Dla kogo emerytura Mama 4 plus i 500 plus na każde dziecko

Data:

Kolejne newsy o świadczeniach finansowych dla rodziców. Już można składać wnioski o emeryturę dla matki lub ojca, który wychowując czworo dzieci lub więcej nie wypracował sobie emerytury lub jego świadczenie jest niższe niż najniższa krajowa emerytura. Trwają prace nad tym, aby 500+ przysługiwało na każde dziecko niezależnie od wysokości dochodów.

mama 4 plus dla kogo

Już można starać się o emeryturę dla matek wielodzietnych. Program Mama 4 plus umożliwia staranie się o świadczenie  od marca 2019 roku. Szacunki mówią, że takie świadczenie otrzyma nawet 80 tys. osób w Polsce. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma przysługiwać matkom (ale w pewnych przypadkach także ojcom), którzy z powodu wychowywania co najmniej czwórki dzieci nie mogli wypracować sobie emerytury.

Jak ubiegać się o świadczenie Mama 4 plus?

O świadczenie Mama 4 plus może starać się również ojciec, ale tylko w przypadku jeśli matka dzieci nie żyje lub porzuciła rodzinę. Emeryturę Mama 4 Plus dostanie kobieta, która ukończyła 60 lat (tyle wynosi wiek emerytalny) lub ojciec, który ukończył 65 rok życia. Świadczenie przysługuje tym osobom, które nie wypracowały emerytury wcale lub ich świadczenie z tytułu przepracowanych lat jest nisze niż najniższa krajowa emerytura (1 029, 80 zł). Jeśli osoba miałaby dostawać mniej niż wynosi ta kwota, to świadczenie uzupełniające będzie dopełniać wypracowaną emeryturę do tej najniższej. Jak ubiegać się o emeryturę Mama 4 plus? Należy wypełnić odpowiedni wniosek w ZUS lub KRUS. Świadczenie nie przysługuje osobom, które sąd pozbawił lub którym ograniczył władzę rodzicielską.

 

500 + na każde dziecko?

To nie koniec przywilejów finansowych dla rodziców. Obecnie obowiązuje program 500 +, który wypłaca 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Jednak, aby dostać 500 zł na pierwsze dziecko, należy spełniać kryterium dochodowe 800 zł netto na osobę w rodzinie. W przypadku rodzin, które wychowują przynajmniej jedno dziecko niepełnosprawne, kryterium to wynosi 1200 zł netto. 500 plus na każde dziecko ma szansę wejść w życie, po kolejnych wyborach. Wybory do sejmu odbędą się jesienią 2019 roku. Możliwe zatem, że program 500 + na każde dziecko zacznie obowiązywać już od początku 2020 roku.

 

Komentarze
Dodaj komentarz
Bądź pierwszą osobą która skomentuje artykuł.