Poród w szpitalu - prawa rodzącej kobiety

Data:

Każda pacjentka ma prawo do intymności i godności osobistej, a personel medyczny powinien uszanować jej indywidualne poczucie wstydu. Podczas hospitalizacji z powodu problemów z ciążą, poronienia czy porodu kobieta ma prawo odmówić rozbierania się przed nieznanymi jej osobami, bycia badaną przez studentów czy opowiadania o swoich sprawach intymnych.

 

poród w szpitalu, sala porodowa, porodówka

 

Poród w szpitalu – prawa kobiety rodzącej

W dużej części polskich szpitali położniczych przyszła mama traktowana jest jak kolejny przypadek medyczny, a nie ludzka istota. A przecież sprawy związane z ciążą oraz poród głęboko angażują nie tylko ciało kobiety, ale także jej psychikę.

 

Przestrzeganie prawa kobiety do poszanowania jej godności oraz intymności polega przede wszystkim na odpowiedniej organizacji pracy oddziału położniczego. W wielu szpitalach wciąż brakuje pojedynczych sal porodowych, intymnej izby przyjęć, dobrze izolujących ścianek we wspólnych salach porodowych, czy parawanów w salach poporodowych. Personel medyczny nie ma w zwyczaju zamykania drzwi, przedstawiania się i pilnowania, aby przy zabiegach i badaniach obecne były tylko niezbędne osoby.

 

Niestety w dalszym ciągu większość rodzących kobiet nie jest pytana o to, czy wyraża zgodę na obecność studentów. Tymczasem wszędzie poza położnictwem, gdy student ma udzielić świadczenia medycznego, zgoda pacjentki jest absolutnie konieczna. Co więcej osoba nadzorującą praktyki powinna zadbać o to, by udział studentów nie naruszał praw pacjentki do prywatności, godności osobistej i intymności.

 

Najczęstsze łamanie praw pacjentki dotyczy

 • mało intymnych warunków w izbie przyjęć;
 • wielokrotnych badań wykonywanych przez różne osoby z personelu;
 • naruszających godność osobistą uwag dotyczących przebiegu porodu, zachowań rodzącej kobiety;
 • zwracania się do rodzącej krzykiem i z pogardą;
 • niezamykania drzwi;
 • sposóbu przeprowadzania obchodów;
 • badania w obecności innych pacjentek, braku parawanów gwarantujących poszanowanie intymności, głośnych komentarzy;
 • obecności wielu obcych osób przy badaniach lub porodzie;
 • wspólnych sal porodowych;
 • pobierania opłat za pojedyncze sale porodowe;
 • zadawania zbędnego bólu.

 

Prawo do poszanowania godności - Podstawa prawna

 • art. 23 Kodeksu Cywilnego - intymność oraz godność osobista stanowią dobra osobiste człowieka;
 • art. 20 - 22 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - zobowiązują osoby wykonujące zawód medyczny do zapewnia pacjentowi poszanowania godności i intymności;
 • art. 36 ust. 1 Ustawy o zawodzie lekarza - każdy lekarz ma obowiązek poszanowania godności osób korzystających z usług medycznych;
 • art. 36 ust. 2 Ustawy o zawodzie lekarza - przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych uczestniczyć może tylko niezbędny personel medyczny. Uczestnictwo innych osób wymaga zgody pacjentki i lekarza;
 • art. 3 pkt a Kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 12 Kodeksu etyki lekarskiej - lekarz oraz położna powinni życzliwie i kulturalnie traktować pacjentów, szanując ich godność osobistą i prawo do intymności.

rodzić po ludzku

 

Źródło: Fundacja Rodzić po Ludzku

 

 

 

Zdjęcie: Fotolia by © jovannig All rights reserved

Polecane artykuły
Komentarze
Dodaj komentarz
11-1-2019
Ocena:
Dobrze wiedzieć :)
28-10-2015
Ocena:
Prawa muszą być przestrzegane, bo w tym przypadku istota jest bardzo duża, a mianowicie ludzkie życie. Każde zaniedbanie praw może prowadzić do złych skutków.