Paszport dla maluszka

Data:

Jeśli planujesz wakacje z dzieckiem za granicami kraju, odpowiednio wcześniej wystąp z wnioskiem o paszport dla dziecka. Wizyty w Biurze Paszportowym nie warto zostawiać na ostatnią chwilę, gdyż formalności związane z wydaniem paszportu w sezonie mogą trwać nawet około miesiąca.

 
Wyjeżdżając na zagraniczne wakacje z dzieckiem, należy mieć przy sobie jego dowód osobisty lub paszport.
 

Regulacje prawne - dzieci muszą mieć własny dokument

W dniu 28 sierpnia 2006 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 lipca o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 143 poz. 1027). Od tej chwili nie ma możliwości dopisania dziecka do paszportu rodziców, a dotychczasowe wpisy straciły ważność z dniem 26 czerwca 2012 r. Teraz maluch musi posiadać swój dokument.

Jeśli dziecko nie ukończyło 5. lat nie musi być obecne przy składaniu wniosku o paszport dla dziecka, ani też przy jego odbieraniu. Małoletni powyżej 5. roku życia muszą być obecni przy składaniu wniosku i odbieraniu paszportu (odcisk palca).

Wzór poprawnie wypełnionego wniosku paszportowego znajdziesz na dole tej strony: mazowieckie.pl
 

Rodzaje paszportów dla dzieci:

Od sierpnia 2012 r. dzieciom wydawane są paszporty biometryczne. Ich ważność zależy od wieku dziecka:

 • 5 lat od daty wydania dla dzieci poniżej 13. roku życia
 • 10 lat dla dzieci powyżej 13. roku życia

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o paszport dla dziecka
 • jedno kolorowe zdjęcie spełniające wymogi biometryczne o wymiarach 35x45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6. miesięcy, na jednolitym jasnym tle
 • ostatnio posiadany paszport (w przypadku jego posiadania)
 • pisemna zgoda obojga rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych na wydanie paszportu dziecku. Wymagana jest obecność obojga rodziców z dowodami osobistymi.
 • gdy zgoda obojga rodziców nie jest możliwa:
  • orzeczenie sądu w przypadku pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzica
  • orzeczenie sądu wyrażające zgodę sądu na wydanie paszportu w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z rodziców
  • pisemna zgoda na wydanie dokumentu paszportowego, poświadczona przez organ paszportowy lub notariusza w przypadku niemożności osobistego przybycia jednego z rodziców
  • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku nieustalonego ojcostwa
  • akt zgonu rodzica w przypadku zgonu jednego z rodziców
 • numer PESEL dziecka oraz odpis aktu urodzenia
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty paszportowej

 

 

Opłaty paszportowe

 

Przedmiot opłaty
 
Wysokość opłaty
Wydanie paszportu 10 letniego - opłata podstawowa
 
 
140 zł
Wydanie paszportu 10 letniego uczniom od 13. roku życia i studentom (opłata uwzględnia zniżkę 50%*)
 
 
70 zł
 
Wydanie paszportu 5 letniego dzieciom do 13. roku życia (opłata uwzględnia zniżkę 50%*)
 
30 zł
 
 

* obniżona opłata przysługuje osobom małoletnim do czasu podjęcia obowiązku szkolnego, uczniom i studentom.

 

Opłatę wpłaca się do kasy właściwego organu paszportowego (Uwaga! Nie każdy urząd ma swoją kasę więc lepiej wcześniej sprawdzić czy Wasz ma) lub na rachunek bankowy tego organu.W tytule przelewu należy umieścić dopisek: opłata paszportowa dla imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport, np. "opłata paszportowa dla Jana Kowalskiego".

 

Zdjęcie: Fotolia by © Elena Stepanova

Polecane artykuły
Komentarze
Dodaj komentarz
Bądź pierwszą osobą która skomentuje artykuł.