Zameldowanie noworodka

Data:
Zameldowanie noworodka i inne formalności związane z narodzinami dziecka są o wiele prostsze od 2015 roku. Wówczas zmieniły się przepisy i świeżo upieczeni rodzice odwiedzić muszą tylko jeden urząd. Jeśli rodzice noworodka są małżeństwem, to młoda mama nawet nie musi fatygować się do urzędu.
 
jak zameldować noworodka
 
fot. Pixabay.pl
 
Po narodzinach dziecka zgłosić się należy do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca urodzenia. Zatem nawet jeśli rodzice są zameldowani w innym mieście, dziecko rejestrujemy tam, gdzie się urodziło. Zgłosić urodzenie dziecka może matka lub ojciec dziecka, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych. Można zgłosić wyłącznie dziecko urodzone w Polsce.
 

Karta urodzenia

Kiedy rodzi się dziecko należy dokonać zgłoszenia tego faktu do USC. Odpowiedzialny jest za szpital. Powinien zgłosić narodziny dziecka w terminie 3 dni od daty wystawienia karty urodzenia (w szpitalu kartę wypisuje się zazwyczaj tego samego dnia, którego odbył się poród). Szpital przekazuje kartę urodzenia do  USC. Jeśli dziecko nie urodziło się w szpitalu, konieczne jest uzyskanie karty urodzenia od położnej lub lekarza,który przyjął poród lub badał matkę i noworodka po porodzie. W ciągu 21 dni od przekazania karty urodzenia do USC, do urzędu powinien zgłosić się rodzic w celu zgłoszenia urodzenia dziecka. Obecnie można to zrobić także przez internet.
 
Następnie rodzic lub rodzice już po wyjściu ze szpitala zgłaszają się do urzędu, w celu uzyskania aktu urodzenia i zameldowania dziecka. Jeśli dziecko jest owocem związku małżeńskiego, to formalności może załatwić ojciec dziecka. Jeśli rodzice nie mają ślubu, powinni stawić się oboje z dowodami tożsamości. Sprawę można również załatwić przez pełnomocnika.
 

Numer PESEL dla noworodka

Urząd Stanu Cywilnego zaraz po tym, jak akt urodzenia jest gotowy, występuje o nadanie dziecku numeru PESEL. Kiedy dziecko ten numer otrzyma, osoba, która zgłaszała urodzenie dziecka zostaje niezwłocznie poinformowana. Informacja zostaje przekazana listem poleconym lub w profilu zaufanym przez internet.
 

Zameldowanie dziecka jest dokonywane automatycznie na podstawie aktu urodzenia. Dziecko meldowane jest z urzędu w  miejscu pobytu stałego rodziców lub rodzica u którego dziecko faktycznie przebywa, albo w miejscu określonym przez sąd opiekuńczy.


Zameldowanie noworodka oraz wydanie jednego skróconego aktu urodzenia jest bezpłatne.

 

Jak zgłosić urodzenie dziecka przez internet

Można zgłosić urodzenie dziecka przez internet, ale potrzebny jest do tego profil zaufany (eGo). Pozwala on potwierdzić tożsamość zgłaszającej osoby. Po zalogowaniu się do profilu zaufanego należy  wypełnić gotowe  zgłoszenie. W kroku 3. wpisujemy imię lub imiona dziecka. Przed wysłaniem zgłoszenia, należy jeszcze raz je uważnie sprawdzić na podglądzie i podpisać je profilem zaufanym. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymamy na skrzynkę ePUAP. 

Niezbędne linki i dodatkowe informacje uzyskasz na stronie rządowego serwisu obywatel.gov: Zgłoś urodzenie dziecka 

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.)

Czytaj również:

Chrzest - formalności

Urlop okolicznościowy: urodzenie dziecka

 

Polecane artykuły
Komentarze
Dodaj komentarz
Bądź pierwszą osobą która skomentuje artykuł.