Data modyfikacji:

Jak poprawnie wypełnić wniosek 500+ ? [WZÓR WNIOSKU]

Autor: Patrycja Wrotek

Liczący kilka, a z załącznikami nawet kilkanaście stron, wniosek o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500 plus na pierwszy rzut oka może odstraszać. Tym bardziej, że jak donoszą media, jest sporo błędów w składanych wnioskach i nie wszystkie pola wydają się oczywiste. Gdzie najczęściej popełniamy błędy, jak przejść krok po kroku przez wniosek i które rubryki uzupełnić, gdy staramy się o 500 zł na drugie i kolejne dziecko? Pokażemy Wam na wzorze.

 

Masz rodzinę i co najmniej 2 dzieci, zobacz jak wypełnić wni

 

Nowy wzór wniosku na dofinansowanie od 1 października

Od 1 sierpnia wzory wniosków o świadczenie wychowawcze nie są już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nowe przepisy określiły – tak jak dotychczas – sposób i tryb postępowania oraz – co jest nowym rozwiązaniem – podstawowy zakres informacji, jakie mają zostać zawarte we wnioskach o ustalenie prawa do świadczeń oraz załączników.

W pierwszej części wniosku, podobnie jak przed rokiem, ubiegający się o świadczenie muszą podać swoje dane - imię i nazwisko, numer PESEL (jeśli go nie nadano - serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), datę urodzenia, obywatelstwo, stan cywilny, adres zamieszkania - miejscowość, kod pocztowy, ulicę i numer domu wraz z numerem mieszkania, płeć (kobieta lub mężczyzna). Podanie nr telefonu i adresu e-mail nie jest obowiązkowe, ale ułatwi urzędnikom kontakt w sprawie wniosku, w przypadku błędu we wniosku umożliwi jego poprawę. 

W następnej kolejności należy zawnioskować o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci pozostające na utrzymaniu. Tutaj zaznaczamy, czy ubiegamy się o pieniądze także na pierwsze dziecko. Jeśli ubiegamy się o 500 złotych tylko na drugie i każde kolejne dziecko, nie trzeba dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów. Wystarczy, że wypiszemy pierwsze cztery punkty z części I (z wyłączeniem rubryki A) oraz część II. 

Natomiast jeśli staramy się o przyznanie pieniędzy na pierwszą pociechę, w rubryce „Pierwsze dziecko” należy wpisać jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia (podając imię i nazwisko, numer PESEL/ numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, stan cywilny oraz płeć (kobieta /mężczyzna). 

W przypadku wieloraczków, czyli dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, sami wskazujemy, którą z pociech określamy jako pierwszą.

 

Pamiętajmy, że 500 zł na pierwsze dziecko przysługuje tylko jeżeli dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 800 lub 1 200 zł (rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym). 

 

W rubryce kolejne dziecko/dzieci podajemy analogicznie dane kolejnych naszych podopiecznych, nie wpisując już danych pierwszego dziecka. Następnym krokiem jest podanie danych wszystkich członków rodziny - wypisujemy tu zatem dane wnioskodawcy, czyli siebie, współmałżonka i dzieci. W tym także dziecka do ukończenia 25. roku życia, a także dziecka, które ukończyło 25 lat, legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. W tym miejscu podajemy imię i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stopień pokrewieństwa. 

 

Pobierz nowy WZÓR wniosku w formie pdf

 

Wniosek o świadczenie wychowawcze składa się raz w roku. Można to zrobić przez internet, tj. za pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo - Informacyjnej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków krajowych, PUE ZUS oraz ePUAP, lub osobiście w gminie. 

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.,  można składać od 1 sierpnia 2017 r. Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

 

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

 

Wnioski i oświadczenia przygotowane przez Ministerstwo są zalecane, jednak niektóre organy mogą zmienić wygląd wniosku - najczęściej uzupełniając o elementy przez nie wybrane.

 


 

Wniosek o 500 zł na dziecko przyznawane do końca września 2017

Niezależnie czy staramy się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko, czy także na pierwsze, wypełniamy ten sam wniosek. Różnica jest taka, że przy wnioskowaniu o świadczenie na pierwsze dziecko wypełniamy więcej rubryk (o tym poniżej). Zasadniczo wniosek składa się z dwóch części oznaczonych liczbami rzymskimi oraz trzech załączników. Sporo treści to pouczenia i nasze oświadczenia, które urzędnikom umożliwiają ustalenie, czy rodzinie przysługuje świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus. We wzorze skupiamy się na wypełnieniu wniosku na drugie i kolejne dziecko, gdyż budzi on najwięcej pytań i niejasności. Wypełniamy pierwsze 4 punkty z części I (z wyłączeniem tabeli A) oraz całą część II, pozostałe nas nie dotyczą. W tym przypadku do wniosku nie potrzeba dołączać załączników.

 


Poniżej widzicie przykładowo wypełniony wniosek. UWAGA! W niektórych placówkach (Np. Urzędy Gminy) pole z Nazwą i Adresem organu prowadzącego postępowanie zostawiamy puste - urzędnik przystawia w tym miejscu pieczęć urzędu!

 

Wniosek o Rodzina 500 plus na drugie i kolejne dziecko - WZÓR

Wniosek o Rodzina 500 plus – WYPELNIONY WZOR Dzidziusiowo.pl
Wniosek o Rodzina 500 plus – WYPELNIONY WZOR Dzidziusiowo.pl
Wniosek o Rodzina 500 plus – WYPELNIONY WZOR Dzidziusiowo.pl
Wniosek o Rodzina 500 plus – WYPELNIONY WZOR Dzidziusiowo.pl
Wniosek o Rodzina 500 plus – WYPELNIONY WZOR Dzidziusiowo.pl
Wniosek o Rodzina 500 plus – WYPELNIONY WZOR Dzidziusiowo.pl
Wniosek o Rodzina 500 plus – WYPELNIONY WZOR Dzidziusiowo.pl
Wniosek o Rodzina 500 plus – WYPELNIONY WZOR Dzidziusiowo.pl
Wniosek o Rodzina 500 plus – WYPELNIONY WZOR Dzidziusiowo.pl

Pobierz pełen WZÓR wypełnionego wniosku w formie pdf

 

 

Najczęstsze błędy we wnioskach 500+

Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we wnioskach najczęściej pojawiają się poniższe błędy. Zwróćmy szczególną uwagę na te miejsca wypełniając wniosek:

  • Cz I, pkt 1 - niekompletne dane wnioskodawcy (rodzica/opiekuna prawnego dziecka) - wszystkie rubryki (oprócz nr telefonu) muszą być wypełnione. Jeśli nie nadano PESEL podajemy numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  • adres zamieszkania wnioskodawcy nie zgadza się z adresem organu właściwego (placówką, do której adresujemy wniosek - zazwyczaj Urząd Miasta lub Gminy). Uwaga! Liczy się adres zamieszkania, nie zameldowania. A zatem organ, do którego kierujemy wniosek to ten właściwy dla naszego adresu zamieszkania.
  • Cz I, pkt 4 - brak wskazania pierwszego dziecka w składzie rodziny, w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci. W części z danymi członków rodziny wpisujemy wszystkie dzieci - również pierwsze,
  • Cz I, pkt 4 - brak wskazania współmałżonka w składzie rodziny,
  • Cz I, pkt 4 - brak numeru PESEL członków rodziny.

 


Co się dzieje gdy popełnimy błąd?

Nic strasznego się nie stanie, błędnie wypełniony wniosek można poprawić.

 

– Jeśli we wniosku pojawiły się błędy urząd poprosi o ich skorygowanie – wyjaśnia biuro prasowe ministerstwa rodziny. – I taką informację rodzic wysyłający wniosek dostanie przede wszystkim drogą mailową. Można także, nie czekając na maila z gminy, samemu złożyć raz jeszcze poprawny wniosek online, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie zorientowała się, że popełniła błędy.

 

Urzędnicy przypominają też, że mimo iż nie jest to obowiązkowe, warto podać numer telefonu kontaktowego. W przypadku wystąpienia błędów lub braków we wniosku, urzędnicy będą mogli szybko skontaktować się z wnioskodawcą.

A czy Wam wypełnienie wniosku sprawiło trudności? Mamy nadzieję, że nasz WZÓR okazał się pomocnym narzędziem. Czekamy na Wasze opinie.

 

Przeczytaj również:

Kto NIE dostanie 500 zł na dziecko? >>>

Wniosek i dokumenty do programu Rodzina 500+>>>

 

Zdjęcie: Fotolia by © inarik


Autor

Patrycja Wrotek

Prywatnie mama trzech przesłodkich dziewczynek Hani, Oli i Wiktorii, które zajmują jej wszystkie wolne i te mniej wolne chwile. Zwolenniczka noszenia w chuście, wychowywania dzieci w bliskości z rodzicami i kochania ich takimi, jakimi są. Nieustannie poszukuje dobrych odpowiedzi i "sposobu na dziecko".

Komentarze
09-08-2018
Ocena:
Najlepiej by było gdyby nie zabierali i nie dawali!!! Wtedy wypłaty by nie zrzerały podatki i było by stać na to co potrzebne i nie tylko. Żeby dawali z budżetu Państwa to może i ok ale tak nie jest.
26-09-2017
Ocena:
Nie wyobrazam sobie bez 500+. Bardzo mi pomog kupic dziecku podstawowe rzeczy. Znam takych, dla ktorych 500zl jak nic, kropla w mozu.
05-09-2017
Ocena:
Mam pytanie. W jaki sposob jest rozliczany dochod na 4 osobowa rodzinę do 500+
20-08-2017
Ocena:
Muszę przyznać ,że program bardzo mi pomógł, dla tych ,którzy nie zarabiają za dużo i na swoje mieszkanie sami muszą pracować ,i kredyt ich trochę przygniata to super sprawa ... i jest okazja odłożyć trochę grosza dla dzieci na przyszłość...
08-08-2017
Ocena:
super :)
18-05-2016
Ocena:
o, i tego szukałam, dziękuję
18-04-2016
Ocena:
My już złożyliśmy i się doczekać nie mogę pierwszej wypłaty. Super program, cieszę się że go wproaadzili :)
Mając 1 dziecko możesz nie dostać 500 zł z programu Rodzina

Czy dostanę 500 zł na dziecko - komu NIE przysługuje świadczenie?

2021-03-03
Sprawdź kiedy możesz skorzystać z programu Rodzina 500+ oraz w jakich sytuacjach NIE dostaniesz świadczenia. Rodziny patchworkowe, samotne matki, cudzoziemcy - kto nie skorzysta z 500 zł na dziecko.
alimenty na dziecko - obowiązek alimentacyjny

Alimenty na dziecko - wszystko, co musisz wiedzieć

2021-03-02
Alimenty - kto i komu powinien je płacić alimenty? W jakiej wysokości? Co zrobić, żeby alimenty na dziecko dostać i jak wyegzekwować ich płacenie? Sprawdź, co musisz wiedzieć.
sprzątanie mieszkania w Warszawie

Macierzyństwo to czas także dla Ciebie!

2019-04-10
Współczesna matka to w wielu przypadkach obraz osoby wielozadaniowej, która wychowuje dziecko, dba o dom, załatwia dużo spraw na co dzień. Jak w tym wszystkim z...
strajk w przedszkolu

Strajk nauczycieli, jakie prawa mają rodzice?

2019-04-08
Jakie prawa przysługują rodzicom, kiedy nauczyciele w przedszkolach i szkołach strajkują?...
mama 4 plus dla kogo

Dla kogo emerytura Mama 4 plus i 500 plus na każde dziecko - Dzidziusiowo.pl

2019-03-12
Kolejne newsy o świadczeniach finansowych dla rodziców. Już można składać wnioski o emeryturę dla matki lub ojca, który wychowując czworo dzieci lub więcej nie ...
Wyjeżdżając na zagraniczne wakacje z dzieckiem, należy mieć

Paszport dla maluszka - Dzidziusiowo.pl

2016-06-27
Jeśli planujesz urlop z dzieckiem za granicami kraju nie zostawiaj wizyty w Biurze Paszportowym na ostatnią chwilę. Formalności związane z wydaniem paszportu w ...
Jak dostać 500 zł na dziecko w ramach programu Rodzina 500 plus - [INFOGRAFIKA] Dzidziusiowo.pl

Jak dostać 500 zł na dziecko w ramach programu Rodzina 500 plus - [INFOGRAFIKA] Dzidziusiowo.pl

2016-04-01
Ubrania, zabawki, nauka, wyżywienie, wczasy… My rodzice wiemy jak dużo kosztuje utrzymanie i wychowanie dziecka. Jeśli masz co najmniej dwójkę dzieci (lub jedno...