10 cech dobrego nauczyciela

Data:

Współczesna edukacja i pedagogika przechodzą wiele przemian. Rośnie popularność edukacji pozasystemowej.  Rosną oczekiwania wobec nauczycieli przedszkolnych i szkolnych. Jakie cechy powinien mieć dobry nauczyciel?

cechy dobrego nauczyciela

 

Edukacja publiczna jest w kryzysie. Brakuje nauczycieli, brakuje pedagogów. Najlepsi w zawodzie są kuszeni przez placówki prywatne. Nauczyciele, którzy swój zawód wybrali z powołania i którzy są zaangażowani  nie może w pełni realizować się zawodowo w szkołach publicznych. Szkoły publiczne nie mają przewidzianych funduszy na  indywidualny rozwój zawodowy kadry nauczycielskiej. Nauczyciele szkolą się na własną rękę.  Niewysokie wynagrodzenia utrudniają rozwój zawodowy.

Polskie szkoły się budzą?

Nauczyciele, którym bliska jest idea nowoczesnej szkoły publicznej zaangażowali się  w ruch „Budząca się Szkoła”. Wśród szkół, które należą do tego ruchu znajduje się coraz więcej publicznych placówek. To zwolennicy nowoczesnego stylu nauczania, którzy budują wartościowe relacje z uczniami, unikają przeciążania pracami domowymi, unikają arbitralnego oceniania, w niektórych z tych szkół nie ma nawet dzwonków. W tym ruchu chodzi o coś więcej niż o realizację podstawy programowej, chodzi o umożliwienie dzieciom rozwijania ich indywidualnego potencjału. W ruchu „Budząca się Szkoła” chodzi również o integrację środowiska (lokalnie, w danym regionie) wymianę doświadczeń, wzajemną inspirację.

Edukacja pozasystemowa

Jednocześnie statystyki pokazują, że coraz  więcej rodziców decyduje się na edukację domową. Odbywa się to na dwa sposoby. Jedni rodzice organizują dzieciom naukę w domu, nierzadko łącząc siły z innymi rodzicami i korzystając z usług specjalistów. Inni decydują się na rezygnację ze szkoły systemowej i zapisują dzieci do prywatnych placówek, które według prawa szkołami nie są, ale realizują edukację na własnych zasadach.

 

Jakich cech rodzice i uczniowie szukają w nauczycielach? Czego brakuje współczesnym nauczycielom,  jakie cechy dobrego nauczyciela są dziś pożądane ?

Cechy dobrego nauczyciela:

  1. Umiejętność budowania poczucia własnej wartości u podopiecznych

Dzisiejsza pedagogia chce wzmacniać wewnątrzsterowność i poczucie kompetencji w młodych ludziach. Żywe staje się hasło Marii Montessori „naucz mnie robić to samodzielnie”.Wiara w możliwości dzieci, motywacja zamiast krytyki – to pożądane dziś aspekty edukacji.Metod na to jest wiele. Poza dobrymi, partnerskimi relacjami, jest to na przykład brak jedynek, które zamienia się na sformułowanie „jeszcze nie” lub wstawianie do dzieciom tylko tych ocen, co do których uczeń i nauczyciel są zgodni.

  1. Autentyczność

Dzieci są wyjątkowo wyczulone na fałsz i cenią sobie, kiedy dorośli rozmawiają z nimi autentycznie. Dlatego dorosły, który mówi o swoich prawdziwych emocjach i osądach, a nie jedynie wygłasza formułki będzie zawsze doceniony. Autentyczna rozmowa i język osobisty sprawdzają się w każdej relacji.

  1. Cierpliwość

Efekty i nie zawsze są widoczne od razu, a budowanie relacji musi potrwać. Praca z młodzieżą wymaga cierpliwości.

  1. Empatia

Empatia, czyli umiejętność„wejścia w buty” innej osoby jest niezwykle istotna w pracy z ludźmi, także tymi najmłodszymi.

  1. Refleksja

W pracy z ludźmi nie można chodzić wciąż utartymi ścieżkami. Nieustanna analiza naszych działań i wyciąganie wniosków to konieczność, aby praca z ludźmi przynosiła efekty i satysfakcję.

  1. Umiejętność współpracy

Nauczyciel musi pracować w grupie współpracowników, aby dążyć do wspólnych celów, ale także umiejętnie współpracować z rodzicami.

  1. Samoakceptacja

Szacunek do siebie, akceptacja własnych mocnych stron i słabości pozwala na bycie autentycznym. Z taką postawą łatwiej też pracować z dziećmi i nie odbierać wszystkich ich działań przeciwko sobie.

  1. Pasja i zaangażowanie

Zaangażowanie w pracę z ludźmi zawsze widać. Pokazując własną pasję łatwo pociągnąć za sobą tłumy, a na pewno zaciekawić dzieci i młodzież. Dzieci w pierwszej kolejności uczą się od człowieka, a w dalszej dopiero uczą się czegoś. To relacja z nauczycielem- liderem jest źródłem wiedzy.

  1. Postawa lidera

Lider nie narzuca, nie dominuje, nie nakazuje niczego arbitralnie, nie każe i nie wymusza szacunku. Lider swoją postawą powoduje, że ludzie chcą za nim podążać i naturalnie skłaniają się w jego stronę.

  1.  Poczucie humoru

Odrobina dystansu i poczucia humoru może wiele ułatwić. W pracy z dziećmi nie może zabraknąć humoru. W wielu sytuacjach tylko „dystans może nas uratować”.

Polecane artykuły
Komentarze
Dodaj komentarz
Bądź pierwszą osobą która skomentuje artykuł.