Zasiłek macierzyński - czym różni się od urlopu macierzyńskiego?

Data:

Urlop macierzyński, czy zasiłek macierzyński? A może to dwie zupełnie różne rzeczy? No właśnie, okazuje się, że niektórzy mylą urlop macierzyński, który jest przerwą w pracy po urodzeniu dziecka, z zasiłkiem macierzyńskim, który jest świadczeniem pieniężnym. Różne są także osoby, które mogą korzystać z tych uprawnień. Zobacz, czym się od siebie różnią i komu będą przysługiwały w 2018 roku.

 

zasiłek macierzyński, rodzice z dzieckiem

 

Urlop macierzyński i zasiłek macierzyński różnią się od siebie charakterem. Choć oba przyznawane są w związku z urodzeniem dziecka, to pierwsze uprawnia do przerwy w pracy, drugie do otrzymywania świadczeń pieniężnych.

 

Komu przysługuje urlop macierzyński, a komu zasiłek macierzyński?

Z urlopu macierzyńskiego mogą skorzystać kobiety, które urodziły dziecko/dzieci, mamy adopcyjne lub zastępcze (prócz rodzin zastępczych zawodowych), a z jego części skorzystać mogą także tatusiowie. Jednak, prawo do tego rodzaju urlopu przysługuje jedynie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Inaczej jest w przypadku zasiłku macierzyńskiego. Ten wypłacany jest przez ZUS i przysługuje wszystkim osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu. Oznacza to, że prócz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zasiłek macierzyński przysługuje także tym, którzy dobrowolnie opłacają składkę chorobową, czy zatrudnionym na umowę zlecenie, lub prowadzącym własną działalność gospodarczą. Dodatkowo, od 2016 roku, także mamy nieodprowadzające składek chorobowych, zatrudnione na umowę o dzieło, studentki, czy kobiety bezrobotne mogą liczyć na zasiłek macierzyński przez pierwszy rok życia dziecka.

 

Jak oblicza się wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Wysokość zasiłku macierzyńskiego obliczana jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia kobiety w ciągu ostatniego roku, zanim przeszła ona na urlop macierzyński (i rodzicielski). W pozostałych przypadkach zasady są następujące:

  • Jeśli kobieta pracowała krócej, niż rok, wysokość zasiłki obliczona zostanie na podstawie całego okresu jej zatrudnienia.
  • Jeżeli kobieta zarabia miesięcznie mniej, niż 1 tysiąc złotych, to państwo dopłaci różnicę tak, by przez pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, matka otrzymywała co miesiąc minimum 1 tysiąc zł zasiłku macierzyńskiego.
  • Jeśli kobieta nie odprowadza składek chorobowych, jest bezrobotna, studiuje lub jest zatrudniona na podstawie umowy o dzieło, otrzyma miesięcznie 1 tysiąc zł zasiłku macierzyńskiego przez pierwszy rok życia dziecka.

 

 

Od czego jeszcze zależy wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Nie tylko forma zatrudnienia i zarobki maj wpływ na wysokość zasiłku macierzyńskiego. Liczy się także termin złożenia wniosku o urlop macierzyński. I tak:

  • Jeśli kobieta zawnioskuje o zasiłek razem z podaniem o urlop rodzicielski, a bezpośrednio po urlopie macierzyńskim w pełnym wymiarze, nie później, niż 21 dni po urodzeniu dziecka, zasiłek macierzyński wyniesie 80% podstawy wymiaru przez cały czas trwania urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego.
  • Jeżeli kobieta przekroczy termin 21 dni od porodu, otrzyma 100% podstawy wymiaru podczas urlopu macierzyńskiego i 60% podczas urlopu rodzicielskiego.
  • Jeśli kobieta nie złoży wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego, przez cały czas trwania urlopu macierzyńskiego będzie otrzymywała 100% podstawy wymiaru.

 

Pamiętaj, że do pobierania zasiłku macierzyńskiego uprawnione jest zawsze tylko jedno z rodziców (tak, tata dziecka też może go otrzymywać). Ale urlop macierzyński i zasiłek macierzyński to nie jedyne przywileje dla rodziców. Warto znać także zasady przyznawania urlopów rodzicielskiego, ojcowskiego, wychowawczego, okolicznościowego, czy dni wolnych na opiekę nad dzieckiem.  

 

 Zdjęcie: Fotolia

Polecane artykuły
Komentarze
Dodaj komentarz
Bądź pierwszą osobą która skomentuje artykuł.