Jak zarejestrować dziecko - kompletny przewodnik dla rodzica

Data:

W pierwszych dniach po przyjściu na świat Waszego malucha, musicie pomyśleć o formalnościach i zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wszystko po to aby dziecko zostało zapisane w rejestrach państwowych. W USC nadacie dziecku imię i otrzymacie pierwszy ważny dokument - skrócony odpis aktu urodzenia. Specjalnie dla Was mały poradnik jak uporać się z formalnościami, jakie dokumenty będą Wam potrzebne do zarejestrowania dziecka i jak wygląda cały ten proces. Przekonacie się, że nie jest to takie trudne.

 

zarejestrowanie dziecka po porodzie, rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego

 

Rejestracja dziecka w urzędzie - gdzie i w jakim terminie?

Zaczyna się od karty urodzenia, którą sporządza szpital po porodzie i przekazuje do właściwego USC w terminie max. 3 dni od jej sporządzenia. Dzieje się to poza Wami, w sensie nie uczestniczycie w tym procesie. Następnie macie 21 dni (liczone od sporządzenia karty urodzenia) na rejestrację dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. I tu ważna rzecz, dziecko rejestrujemy w USC właściwym dla miejsca urodzenia dziecka. Warto o tym pamiętać, szczególnie gdy poród odbył się w innej miejscowości niż ta, w której mieszkają rodzice.

 

Jeżeli na co dzień mieszkamy np. w Poznaniu, a rodziliśmy w Łodzi, to zgłoszenie narodzin dziecka, musimy dokonać w Łodzi!

 

Akt urodzenia - dlaczego muszę zarejestrować malucha

Podczas rejestracji, sporządzony zostanie akt urodzenia dziecka. To jego metryka urodzenia, zawierająca podstawowe dane osobowe:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia oraz
 • dane jego rodziców.

WAŻNE! W raz z rejestracją dziecka urzędnik dokona zameldowania, oraz automatycznie zgłosi je do nadania numeru PESEL

 

Sporządzenie aktu urodzenia umożliwi dalsze działania: nadanie dziecku numeru PESEL, który jest niezbędny dla jego identyfikacji w rejestrach państwowych i zameldowanie. Wszystko odbywa się podczas tej jednej wizyty w urzędzie. Rejestracja jest bezpłatna, bez ponoszenia kosztów otrzymacie także jeden odpis aktu urodzenia dziecka. Za kolejne będzie trzeba zapłacić, ale możecie o nie poprosić w dowolnym terminie i dowolnie wybranym USC.

 

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Zgłoszenia dziecka może dokonać:

 • jedno z rodziców (matka lub ojciec),
 • przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki dziecka (jeśli rodzice mają ukończone mniej niż 16 lat lub zostali pozbawieni zdolności do czynności prawnych), 
 • reprezentujący ich pełnomocnik.

Jeśli jesteście małżeństwem wystarczy, że do urzędu uda się jedno z rodziców. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku konkubinatu. Tutaj nie będzie działała zasada domniemania ojcostwa, a zatem aby zarejestrować dziecko będzie wymagana obecność obydwojga rodziców. A to dlatego, że w trakcie rejestracji partner dokonuje uznania dziecka, a matka potwierdza ojcostwo (składacie stosowne oświadczenie), dzięki czemu partner staje się prawnym opiekunem i ojcem dziecka.

 

UWAGA! Oświadczenia ojcostwa można także dokonać jeszcze przed porodem - w stosunku do dziecka poczętego, ale nienarodzonego. Zdecydowanie polecamy tą opcję. Dzięki temu po porodzie wystarczy, że do urzędu uda się ojciec dziecka celem jego rejestracji. Aby uznać ojcostwo przed porodem musicie udać się razem (obydwoje rodziców) do USC, zabrać wasze dowody osobiste i skrócone odpisy aktów urodzenia (pod warunkiem, że będziecie szli do innego USC niż ten, w którym byliście rejestrowani) i zrobić uznanie dziecka poczętego.

 

Obecnie osoba składająca zgłoszenie musi:

 • okazać dokument tożsamości,
 • pełnomocnictwo - jeżeli natomiast zgłoszenia dokonuje pełnomocnik.

 

Nie trzeba przedstawiać, jak to było wcześniej, aktów urodzenia rodziców, czy aktu małżeństwa.

 

 

Jakie imię dla dziecka możemy wybrać?

Podczas dokonywania rejestracji dziecku nadawane jest imię lub imiona. Pytanie jakie chcemy i jakie możemy wybrać? Na to pytanie odpowiedź dostaniecie dopiero w urzędzie. Nie ma sformalizowanej listy imion dopuszczonych przez USC, ale prawo nakłada pewne ograniczenia. Co prawda roku na rok urzędy stają się coraz bardziej liberalne jeśli chodzi o politykę nadawania imion. Np. obecnie dopuszczają nadanie obcobrzmiących imion takich jak Andrea, Mercedes, niezależnie od narodowości rodziców czy ich obywatelstwa. Nie musi ono także jednoznacznie wskazywać na płeć o ile w powszechnym znaczeniu takie przypisanie istnieje. Kiedyś było to nie do pomyślenia.

 

Jakie mamy ograniczenia w tym zakresie?

 • nie można nadawać więcej niż dwóch imion,
 • nie można nadawać imion w formie zdrobniałej
 • nie można nadawać imion ośmieszających lub nieprzyzwoitych
 • nie można nadawać imion, które nie wskazują na płeć (chyba, że w powszechnym znaczeniu są przypisane do konkretnej płci)

UWAGA: Jeśli rodzice dziecka nie dokonają rejestracji w terminie 21 dni, ani nie stawią się na wezwanie urzędnika, imię nadaje dziecku urzędnik. Będzie to zapewne jedno z listy najpopularniejszych imion w Polsce. Na zmianę imienia rodzice będą mieć jeszcze 6 miesięcy.

 

Co z nazwiskiem dziecka jeśli rodzice nie są małżeństwem?

Jeśli nie jesteście małżeństwem, a dziecko ma nosić nazwisko po ojcu, podczas rejestracji będzie potrzebne oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Oświadczenie składa tata przed urzędnikiem stanu cywilnego, a potwierdza je mama dziecka. Może to zrobić od razu (wymagana obecność obojga rodziców) lub w ciągu trzech miesięcy od momentu złożenia oświadczenia przez ojca. Uznania ojcostwa można także dokonać dla dziecka poczętego, jeszcze przed jego narodzinami. Dziecko będzie nosiło nazwisko, które ZGODNIE wskażą oboje rodzice. Jeśli nie ma zgody w tym temacie, otrzyma nazwiska mamy i taty.

 

Artykuł powstał na podstawie danych z MSWiA

 

Zdjęcie: Fotolia.pl

Komentarze
Dodaj komentarz
23-1-2019
Ocena:
Dziękuję za krótką i przydatną informację
9-1-2019
Ocena:
Bardzo przydatny artykuł. Dziękuję!
11-4-2017
Ocena:
A co jeśli dziecko zostało urodzone w domu?