionkę należy sprawdzić czy nie jest uczulone na składniki w szczepionce. Dlaczego lekarz pierwszego kontaktu nie informuje rodzica co jest niepożądanym odczynem poszczepiennym? Z jakimi objawami rodzic powinien niezwłocznie jechać do szpitala? Wreszcie dlaczego lekarz nie informuje, że pacjent ma prawo odmówić szczepienia dziecka? Sanepid w osobie urzędnika ( czyt, biurwy), który nakazuje rodzicowi szczepić dziecko pod presją i groźbą kary finansowej powinien być ścigany przez prokuratora. Sanepid nie zastraszy młodych rodziców? Oni są dziś mądrzejsi od pokolenia swoich rodziców i dziadków.
01-12-2017
Ocena:
Noworodki powinny być szczepione tylko i wyłącznie wtedy gdy jest to konieczne czyli gdy w najbliższym otoczeniu dziecka znajdują się osoby chore na gruźlicę bądź żółtaczkę. Polska należy do nielicznych krajów gdzie przeprowadza się masowe szczepienia noworodków. Starsze dzieci powinno się szczepić na niektóre choroby(błonica ale tylko błonica, różyczka gdy dziewczynka jest już większa i nie przechorowala różyczki). Przede wszystkim decyzja o szczepieniu dziecka powinna być przemyślana a do tego potrzebna jest gruntowna wiedza o szczepionkach. Takiej wiedzy nie uzyska się w kilka minut w gabinecie lekarskim.
08-11-2017
Ocena:
Poddaje dziecko szczepieniom tylko refundowanymi te płatne to tylko wzbogacanie firm farmaceutycznych dziecko w wieku przedszkolnym przechodzi wiele wirusów i w ten sposób organizm sie uodparnia na późniejsze lata a to jak walczy z chorobami to zależy indywidualnie od dziecka jedne przechodzą lżej inne gorzej w każdym razie w wieku lat 11/12 jest już odporne Tak jest u mojej starszej córki lat11 młodsza 6 miesięcy z doświadczenia szczepiona tak samo Drodzy rodzice nie dajcie sie zwariować Wystarczą szczepionki obowiązkowe a pieniążki lepiej zainwestować na inne potrzeby dziecka!
10-10-2017
Ocena:
czemu okłamujecie ludzi szczepienia dzieci nie są obowiązkowe według naszego prawa sanepid nie ma prawa stosować kary pieniężnej nie jesteśmy ubezwłasnowolnieni
25-09-2017
Ocena:
Pani Moniko, nawołuje Pani do nieszczepienia dzieci. Czy Pani nie była szczepiona, Pani rodzina, znajomi itd?! czy coś zmieniło się w szczepieniach. Każdy z nas dorosłych, jesli nie miał całkowitego zakazu (ze względu na stan chorobowy organizmu ) był szczepiony. Obowiązywał kalendarz szczepień i sie stosował, szło na wezwania przychodni. Od kiedy zaistniał w życiu człowieka internet wlazła moda na nieszczepienia i podburzania ludzi, by tego nie robili. Zawsze była mowa, że po szczepieniach może wystąpić gorączka czy złe samopoczucie dziecka, zawsze istniało ryzyko, że szczepionka może coś wywołać w organiźmie dziecka, przecież wszczepia sie do niego zarazki. Sama niejednokrotnie odkładałam szczepienia, bo dzieciaki chorowały (a szczepi się tylko zdrowe) Dziesiątki znajomych z tamtych lat, ich dzieci i żadnego przypadku kalectwa czy śmierci. A może czasy były takie, że i dzieci były silne. Ja zaszczepiona 47 lat, dzieci dorosłe zaszczepione, rodzina i ich dzieci zaszczepione, koleżanki, koledzy ich dzieci szczepione, wszystko już dorosłe. Trudno mi zrozumieć co sie teraz dzieje. PEDIATRA WARSZAWA, ciężko mi wierzyć, żeś pediatra, podpisać w internecie mogę się nawet jako Księżna York, składnia w pisowni świadczy o wiecznych wagarach, nie nauce. KaHa brawo, rozsądek ponad wszystko.
22-09-2017
Ocena:
Panie doktorze. A pan wierzy w to, co pan napisał?
20-09-2017
Ocena:
Wszyscy wiedzą, że małego człowieka nie można traktować jak dojrzały dorosły organizm. Skąd wiadomo jak tak naprawdę organizm niemowlecia wpelni reaguje na koktajl z coraz większej liczby patogenow na który jest narażony. Czy ktoś robił doświadczenia na niemowletach? NIE bo jest to nie etyczne. Czemu natura stworzyla te male organizmy tak zeby nie wytwarzaly czynnikow prozapalnych które mogą uszkodzić rozwijający się układ nerwowy? Chcemy chronić dzieci to pozwólmy żeby ten organizm choć trochę dojrzał. Organizowane są wielkie akcje promujące karmienie naturalne A z drugiej strony od pierwszej doby faszerujemy je chemią i patogenami.Przy tym nie mamy żadnej gwarancji ze dziecko nie zachoruje bo z tego co mi wiadomo szczepionka ma tylko pzyspieszyc odpowiedź organizmu przy kolejnym kontakcie z patogenem tzw pamięci immunologicznej. Argumen ze kiedyś byliśmy szczepieni i dobrze było jest żaden bo problem jest w ilości tych szczepień. W normalnych warunkach nie zdążą się żeby organizm musiał walczyć z taką ilością roznychgroznych patogenow.
18-09-2017
Ocena:
Dlaczego Nie szczepimy szczepionkami które były w latach 80,90, co się zmenilo
26-07-2017
Ocena:
Witam .Mam 16miesiecznego wnusia ,chcialabym zapytac czy szczepionka przeciw odrze i rozyczce musi byc powtarzana,czy mozemy sie nie zgodzic na ponowne szczepienie jesli dziecko po poprzedniej czulo sie tragicznie .Przez 3 tygodnie mial bardzo wysoka goraczke i byl strasznie wysypany.Przeszedl to strasznie.I w jakim wieku sie powtaza to szczepienie
24-06-2017
Ocena:
Witam. Panie Doktorze jak wygląda konstruktywna najdelikatniejsza metoda zaszczepienia wszystkiego co potrzebne jest dla maluszka 0-3. Chodzi mi o odpłatne 6w1 itp. Jak przeczytałam ile wkłóć czeka malucha to wolę za wszystko płacić niż liczyć na NFZ z dodatkiem Tiomensalu. Czytam po raz kolejny i gubię się co i kiedy i jak to zminimalizować. Zresztą w szpitalu szczepią i sama nie wiem na co czasem mówią, czasem nie pytają matek. Wolę jeśli to możliwe uniknąć szczepionek tanich związków etylortęciówki...jestem przerażona bo za 47 dni czeka mnie poród, a czytając co trzeba mam worek niewiadomych w głowie.
09-06-2017
Ocena:
Co z dziećmi, u których po poprzednim szczepieniu wystąpił nop(niepożądany odczyn poszczepienny w tym np. zapalenie oskrzeli, choroby układu oddechowego, padaczka, będę chyba, regres mowy, zaburzenia neurologiczne) też szczepieni obowiązkowo, mając gdzieś poprzednie zaburzenia? Ludzie, jak już piszecie to mówcie też o tym, odczyny poszczepienne istnieja
02-06-2017
Ocena:
Chciałabym zobaczyć wyszczepialność dzieci lekarzy w Polsce. Oficjalnie wszyscy szczepią, a w prywatnych rozmowach nikt
17-05-2017
Ocena:
Ja mam takie pytanie. Czy dawka szczepienia dla noworodka różnie się od dawki dla większego dziecka czy nastolatka?
10-09-2016
Ocena:
Justyno trzeba być niepełnosprawnym, żeby zdecydować o nie szczepieniu dziecka. Policz ile jest szczepionek skojarzonych i nie pisz głupot.
04-09-2016
Ocena:
26 zastrzykow dla dziecka do 1.5 roku zycia - trzeba być niepełnosprawnym umysłowo zeby takie cos robić swojemu dziecku
04-07-2016
Ocena:
Jastrzębie zdrój - rotawirusy 180 zl, pneumokoki 254 zl.
24-03-2016
Ocena:
hmmm ja w Warszawie za prevenar i rotarix dosłownie miesiąc temu płaciłam po 300 zł więc Pani "mama" chyba lekko przepłaciła...
10-03-2016
Ocena:
po pierwsze prevenar i rotariks jest o wiele drozszy niz jest podane. nie wiem gdzie tak tanio mozna kupic ale js za rotariks placilam ponad 400zl za jedna dawke a prewenar ponad 300zl to wiec.
29-02-2016
Ocena:
Ten niby pediatra to od razu widać,ze nawiedzona osoba I Na pew no nie lekarz. Powtarza to co wszyscy antyszczepionkowcy i jeszcze ta bzdura,ze Odrę trzeba przeziębić, żeby były powikłania. Otóż po odrze mogą być powikłania mózgowe takie jak zapalenie mozgu..
09-11-2015
Ocena:
Dla tych, którzy szukają prawdy polecam debate na youtube "Śledztwo Obywatelskie Debata w sejmie RP całość" link https://www.youtube.com/watch?v=ppIOs1D7EPY&feature=youtu.be
08-09-2015
Ocena:
Mit o związku autyzmu ze szczepieniami przeciwko śwince, odrze i różyczce (MMR) powstał wskutek oszustwa, jakiego dopuścił się w 1998 roku brytyjski lekarz Andrew Wakefield w artykule opublikowanym na łamach pisma „Lancet”. W 2010 roku Wakefieldowi udowodniono, że fałszował dane, by dowieść związku autyzmu ze szczepieniami przeciwko MMR – został usunięty z rejestru lekarzy, a „Lancet” wycofał jego artykuł. Śledztwo dowiodło, że Wakefield działał świadomie na korzyść producentów alternatywnych szczepionek – tutaj znajdziecie dwa raporty na ten temat: http://www.bmj.com/content/342/bmj.d1678(też lubię raporty).Metaanaliza opublikowana w kwietniu 2014 roku w piśmie „Vaccine” skupia wyniki badań przeprowadzonych z udziałem 1,2 mln dzieci, w tym pięć badań z grupą kontrolną, w których brało udział 9920 dzieci (wyniki Wakefielda opierały się na badaniach z udziałem 12 dzieci). W analizowanych badaniach porównywano m.in. odsetek dzieci zaszczepionych, u których stwierdzono autyzm, oraz dzieci nieszczepionych z taką samą diagnozą.Trzeba też pamiętać, że skojarzenie autyzmu ze szczepionkami wynika czasem z tego, że pierwsze objawy autyzmu diagnozowane są u dzieci w tym okresie, w którym podawane są obowiązkowe szczepienia. Jak to często bywa w nauce koincydencja nie oznacza związku przyczynowo-skutkowego.
08-09-2015
Ocena:
Co 2-3 lata są wycofywane z rynku szczepionki z powodu jak to piszą "zgonów i innych powikłań", co wskazuje na to, że królikami doświadczalnymi są nasze dzieci. Rodzi się zdrowe dziecko, a później TRAGEDIA - autyzm, azs, stwardnienie rozsiane, białaczka poszczepienna. Te skutki nie są wymyślone - wystarczy poczytać raporty międzynarodwe i badania, by dowiedzieć się jakie tragedie dzieją się poszczepionkach i są bardzo częste. Niestety w Polsce nie robi się statystyk, tylko kwitnie BIZNES, który ma gdzieś zdrowie naszych dzieci. A żeby mieć powikładnia trzeba chorobę PRZEZIĘBIĆ, np. wychodząc z odrą na dwór itp. i nie stosować się do zaleceń lekarzy. Jestem pediatrą i jeżdżę na różne szkolenia międzynarodowe, studiuję raporty po angielsku (wiele jest dostępnych w internecie). Niestety rodzice NIE CZYTAJĄ ani raportów ze świata ani ulotek, tylko powtarzają jakieś brednie jedni po drugich. Ja jestem lekarzem. Swoich dzieci nie szczepię i jeszcze żadne z mojej dwójki praktycznie chorowało na nic (ew. czasem katar). Mają 4 i 11 lat. Rodzicom mówię prawdę, choć od każdego zaszczepionego dziecka miałabym dużą premię. APELUJĘ - nie skazujcie dzieci na ciężkie choroby poszczepienne i wady. Dużo czytajcie (ale nie fora z wypowiedziami ludzi, którzy nie mają wiedzy!) - są dostępne raporty o umieralności dzieci i powikłądniach - niestety zagraniczne. I jeszcze jedno: myślicie, że korporacje dbają o zdrowie waszych dzieci? NIE! Oni dbają o biznes - taki mamy świat. Świadczy o tym m.in. oświadczenie producentów szczepionki MMR, w którym przepraszają za skutki uboczne swojej szczepionki, ale do dziś jej nie wycofali. W Polsce będzie wprowadzana szczepionka obowiązkowa zakazana m.in. we Francji (z powodu zgonów). RODZICE nie skazujcie swoich dzieci na kalectwo! Nie szczepcie!
07-09-2015
Ocena:
Witam.Myślę, że szczepienia wymyślono po to żeby uniknąć epidemii, ciężkich powikłań po chorobach i dużej hospitalizacji. W Niemczech dzieci umierają z powodu głupich powikłań po wirusówkach!!!! Ludzie, medycyna idzie do przodu dlaczego nie korzystać. Nie szczepienie to narażanie dzieci przez rodziców na choroby i epidemie!!! Jak rodzice narażają zdrowie i/lub życie dziecka to są im one odbierane dlatego jestem za obowiązkowym szczepieniem na to co już wymyślono!!! Moim zdaniem jeszcze pneumokoki, meningokoki i wstrętna rotawirusy (przez które odwodnione dzieciaczki trafiają do szpitali) powinny być na fundusz!!! I ludzie, na miłość boską, NIE WYSTARCZY DZIECKU KONTAKT ZE ZWIERZĘCIEM CZY NIE UMYCIE RĄCZEK ŻEBY UODPORNIŁ SIĘ NA PASKUDNE I CIĘŻKIE CHORUBSKA !!!!! Trzeba mieć trochę do czynienia ze szpitalami czy w ogóle medycyną żeby wypowiadać się na temat uodpornień i szczepień!!! Jak nie było szczepionek ludzie umierali masowo na choroby, epidemie szerzyły się i zabierały całe wsie!!!! Wystarczy zobaczyć statystyki ile ludzi umiera na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołanych właśnie przez pneumo i meningokoki. Niestety tak skończył też mój chrzestny a miał dopiero 56 lat, zostawił żonę córkę i wnusia:( DZIĘKI BOGU I MEDYCYNIE ZA SZCZEPIENIA!!! Synków szczepię na wszystko, starszy w zerówce, na placu zabaw i nic nie łapie. Młodszy ma roczek, finansowo nie dałam rady tylko z pneumokokami ale niedługo uzbieram, najważniejszy cel teraz!!! Starszego zaszczepiłam programem na 6. Tu myślę, że to strata pieniążków, bo młodszy jakoś przeżył te trzy ukłucia:) jak każdy z nas, to nic takiego. Polecam zwykłe kalendarzowe a pieniążki przeznaczyć na przede wszystkim rotawirusy a potem pneumo i meningokoki. Przepraszam za ostre słowa, które mogły kogoś urazić ale jak słyszę albo czytam, że szczepionki szkodzą to mnie szlag trafia. GDYBY NIE ONE MIELIBYŚMY CZYSTKI LUDNOŚCIOWE!!! TE WSZYSTKIE ZARAZY ZBIERALY BY PLONY DALEJ!
18-06-2015
Ocena:
ja dziecko szczepiłam parę lat temu i w sumie tylko raz wystąpiła temperatura i osłabienie, po szczepionce na pneumokoki. Fakt, że szybko podaliśmy Ibufen i gorączka ładnie spadła. Myślę, że rodzice powinni mieć prawo wyboru czy chcą szczepić swoje dzieci. Oraz że szczepionki mogłyby by podawane zgodnie z kalendarzem niemieckim.
29-05-2015
Ocena:
Rodzicu! chcesz mieć zdrowe dziecko? nie szczep!!! A jeśli masz wątpliwości to chociaż nie szczep noworodka w szpitalu, poczekaj chociaż kilka miesięcy, tak jak jest w Europie Zachodniej.
18-04-2015
Ocena:
rodzicu! szczep dziecko wg. niemieckiego kalendarza szczepień i tylko takimi szczepionkami, które tam dopuszczono do użytku ...niestety przyszło nam bronić się przed własnym państwem
29-12-2014
Ocena:
Mi akurat przypadła do gustu aplikacja na telefon, która przypomina o szczepieniach mojego dziecka. Super bo tel, zawsze jest pod ręką. Można o niej trochę poczytać na www.babee.pl
mutacja mthfr

Mutacja MTHFR: jakie są objawy u dzieci?

2023-06-01
Gen MTHFR współuczestniczy w syntezie enzymu, jakim jest metylenotetrahydrofolian reduktazy. Ten z kolei współuczestniczy w przekształcaniu witaminy B12 oraz kwasu foliowego do postaci aktywnej, którą organizm człowieka jest w stanie wykorzystać do dalszych procesów metabolicznych. To kluczowa kwestia dla kobiet, planujących zajście w ciążę bądź będących właśnie w ciąży. W wielu przypadkach dochodzi jednak do mutacji genu MTHFR, która uniemożliwia prawidłowe przekształcanie folianów. Szacuje się, że kłopot z genem MTHFR może dotyczyć nawet co drugiej kobiety.
stópki

Szczepionka na pneumokoki - czy jest obowiązkowa i kiedy ją zrobić? Charakterystyka, przeciwwskazania

2021-05-18
Zakażenia pneumokokowe są powszechne wśród dzieci do 2. roku życia oraz seniorów powyżej 65 lat. Bakterie stały się częściowo odporne na antybiotyki, dlatego leczenie chorób nimi wywołanych jest trudne. Obecnie jedynie masowe szczepienia są w stanie uchronić dzieci i dorosłych przed poważnym zapaleniem płuc bądź sepsą.
szczepionka

Szczepionka na rotawirusy - charakterystyka i skutki oboczne. Czy jest obowiązkowa?

2021-05-10
Zakażenie rotawirusami wywołuje szereg bardzo nieprzyjemnych objawów, takich jak ostra biegunka, wymioty i gorączka. Objawy te mogą doprowadzić do odwodnienia i bardzo osłabiają organizm, dlatego, jeśli choroba przebiega ciężko, często wymagana jest hospitalizacja. Najwięcej przypadków notuje się u dzieci między 6. a 24. miesiącem życia. Zarażenie jest bardzo łatwe, wystarczy kontakt z zakażoną osobą lub przebywanie w jednym pomieszczeniu. Najskuteczniejszą profilaktyką jest szczepionka na rotawirusy.
szczepionka

Szczepionka WZW A – czy jest obowiązkowa i kiedy ją zrobić? Charakterystyka, przeciwwskazania

2021-04-25
Szczepionka WZW A oraz WZW B chroni przed wirusowym zapaleniem wątroby (żółtaczką). Niektóre ze szczepień przeciwko żółtaczce są w Polsce obowiązkowe. Czy należy do nich szczepionka na WZW A? Kto powinien się zaszczepić przeciw WZW A? Jakie są przeciwwskazania do szczepienia? Odpowiadamy na te pytania w niniejszym artykule.
dziecko

Szczepionka na świnkę – czy jest obowiązkowa i kiedy ją zrobić? Charakterystyka, przeciwwskazania

2021-04-24
Szczepionka na świnkę wchodzi w skład MMR. Szczepienie to przeprowadza się w dwóch dawkach – podstawowej i uzupełniającej. Aktualne zalecenia można sprawdzić w oficjalnym kalendarzu szczepień ochronnych aktualizowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny, znajdziemy w nim także szczepienia na odrę, świnkę, różyczkę. Kiedy podać dziecku pierwszą dawkę? Jak sprawdzić, czy maluch nie ma przeciwwskazań do MMR? Podpowiadamy.
szczepionka

Szczepionka na tężec - charakterystyka i skutki uboczne. Czy jest obowiązkowa?

2021-04-19
Tężec jest ciężką chorobą atakującą układ nerwowy. Wywołują ją bakterie, które występują powszechnie w glebie, wodzie lub organizmach zwierząt. Wystarczy drobne przerwanie ciągłości skóry, które następnie zabrudzi się ziemią, żeby zostać zainfekowanym wytwarzającymi groźną neurotoksynę laseczkami tężca. Dlatego już od lat 60. obowiązkowa jest w Polsce szczepionka na tężec. Dzięki powszechnym szczepieniom, w krajach rozwiniętych obecnie rzadko można spotkać kogoś chorego na tę groźną chorobę.
szczepionka

Błonica - szczepionka - czy jest obowiązkowa i kiedy ją zrobić? Charakterystyka, przeciwwskazania

2021-04-17
Są takie choroby zakaźne, które mają charakter endemiczny, dzięki wprowadzeniu powszechnych szczepień. Do takich chorób należy błonica. Szczepionka stosowana jest już od lat 50. w Polsce. Dzięki temu obecnie w naszym kraju nie notuje się przypadków błonicy. Czujne jednak powinny być osoby podróżujące do krajów, gdzie zachorowania występują. Warto dowiedzieć się, czy szczepienie na błonicę jest obowiązkowe, jaka jest jego charakterystyka, a także kiedy należy je zrobić. Czy istnieją jakieś przeciwwskazania? Te kwestie postaramy się przybliżyć.